>>>
> Finansije i investicije > ECB predstavila nove novčanice od 100 i 200 EUR iz serije Europa

ECB predstavila nove novčanice od 100 i 200 EUR iz serije Europa

meCrnogorskienEnglish available languages

ECB predstavila nove novčanice od 100 i 200 EUR iz serije Europa

Evropska centralna banka (ECB) predstavila je nove novčanice od 100 € i 200 €, koje će biti puštene u optjecaj u maju 2019. Nakon novčanica od 5 €, 10 €, 20 € i 50 € novčanice od 100 € i 200 € posljednja su dva apoena iz serije Europa, tako da je ona sada potpuna.

  • Nove novčanice od 100 € i 200 € biće puštene u opticaj 28. maja 2019.

  • Novčanice će imati nova i inovativna zaštitna obilježja: hologram sa satelitima i unaprijeđenu smaragdnu oznaku.

  • Novčanice od 100 € i 200 € su posljednja dva apoena iz serije Europa.

U nove novčanice od 100 € i 200 € ugrađena su nova i inovativna zaštitna obilježja. Nove novčanice se, kao i drugi apoeni, mogu jednostavno provjeriti metodom »osjeti, pogledaj i okreći«.

Na vrhu srebrnaste trake nalazi se hologram sa satelitima, odnosno mali simboli € koji kruže oko brojeva i postaju jasniji kada se novčanica osvijetli. Na srebrnastoj traci vidi se i Europin portret, arhitektonski motiv i velik simbol €. Na novim je novčanicama od 100 € i 200 € i unaprijeđena smaragdna oznaka broja. Smaragdna oznaka je i na svim drugim novčanicama iz serije Europa, ali na tom unaprijeđenom obilježju vide se i simboli €.

Nove novčanice od 100 € i 200 € razlikuju se po veličini od starih novčanica od 100 € i 200 €. Oba apoena sada imaju širinu jednaku onoj novčanica od 50 €. Širina im je nepromijenjena, a što je novčanica duža, veća je njezina vrijednost. Sada kada je širina novčanica od 50 €, 100 € i 200 € jednaka, jednostavnije je rukovanje tim novčanicama i njihova mašinska obrada. Osim toga, primjerenije su dimenzijama novčanika i dugotrajnije jer će se manje habati.

 

Osim zaštitnih obilježja koja se mogu vidjeti golim okom, novčanice eura sadrže i zaštitna obilježja koja prepoznaju mašine. Na novim novčanicama od 100 € i 200 € ta su obilježja unaprijeđena, a one sadrže i nova obilježja koja omogućuju brzu obradu novčanica i provjeru njihove autentičnosti.

Član Izvršnog odbora Yves Merch naglasio je u govoru prilikom predstavljanja novih novčanica da se prelaskom na nove novčanice od 100 € i 200 € osigurava dalja snažna zaštita svih novčanica od falsifikovanja. Novčanice eura su sada još sigurnije, ali i jednostavnije za provjeru i rukovanje.

Eurosistem – ECB i devetnaest nacionalnih centralnih banaka eurozone – podupire proizvođače i vlasnike uređaja za obradu novčanica i uređaja za provjeru njihove autentičnosti u pripremama za novu novčanicu. Među ostalim, Eurosistem olakšava testiranje opreme i objavljuje popis uređaja za obradu novčanica koji uspješno obrađuju nove novčanice iz serije Europa.

ECB predstavila nove novčanice od 100 i 200 EUR iz serije Europa

meCrnogorskienEnglish available languages

Top