>>>
> Marketing i brendiranje > Domen .ME najbolji izvozni brend Crne Gore

Domen .ME najbolji izvozni brend Crne Gore

meCrnogorski available languages

Kompanija DoMEn održala je pres konferenciju, na kojoj su predstavljeni poslovni rezultati od osnivanja do danas, uz naglasak da je tokom tih 7 godina kompanija dostigla preko 800.000 domena u portfoliju. Na press konferenciji su govorili potpredsjednik Vlade i minister za informaciono društvo i telekomunikacije, prof.dr Vujica Lazović i izvršni direktor kompanije, Predrag Lešić.
Potpredsjednik Lazović je naglasio da je valorizacijom resursa – nacionalnog domena najvišeg nivoa .ME – država Crna Gora prihodovala približno 17 miliona EUR u periodu od februara 2008. do decembra 2014. godine. Lazović je izjavio:
„Ta sredstva su investirana u razvoj informacionog društva i ostvarivanje vizije moderne administracije, koja podrazumijeva upotrebu informaciono–komunikacionih tehnologija u cilju unapređenja javnih usluga, uz povećanje demokratskog učešća i uključenja javnosti u procese donošenja odluka i kreiranja politika. Razvoj e-Uprave predstavlja jedan od važnijih prioriteta u procesu evropskih i evroatlantskih integracija, a s obzirom da je Crna Gora odlučna da postane dio evropskog sistema vrijednosti, neophodno je da njena javna uprava bude osposobljena da djelotvorno funkcioniše u okviru evropskog administrativnog sistema“

Potpredsjednik Vlade je takođe podsjetio da je Crna Gora iskoristila šansu koju nudi digitalna ekonomija.

„Naša država je izgradila svoj nacionalni identitet i postala prepoznata i promovisana na globalnoj mreži putem internet domena .ME, koji je simbol suvereniteta Crne Gore i osnov njene prepoznatljivosti, organizacije i prezentacije informacija na Internetu. Milioni internet korisnika svakodnevno se susreću sa raznim sadržajima plasiranim putem .ME domena, te sa sigurnošću možemo reći da je domen .ME najbolji izvozni brend Crne Gore”.

Izvršni direktor kompanije DoMEn Predrag Lešić istakao je veliki uticaj kompanije na razvoj crnogorskog društva, posebno kada su u pitanju mladi naraštaji.

Lešić: „Pored osnovne djelatnosti, kompanija DoMEn je u javnosti prepoznata na polju korporativne i društvene odgovornosti, posebno u doprinosu STEM oblastima, kao i u podsticanju preduzetništva i inovacija. DoMEn je koordinator i sponzor Škole programiranja koja se tradicionalno održava od 2009. godine, koordinator je i sponzor Ljetnje škole programiranja, crnogorskog tima na Međunarodnoj informatičkoj olimpijadi, FIRST LEGO Lige, te zagovornik i sponzor Hakaton takmičenja. Veliki podsticaj preduzetništvu i inovacijama najvidljiviji je kroz Spark.me konferenciju”

Izvor: Vlada CG

meCrnogorski available languages

Top