>>>
> Ekonomija Crna Gora > Doing Business 2019: Crna Gora nazadovala 8 mjesta

Doing Business 2019: Crna Gora nazadovala 8 mjesta

meCrnogorski available languages

Ekonomije u regionu Evrope i centralne Azije ubrzale su dinamiku reformi u cilju unaprjeđenja lakoće poslovanja za domaća mala i srednja preduzeća, kaže izvještaj Grupacije Svjetske banke Doing Business 2019: Trening za reformu, koji je danas objavljen.

“Crna Gora je u ovogodišnjem izvještaju rangirana 8 mjesta niže od prošle godine i nalazi se na 50. mjestu. Ovogodišnje lošije rangiranje ne znači nužno da se poslovno okruženje u Crnoj Gori pogoršalo. To ustvari naglašava činjenicu da su druge zemlje poboljšale svoje poslovno okruženje putem značajnih reformi, i time su postale konkurentnije, dok u Crnoj Gori nije došlo do poboljšanja ni u jednoj od oblasti koje se mjere u izvještaju”, navodi se u saopštenju SB.

Po sveukupnoj lakoći poslovanja, rangiranje ostalih zemalja zapadnog Balkana je sljedeće: BJR Makedonija (10), Kosovo (44) (?!), Srbija (48), Albanija (63), i Bosna i Hercegovina (89).

“U regionu Evrope i centralne Azije, ukupno 54 poslovne reforme su sprovedene tokom protekle godine, u odnosu na 43 reforme prethodne godine. Skoro sve od ukupno 23 zemlje regiona su sprovele reforme koje pomažu otvaranju radnih mjesta i podstiču privatno poduzetništvo.

Ovom regionu pripadaju dvije od 10 najbolje rangiranih ekonomija u ovoj godini, prema procjeni izvještaja Doing Business, pri čemu se Gruzija popela na 6. mjesto, a Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija popravila plasman za jedno mjesto i zauzela 10. (?!) mjesto. Regionu pripadaju i dvije zemlje koje spadaju među one koje su ove godine ostvarile najveće pomake, Azerbejdžan i Turska”, pojašnjavaju u saopštenju.

„Ekonomije Evrope i Centralne Azije su ponovo demonstrirale veoma snažnu posvećenost reformskoj agendi, koja ima za cilj promovisanje razvoja privatnog sektora i podsticanje organskog ekonomskog rasta i prosperiteta,” rekao je Santiago Croci Downes, menadžer programa u Odeljenju za Doing Business.

Ekonomije regiona su, pojašnjavaju, u protekloj godini generalno usmjerile svoje reformske napore ka unaprjeđenju spoljnotrgovinskog poslovanja i plaćanja poreza, putem devet odnosno osam reformi.

“Ekonomije regiona ostvaruju najbolje rezultate u pogledu upisa nepokretnosti i zaštite manjinskih investitora. U prosjeku je potrebno 20 dana da se završe svi postupci neophodni za prenos nepokretnosti, po cijeni od 2,6 odsto vrijednosti nepokretnosti, u odnosu na 4,2 odsto u zemljama OECD-a sa visokim prihodom, uz isto potrebno vrijeme.

Međutim, region nastavlja da bilježi slabije rezultate u pogledu priključivanja na elektromrežu. U prosijeku, 325 odsto dohotka po glavi stanovnika je cijena koju firma treba da plati da bi dobila priključak na elektromrežu, u odnosu na 64 odsto u zemljama OECD-a sa visokim prihodom”, pojašnjavaju iz Svjetske banke.

Kako navode, od kada je 2003. počeo da se objavljuje izvještaj Doing Business, osnivanje firme i plaćanje poreza su oblasti u kojima je sprovedeno najviše reformi u Evropi i centralnoj Aziji.

“Kao posljedica toga, prosječno vrijeme za osnivanje firme je drastično smanjeno na 14 dana sa 44 dana 2003., a troškovi su značajno smanjeni sa 21 odsto dohotka po glavi stanovnika 2003. na današnijh 3,6%. Vrijeme koje je neophodno da preduzeće pripremi, prijavi i plati poreze je prepolovljeno na 227 sati, sa 483 sata 2005. (kada je Doing Business počeo da prati naplatu poreza).

Ove godine je Doing Business prikupio podatke o obuci osiguranoj kako državnim službenicima tako i korisnicima privrednih registara i katastara. Studija slučaja predstavljana u izvještaju, koja analizira ove podatke, nalazi da je obavezna i godišnja obuka za relevantne službenike povezana sa većom efikasnošću privrednih registara i katastra. U Evropi i centralnoj Aziji, 55 odsto privrednih registara i 41 odsto katastara primjenjuje pilot testiranje. Upotrebom pilot testiranja u cilju uvođenja regulatornih promjena, privredni registri i katastri mogu da identifikuju potencijalne izazove i pozabave se njima prije pune primjene novih procesa.

Druga studija, koja se bavi sprovođenjem ugovora i stečajnih postupaka, ispituje edukaciju i obuku sudija širom svijeta. Ona obuhvata inicijative Evropske unije i Međunarodne organizacije za obuku radnika u pravosuđu. Druge dvije studije slučaja se fokusiraju na prednosti akreditacije električara i obuke carinskih službenika”, zaključeno je u saopštenju.

 p.s.

Međutim, treba istaći da nije u pomenutoj analizi kao jedan od uzroka pada na globalnoj ljestvici lakoće poslovanja uzet jedan značajan makroekonomski događaj. Valja se podsjetiti da je od 1. 1. 2018. godine porez na dodatu vrijednost u Crnoj Gori povećan sa 19% na 21%. Povećavanje poreske stope sigurno da ima veliki uticaj na preduzeća, građane, poslovnu klimu, brzinu kolanja novca, ali i poreske discipline i sive ekonomije. Samim tim, smatramo da je jedan od “krivaca” za pad konkurentnosti države u privlačenju stranih investicija i poreska politika.

meCrnogorski available languages

Top