>>>
> Ekonomija Crna Gora > Doing Business 2014: Crna Gora napredovala za 7 pozicija

Doing Business 2014: Crna Gora napredovala za 7 pozicija

meCrnogorskienEnglish available languages

Svjetska banka objavila je jedanaesti po redu Doing Business izvještaj (Izvještaj o lakoći poslovanja) za 2014. godinu, kojim je ove godine obuhvaćeno 189 ekonomija, pri čemu je Izvještaj uključio još četiri države, i to Libiju, Mijanmar, San Marino i Južni Sudan. Od 189 ekonomija 114 je sprovelo ukupno 238 reformi, 18% više reformi u poređenju sa prethodnom godinom. Najveći broj sprovedenih reformi se odnosi na pojednostavljenje složenosti i troškova regulatornih procesa. Indikatori u kojima je implementiran najveći broj reformi su “izdavanje građevinskih dozvola”, “registrovanje nepokretnosti” i “plaćanje poreza”. U regionalnom poređenju, najviše reformi ove godine sprovele su zemlje Južne Azije, Evrope i centralne Azije.

Lista 10 prvorangiranih se nije značajno promijenila u odnosu na “2013DB” (9 zemalja je i dalje u 10 prvorangiranih). Prvih 5 zemalja je zadržalo prošlogodišnju poziciju (Singapur, Hong Kong, Novi Zeland, SAD, i Danska). Singapur je i dalje na liderskoj poziciji po lakoći obavljanja biznisa, osmu godinu za redom. Ove godine se Malezija našla u 10 provorangiranih, zauzimajući 6. mjesto. U poređenju sa prošlogodišnjim Izvještajem, Australija koja je zauzimala 10. mjesto više se ne nalazi u 10 prvorangiranih. Od 10 prvorangiranih zemalja, 3 nije napravilo nijednu reformu: SAD, Danska i Norveška, dok je Malezija napravila 3 i tako se našla među top 10.

Top deset zemalja reformatora, koje su najviše unaprijedile lakoću obavljanja biznisa su: Ukrajina, Ruanda, Rusija, Filipini, Kosovo, Džibuti, Obala slonovače, Burundi, Makedonija i Gvatemala. Ovih 10 zemalja implementiralo je ukupno 49 reformi od čega je 38 reformi bilo usmjereno na smanjenje složenosti i troškova regulatornih procesa i 11 na jačanje legalnih institucija. Ukrajina zauzima prvo mjesto implementirajući reforme u 8 od 10 indikatora.

U prošloj godini, oblast u kojoj je sprovedeno najviše regulatornih reformi je “izdavanje građevinskih dozvola”. U ovoj oblasti je 9 od 10 zemalja reformatora implementiralo reforme. Sljedeći indikator je registrovanje nepokretnosti gdje je 7 od 10 reformatora sprovelo reforme. Pet zemalja je pojednostavilo postupak plaćanja poreza, dok su 4 zemlje unaprijedile postupak dobijanja priključka za električnu energiju.

Crna Gora u Doing Business 2014

U Izvještaju Svjetske banke o lakoći poslovanja za period jul 2013 – jun 2013. godine (Doing Business 2014), Crna Gora je zauzela 44. mjesto na listi od 189 zemalja. U poređenju sa prošlogodišnjim Izvještajem, Crna Gora je u ukupnom rangu ostvarila napredak za 7 mjesta.

U periodu od 2008. godine (DB2009) pa do danas, Crna Gora bilježi konstantan napredak u sveukupnom rangu, ostvarujući poboljšanje ranga od 46 mjesta.

U 3 od ukupno 10 indikatora, Crna Gora je zabilježila bolji rezultat u odnosu na prošlu godinu, i to u oblastima „izdavanje građevinskih dozvola“ (+70), „registrovanje nepokretnosti“ (+19), „dobijanje kredita“ (+1).

Zvanično, shodno izvještaju Crna Gora je zabilježila reforme u dvije oblasti: izdavanje građevinskih dozovla i registrovanje nepokretnosti.

U oblasti „izdavanja građevinskih dozvola“ prepoznate su reforme Crne Gore implemetirane nakon izmjene zakona jula 2011. godine, što je imalo za rezultat napredak za 70 mjesta sa 176. na 106. mjesto. Navedeno je doprinijelo da se u ovoj oblasti nakon godina najgoreg ranga za Crnu Goru ostvari zavidna pozicija u dijelu dobre svjetske prakse u imlemenaciji jednog-šaltera. Poboljšani rang je rezultat smanjenog broja procedura za dobijanje dozvole sa 16 na 9, kao i skraćenih rokova što u krajnjem skraćuje proceduru sa 267 na 158 dana u poređenju sa prošlogodišnjim Izvještajem. Sa druge strane, u pogledu troškova Crna Gora je i dalje na samom vrhu sa najvećim troškovima koji iznose 1.159,3% dohotka po stanovniku, odnosno na Doing Business modelu iznose više od 60.000 eura. U troškovima najznačajniji iznos čine visoke naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, koji u ovom slučaju iznose oko 45.000 eura na primjeru Glavnog grada Podgorice koja je i obuhvaćena Izvještajem.

U oblasti “registracija nepokretnosti” ostavreno je unapređenje ranga za 19 pozicija sa 117. na 98. mjesto. Poboljšani rang je rezultat smanjenog broja procedura za dobijanje rješenja o registraciji nepokretnosti u katastru sa 7 na 6, dok su rokovi i troškovi ostali isti. Ovaj Izvještaj nije prepoznao skraćenje rokova za uknjižbu sa 30 na 8 dana utvrđenih zakonskim okvirom još 2011. godine izmjenama Zakona o državnom premjeru i katastru. Dvije procedure navedene prošlogodišnjim izvještajem – izrada kupoprodajnog ugovora i ovjera istog, objedinjene su ove godine u jednu, jer je Izvještajem prihvaćeno da se praksa izrade ugovora od strane stranaka u postupku i ovjere u sudu promijenila uvođenjem notarske službe.

Crna Gora je zabilježila neznatan pad u oblastima: „zaštita investitora“ (-1), „izvršenje ugovora“ (-1) i „rješavanje problema insolventnosti“ (-1). Iako je u sva tri indikatora evidentirano nepromijenjeno stanje u odnosu na prethodni Izvještaj (vrijeme, troškovi i procedure), zbog napretka drugih zemalja tretiranim Izvještajem, naša zemlja je zabilježila pad u rangu za jedno mjesto.

Kod tri indikatora zabilježeno je nazadovanje u rangu: „započinjanje biznisa“ (-11), „prekogranična trgovina“ (-11) i „plaćanje poreza“ (-5).

U oblasti “započinjanje biznisa” Crna Gora je nazadovala za 11. mjesta. Iako je evidentirano smanjenje troškova u postupku registracije preduzeća (sa 1.6 na 1.5% dohotka po stanovniku), a broj procedura i trajanje postupka ostalo nepromijenjeno, uvažavajući činjenicu da su druge zemlje tretirane Izvještajem uložile više napora u reformu ovog indikatora, izostalo je unapređenje pozicije naše zemlje u ovoj oblasti.

U oblasti “prekogranična trgovina” Crna Gora je nazadovala za 11. mjesta, uvažavajući činjenicu da je evidentirano povećanje troškova izvoza i uvoza.

U oblasti “plaćanje poreza” Crna Gora je nazadovala za 5. mjesta. Iako je ukupna poreska stopa (% profita) smanjena sa 22.3% na 20.9%, a broj plaćanja i vrijeme ostali nepromijenjeni, uvažavajući činjenicu da je ovo jedan od indikatora u kojem je ostvaren veliki broj reformi, izostalo je unapređenje pozicije naše zemlje u ovoj oblasti.

Od zemalja u regionu bolje od Crne Gore su rangirane Makedonija (25) i Slovenija (33), dok su lošije rangirane Kosovo (86), Hrvatska (89), Albanija (90), Srbija (93) i Bosna i Hercegovina (131).

Izvor: Vlada CG

meCrnogorskienEnglish available languages

Top