>>>
> Finansije i investicije > Đalovića pećina dobija kvalitetniji pristupni put

Đalovića pećina dobija kvalitetniji pristupni put

meCrnogorski available languages

Djalovica pecina dobija kvalitetniji pristupni put
Đalovića pećina dobija kvalitetniji pristupni put
Rekonstrukciju lokalnog puta Gubavač – Bistrica i izgradnju mosta na rijeci Bistrici, u okviru projekta valorizacije Đalovića pećine, izvodiće podgoričko preduzeće “Crnagoraput”, kao najpovoljniji ponuđač u postupku javne nabavke.
Uprava javnih radova pokrenula je proceduru potpisivanja ugovora sa izabranom kompanijom, a vrijednost posla je blizu pet miliona eura.
Izvođač se obavezao da radove na oko devet kilometara dugoj saobraćajnici i mostu na Bistrici završi u roku od 365 kalendarskih dana od uvođenja u posao.
Riječ je o izuzetno značajnoj investiciji, koja predstavlja nastavak Vladinog strateškog opredjeljenja da Đalovića pećina sa okolinom bude novi turistički dragulj Crne Gore.
djalovica pecina cave đalovića djalovića
Djalovica pecina – Photo: Stefan Vukicevic, Gov.me
Valorizacija Đalovića pećine je u punom jeku, imajući u vidu da su trenutno otvorene nekoliko građevinskih pozicija za potrebe ovog kompleksa. Na putu Bistrica – manastir Podvrh u toku je postavljanje zaštitne ograde, elektroenergetske infrastrukture, sanacija klizišta i kosina, a očekuje se da narednih mjeseci za asfaltiranje bude spremno više od pet kilometara puta.
U toku je izgradnja žičare preko Đalovića klisure, od manastira Podvrh do ulaza u pećinu, koja će sama po sebi biti izuzetno atraktivna za turiste. Žičara će imati dvije kabine, njena dužina je oko 1,7 kilometara, a vožnja do ulaza u pećinu trajaće oko pet minuta.
Uprava javnih radova je nedavno sa kompanijom “Novi Volvoks” potpisala ugovor o prvoj fazi uređenja dijela Đalovića pećine sa pomoćnim objektima, dok je postupak javne nabavke za drugu fazu u toku. U fazi tehničke pripreme je i vizitoring centar na obali Bistrice.
Djalovica Cave – source: Google maps
D J A L O V I C A   P E C I N A    D J A L O V I C A   P E C I N A    D J A L O V I C A   P E C I N A    D J A L O V I C A   P E C I N A    D J A L O V I C A   P E C I N A    D J A L O V I C A   P E C I N A    D J A L O V I C A   P E C I N A    D J A L O V I C A   P E C I N A    D J A L O V I C A   P E C I N A    D J A L O V I C A   P E C I N A    D J A L O V I C A   P E C I N A    D J A L O V I C A   P E C I N A    D J A L O V I C A   P E C I N A    D J A L O V I C A   P E C I N A    D J A L O V I C A   P E C I N A    

meCrnogorski available languages

Top