>>>
> Magazin > Eko&urbano > EBRD: Urbana regeneracija i održivi turizam

EBRD: Urbana regeneracija i održivi turizam

meCrnogorskienEnglish available languages

Urbana regeneracija, zelene zgrade i održivi i inkluzivni turizam sa direknom vezom sa lokalnom privredom su jedan od EBRD-ovih strateških ciljeva u sektoru nekretnina i turizma, koje je usvojio odbor direktora.

Posebno treba istaći da će strategija kojom će se Evropska banka za obnovu i razvoj voditi i ulagati u periodu 2020-2024 biti usmjereni na:

  • upravljanje i razvijanje zelenih i održivih zgrada
  • investiranje u inkluzivni i konkurentni sektor ugostiteljstva i turizma
  • promovisati inicijative za urbanu regeraciju za konkurentnije, održive i zelenije gradove
  • podržavati diversifikaciju izvora finansiranja za razvoj, izgradnju i vlasništvo za nekretnine putem tržišta kapitala, kako bi se unaprijedila otpornost sektora gradnje

Do sada, EBRD je uložio preko  3,3 milijardi eura za oko 200 investicionih projekata u sektoru nekretnina i turizma. U periodu 2020-2024, EBRD će usmjeriti investicije na nekretnine za komercijalu, logistiku i stanovanje, kao i za ugostiteljske objekte i hotele. Regije koje pokriva EBRD imaju veliki potencijal u sektoru turizma, koji je i dalje nedovoljno izgrađen i kome treba posvetiti dovoljnu pažnju i odgovornost.

 

Izgrađene nekretnine u najvećoj su mjeri doprinose emisijama gasova staklene bašte, koje čine oko 30 posto globalnih emisija. Uprkos činjenici da je emisiju gasova iz zgrada potrebno smanjiti za 80-90% do 2050. godine da bi se zadržala ispod granice zagrijavanja od 1,5 °C, regije EBRD-a još uvijek zaostaju za naprednim ekonomijama u pogledu usvajanja praksi održivog razvoja, provođenja naprednih regulacija okoliša i korištenje klimatski otpornih komponenti.

U ovom cilju, EBRD-ova strategija za nekretnine i turizam je usklađena sa Ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija (UN SDGs) kao i Pariskim sporazumom. Takođe povećava ulogu zelenih zgrade i zelenih gradova koji mogu biti ključni u rješavanju problema klimatskih promjena. Uz to, strategija podupire značaj ugostiteljskog sektora u pokretanju privrednog rasta i stvaranju održivih i inkluzivnih mogućnosti zaposlenja. Održivi sektor turizma ima potencijal postati lider stvaranju visokokvalitetnih radnih mjesta na lokalnom nivou,  naročito za mlade ljude i starije, jačati lokalni lanac nabavke kao i povećavati regionalnu integraciju i otpornost privrede.

meCrnogorskienEnglish available languages

Top