>>>
> Biznis > Državna pomoć: Irska je davala nezakonite poreske olakšice Apple-u

Državna pomoć: Irska je davala nezakonite poreske olakšice Apple-u

meCrnogorskienEnglish available languages

Evropska komisija zaključila je da je Republika Irska odobravala Apple-u neopravdane poreske povlastice u vrijednosti do 13 milijardi EUR. To je u suprotnosti sa pravilima EU o državnoj pomoći jer je Apple-u omogućilo plaćanje znatno manjeg poreza od drugih preduzeća. Irska mora da obezbijedi povrat nezakonite pomoći.

Evropska komesarka za konkurenciju Margrethe Vestager izjavila je:

Konkretno, selektivnim ponašanjem Irskih organa vlasti Apple-u omogućeno plaćanje poreza na dobit ostvarenu u Evropi po efektivnoj stopi poreza na dobit od 1 % 2003., koja se 2014. smanjila na 0,005 %.”

Nakon dubinske istrage državne pomoći pokrenute u 2014. godini Europska komisija zaključila je da je uz pomoć dva poreska rješenja koje je izdala Irska u značajnoj mjeri na vještački način umanjen porez koji je Apple u Irskoj plaćao od 1991. godine. Rješenjima je odobren način utvrđivanja oporezive dobiti u dvama irskim preduzećima grupe Apple (Apple Sales International i Apple Operations Europe) koji nije odgovarao ekonomskoj stvarnosti. Gotovo sva dobit od prodaje koja je evidentirana u pomenuta dva preduzeća interno je pripisana „sjedištu”. Komisijina procjena pokazala je da su ta „sjedišta” postojala samo na papiru i nisu mogla ostvariti dobit. Dobit pripisana „sjedištima” nije podlijegala plaćanju poreza ni u jednoj zemlji u skladu sa posebnim odredbama irskog poreznog zakona koje više nijesu na snazi. Zbog metode raspodjele odobrene poreskim rješenjima, Apple je porez na dobit plaćao po efektivnoj stopi poreza na dobit koja se sa 1 % 2003 u 2014. smanjila na samo 0,005 % dobiti Apple Sales International.

Selektivno poresko postupanje Irske prema Apple-u nezakonito je prema pravilima EU o državnoj pomoći jer se Apple-u daje znatna prednost nad drugim preduzećima koja podliježu istim nacionalnim poreskim pravilima. Komisija može naložiti povrat nezakonite državne potpore u desetogodišnjem periodu koje je prethodilo prvom zahtjevu Komisije za informacije u 2013. Irska mora od Apple-a vratiti porez koji u Irskoj nije plaćen od 2003. do 2014. u vrijednosti do 13 milijardi EUR, plus kamate.

Takav poreski tretman u Irskoj zapravo je Apple-u omogućio izbjegavanje plaćanja poreza na gotovo svu dobit ostvarenu prodajom Appleovih proizvoda na cijelom jedinstvenom tržištu EU. Razlog tome je Apple-ova odluka da svu prodaju evidentira u Irskoj umjesto u zemljama u kojima su proizvodi bili prodani. Ipak, pomenuta struktura prodaje nije u nadležnosti kontrole državne pomoći EU. Ako druge zemlje u skladu sa svojim nacionalnim poreskim pravilima zatraže od Apple-a da plati više poreza na dobit pomenuta dva preduzeća ostvarenu u istom periodu, time bi se smanjila ukupna svota povrata koji mora da sprovede Irska.

 

picture EN

Dodatne informacije

Predmet će biti registrovan pod brojem SA.38373 u registru državnih pomoći na internet stranici GD-a za konkurenciju nakon što budu riješena sva pitanja povjerljivosti podataka.

Izvor: EK

meCrnogorskienEnglish available languages

Top