>>>
> BIBLIO > Digitalni pojmovnik EU

Digitalni pojmovnik EU

meCrnogorskienEnglish available languages

Termini iz oblasti informatike koje se koriste u Evropskom parlamentu:

  • Big dataVeliki podaci

Big data je pojam koji se odnosi na velike količine podataka koji npr. uključuju sve finansijske transakcije ili GPS položaje. Evropska komisija utvrdila je niz izazova povezanih sa velikim podacima, poput pitanja vlasništva podataka ili zaštite osjetljivih i privatnih informacija.

  • Cloud computing – Računarstvo u oblaku

Podaci i usluge koje se koriste ili im se pristupa na daljinu, putem interneta, nezavisno od lokacije, fleksibilno i po potrebi. Velika prednost su niži troškovi usluga.

  • e-commerce – e-trgovina:

Trgovanje robom i uslugama putem interneta. Prema podacima Komisije, 15% potrošača koji kupuju putem interneta unutar EU se žale na troškove dostave.

  • Geo-blocking – geo-blokiranje

(Neopravdano) uskraćivanje pristupa na temelju lokacije. Odnosi se na postupke koje internet provajderi upotrebljavaju iz komercijalnih razloga i koje za posljedicu imaju odbijanje pristupa internet stranicama smještenima u drugim državama članicama. Na plenarnoj sjednici poslanici su izglasali izvještaj o reformi zaštite autorskih prava u kojem traže da se nađu načini za bolji pristup prekograničnim elektronskim sadržajima.

  • Net neutrality – Neutralnost interneta:

Princip po kojem pružatelji usluga trebaju jednako tretirati sav sadržaj i platforme bez uskraćivanja prava na pristup ili namjernog usporavanja usluge. Garancije o mrežnoj neutralnosti biće dio paketa o telekomunikacionim kompanijama o kojem su države članice i Parlament postigli dogovor.

  • Roaming – Roming

Međunarodni roming je usluga koju nude mobilni operatori uz pomoć koje je moguće koristiti telefon u inostranstvu. Institucije su se dogovorile sa državama članicama o konačnom ukidanju naplate rominga od juna 2017.

Izvor: EP

meCrnogorskienEnglish available languages

Top