>>>
> Finansije i investicije > EK i ECB pokrenuli “FI kompas”

EK i ECB pokrenuli “FI kompas”

meCrnogorskienEnglish available languages

Evropska komisija u saradnji sa Evropskom investicionom bankom (EIB) pokrenuli su internet platformu “kompas finansijskih institucija” (FI-compas). FI kompas je novi savjetodavni servis o finansijskim instrumentima Evropkih strukturnih i investicionih fondova. Ovaj servis predstavlja dio savjetodavnog centra tipa “sve na jednom šalteru”, koji je pokrenut kao značajni dio investicionog plana EU.

fi-compasRad na ostvarivanju investicionog plana odvija se brzo. Samo 50 dana nakon što je predsjednik Junker objavio plan za investicionu ofanzivu EU, komisija je već predložila zakonodavni prijedlog o Evropskom fondu za strateško investiranje. Time bi se mobilisalo makar 315 milijardi eura u privatnim i javnim investicionim fondovima širom EU. Pokretanjem FI-kompasa Komisija i EIB su na putu da ostvare drugi postulat investicionog plana da se investicije zaista dogode unutar privrede. Cilj drugog postulata je povećanje tehničke podrške i pružanje transparentnosti investitorima. Transparentna mreža održivih projekata biće pokrenuta sa EIB-om tokom 2015. godine.

Nova platforma “FI-kompas” pokrenuta je tokom dvodnevne konferencije kojoj su prisustvovali podpredsjednik EK za radna mjesta, rast i konkurentnost Jirki Katainen, komesar za regionalnu politiku Korina Krecu i potpredsjednik EIB-a Vilhem Molterer. Govoreći o projektu, Katainen je izjavio: “Postoje sredstva, ali investitori imaju potrebu da se informišu o projektima sa dobrom strukturom i da dobiu tačne informacije kako bi se spojile investicije sa tokovima provjerenih projekata. Želimo da ubrzano radimo na tehničkom središtu koje će nuditi savjete i pomoć investitorima na jednom mjestu. Pokretanje fi-kompasa predstavlja važan korak u pravom smjeru”.

Komesar za regionalnu politiku Korina Krecu je izjavila: “Pozdravljam pokretanje fi-kompasa kako bi se ujedinili naša znanja u cilju dobijanja najboljeg uticaja na terenu. Odličan primjer služi kao inspiracija za ostale države, naročito za one koje se bore za korištenje finansijskih instrumenata EU i kao način efikasnog korišćenja sredstava. Pozivam države članice da udvostruče iznose investicija koje se kanališu putem finansijskih instrumenata u novom periodu programiranja”.

Potpredsjednik EIB-a Vilhelm Molterer se nadovezao: “EIB sa svojom tehničkom, sektorskom i za zemlju pojedinačno speifičnom espertizom ima potencijal da ohrabri više široke upotrebe finansijskih instrumenata. Njihova ekspertiza široko je poznata Komisiji i među državama članicama. Koristićemo ih za pružanje pomoći koristnicima fondova EU ciljnih projekata sa visokom ekonomskom vitalnošću”.

Platforma IF-kompas će omogućavati državama članicama da imaju koristi od finansijskih instrumenata pod evropskim strukturnim i investicionim fondovima, jer će koheziona politika imati centralnu ulogu u dostizanju ciljeva iz investicionog plana, u smislu strateških i isplativih investicija, stvaranju radnih mjesta i održivom razvoju.

Investicioni plan je postavio kao ciljeve dvostruku upotrebu finansijskih instrumenata u periodu 2014-20, i po osnovu korišćenja, prinos na svaki uloženi euro u državi članici biće povećan. Fi-kompas, koji su osnovali EK i EIB, namjenjen je boljem angažovanju i jačanju ekspertize organa upravljanja i zainteresovanih strana koje rade sa pomenutim finansijskih instrumentima.

Dodatne informacije:

U finansijske instrumente spadaju pozajmice, garancije, učešće u kapitalu, rizični kapital i ostali instrumenti koje nose rizike, najverovatnije kobinovanih sa subvencioniranim kamatnim stopana ili subvencioniranom naknadom za garancije. Finansijski instrumenti predstavljaju efektivan način za izvore korišćenja sredstava iz budžeta EU koji omogućavaju investicije u privredi.

Regulative Evropskih strukturnih i investicionih fondova (ESI fondovi) za period 2014-2020 imaju širi obim finansijskih instrumenata kako bi se uključili svi tematski ciljevi i svh pet ESI fondova: Evropski fond za regionalni razvoj, Kohezioni fond, Evropski strukturni fond, Evropski fond za poljoprivredni razvoj i Evropski fond za pomorstvo i ribarstvo.

Komesari za regionalnu politiku, poljoprivredu i ruralni razvoj; zaposlenje, socijalna pitanja i mobilnost radnika; životnu sredinu, pomorstvo i ribarstvo, potrpredsjednik EIB-a i generalni direktor EIF-a potpisali su memorandum o saradnji o partnerstvu za tehničku podršku i savjetodavne usluge kako bi pomogli upotrebu finansijskih instrumenata pod ESI fondovima i programom za zaposlenje i socijalnu inovaciju.

Platforma “FI-kompas” će se izgrađivati tokom vremena i tokom 2015. godine biće pokrenuta inicijativa “multiregionalna podrška” koja će okupiti uprave i finansijske institucije. Inicijativa ima za cilj da podrži potencijalnu upotrebu finansijskih instrumenata u investiranju kod prioritetnih područja koje dijele regioni iz barem dvije države članice EU.

Izvor: European Commission

meCrnogorskienEnglish available languages

Top