>>>
> Ekonomija Crna Gora > Doing Business 2016: Crna Gora 46. po lakoći poslovanja

Doing Business 2016: Crna Gora 46. po lakoći poslovanja

meCrnogorskienEnglish available languages

Svjetska banka objavila je trinaesti po redu Doing Business izvještaj (izvještaj o lakoći poslovanja) za period jun 2014–2015. godina, kojim je obuhvaćeno 189 ekonomija. Crna Gora je, u novom Izvještaju, zauzela 46. mjesto na listi od 189 ranigiranih zemalja. Uvažavajući činjenicu da je u ovogodišnjem Izvještaju došlo do promjene metodologije u 7 od ukupno 10 indikatora, i to u oblastima “izdavanja građevinskih dozvola”, “dobijanja električne energije”, “registrovanja nepokretnosti”, “prekogranična trgovina”, “zaštita manjinskih investitora”, “rješavanje problema insolventnosti” i “izvršenja ugovora”, prilikom globalnog rangiranja zemalja u DB2016 došlo je do značajnog pomjeranja. S tim u vezi, prošlogodišnji globalni rang, u kojem je Crna Gora zauzela 36. mjesto, revidiran je tako da je, po novoj metodologiji za period jun 2013 – jun 2014. godina, našoj zemlji dodijeljeno 47. mjesto. Dakle, Crna Gora je, u odnosu na prošlu godinu, napredovala u globalnom rangu za 1 mjesto, zauzevši 46. poziciju u ovogodišnjem izvještaju.
Promjena u metodologiji ima za cilj širenje obima seta indikatora koji, prije svega, mjere efikasnost transakcije ili usluga, tako da pokrivaju i aspekte kvaliteta tog servisa, kao i  širenje obima seta indikatora, koji već mjere neke aspekte kvaliteta propisa, tako da uključuju i nedavne dobre prakse u obuhvaćenim oblastima. Naime, novu metodologiju karakteriše rangiranje lakoće poslovanja koje se vrši u odnosu na zemlje koje su ocijenjene kao najbolje prakse u pojedinim oblastima (distance to frontier score). Dosadašnje rangiranje se vršilo u odnosu na prosječeni rezultat različitih zemalja u okviru pojedinačnih oblasti.
 
Napredak Crne Gore, prepoznat u najnovijem Izvještaju ostvaren je, prije svega, zahvaljujući reformama ostvarenim u oblastima “izdavanja građevinskih dozvola” i “plaćanja poreza”. U oblasti “izdavanja građevinskih dozvola”, Crna Gora je ostvarila napredak za 11 mjesta. zauzimajući 91. mjesto na globalnom rangu, i to prvenstveno zbog aktivnosti koje su preduzete  u dijelu skraćenja trajanja postupka (sa 158 na 154 dana) i smanjenja troškova. Istovremeno, napominjemo da je kod ovog indikatora u ovogodišnjem Izvještaju uveden novi podindikator koji ocjenjenuje kontrolu kvaliteta izgradnje.
U oblasti “plaćanja poreza”, Crna Gora je ostvarila napredak za 33 mjesta, zauzimajući 64. mjesto na globalnom rangu. Napredak je prepoznat u dijelu smanjenja procedura (sa 29 na 17), skraćenja trajanja postupka (sa 320 na 314 sati u godini) i smanjenja troškova. Crna Gora je zadržala prošlogodišnju poziciju u indikatorima “izvršenje ugovora” i “prekogranična trgovina”. Kod indikatora “započinjanje biznisa”, Crna Gora je nazadovala za 4 mjesta (sa 55. na 59. mjesto) iako su broj procedura, kao i vrijeme trajanja postupka, ostali isti, dok je napredak prepoznat u dijelu smanjenja troškova (sa 1.6% na 1.4% od dohotka po stanovniku).
Kod indikatora “dobijanja električne energije”, Crna Gora je nazadovala za 1 mjesto (sa 162. na 163. mjesto) gdje je evidentirano da je u ovoj oblasti došlo do povećanja broja procedura sa 5 na 7, značajnog povećanja trajanja postupka sa 71 dan na 142 dana, dok je došlo do smanjenja troškova sa 467.9% na 464.8% od dohotka po stanovniku. Istovremeno, napominjemo da je kod ovog indikatora u ovogodišnjem Izvještaju uveden novi podindikator koji ocjenjenuje pouzdanost snadbijevanja i transparentnost tarifa.
U oblasti “registracije nepokretnosti”, Crna Gora je nazadovala za 2 mjesta, zauzimajući 79. mjesto na globalnom rangu. Iako nije došlo do pozitivne promjene u globalnom rangu, napredak je prepoznat zbog promjene u metodologiji gdje je došlo do uvođenja novog podindikatora koji ocjenjuje kvalitet administracije. U oblasti “dobijanja kredita”, Crna Gora je ostvarila neznatan pad sa 6. na 7. mjesto u globalnom rangu, iako je ostvaren napredak u indeksu o posjedovanju kreditnih informacija.
U oblasti “zaštita manjinskih investitora”, Crna Gora je zabilježila pad od 3 mjesta., zauzimajući 36. mjesto.  Kod ovog indikatora je došlo do smanjenja relevantnih podindikatora sa 9 na 3. Kod indikatora “rješavanje problema insolventnosti”, Crna Gora je zabilježila pad sa 33. na 36. mjesto, iako je stanje u podindikatorima ostalo nepromijenjeno u odnosu na prošlu godinu. Istovremeno, napominjemo da je broj podindikatora smanjen sa 9. na 4. mjesto.
Od zemalja u regionu bolje od Crne Gore ove godine rangirane su Makedonija (12), Slovenija (29) i Hrvatska (40), dok su lošije rangirane Srbija (59), Kosovo (66), Bosna i Hercegovina (79) i Albanija (97).

meCrnogorskienEnglish available languages

Top