>>>
> Biznis > EK: Kartel proizvođača kamiona kažnjen sa 2,93 milijardi EUR

EK: Kartel proizvođača kamiona kažnjen sa 2,93 milijardi EUR

meCrnogorskienEnglish available languages

Evropska komisija ustanovila je da su proizvođači kamiona MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco, i DAF prekršili pravilo zaštite konkurencije. Proizvođači kamiona su zaključili sporazum na 14 godina o određivanju cijena i prenošenju troškova tehnologije na kupce, što je u suprotnosti sa evropskim zakonodavstvom.

Za prekršaj je izrečena rekordna kazna od 2.924.990.000 eura! Jedino kompanija MAN nije kažnjena jer je otkrila postojanje kartela Komisiji. Sve ostale kompanije su priznale njihovo učešće u kartelu i pristali su na institute priznanja prekršaja i nagodbe.

Komesar zadužen za konkurenciju, Margrethe Vestager, izjavila je:

“Izrekli smo rekordnu kaznu zbog ozbiljnih prekršaja. Sveukupno postoji preko 30 miliona kamiona na evropskim cestama, koji predstavljaju oko 3/4 kopnenog prevoza robe u Evropi i igraju značajnu ulogu u privredi. Nije prihvatljivo da MAN, Volvo-Reno, Daimler, Iveko i DAF, koji su proizvođači 9 od 10 srednjih i teških kamiona u EU, učestvovali su ukartelu umjesto da budu konkurencija jedni drugima. Tokom 14 godina oni su sprovodili tajni ugovor o cijenama i prenošenju troškova za ispunjavanje ekoloških standarda potrošačima. Kazna šalje jasnu poruku kompanijama da karteli nisu prihvatljivi!”

Drumski prevoz ima izuzetan značak u EU a njegova konkurentnost zavisi o cijenama vozila koja koriste prevoznici. Odluka koju je Komisija donijela naročito se odnosi na tržište proizvodnje srednjh (6-16 tona) i teških (preko 16 t) kamiona. Komisija je istraživala slučaj kojim je otkriveno da su MAN, Volvo-Reno, Daimler, Iveko i DAE bili uključeni u kartel koji se odnosio na:

  • koordinaciju cijena za srednje i male kamione u Evropskom ekonomskom području (EEP). Cijene su bile usklađivane na nivou sa “bruto liste” cijena. Konačna cijena koju plaćaju potrošači nije bila zasnovana na proizvođačkoj cijeni i slobodnoj konkurenciji, već je bila usklađivana na nacionalnom i lokalnom nivou kako bi odgovarale cijenama sa bruto liste.
  • vrijeme uvođenja tehnologija za emisiju izdunih gasova radi usklađivanja prema strogim Evropskim standardima (prelazak sa Euro III na trenutni Euro IV) i
  • prenošenju troškova uvođenja nove tehnologije za emisiju gasova potrošačima

Prekršaj je pokrivao cijeli EEP i trajao je 14 godina, od 1997. do 2011., kada je Komisija sporvela nenajavljeni inspekcijski uvid u firmama. Između 1997. i 2004., sastajali su se izvršni direktori firmi, ponekad i na marginama sajmova i drugih događaja. Takođe su se dogovarali i telefonom. Od 2004. godine, kartel je organizovan putem njemačkih područnica proizvođača kamiona, dok su učesnici uglavnom razmjenjivali informacije elektronskim putem.

Preko 14 godina organizovani su sastanci među kompanijama koji su pokrivali pomenute teme, a naročito određivanje indikatora “bruto liste”, vremena kada će se postepeno uvoditi nove tehnologije i prenos troškova. Odluka je donešena nakon upućivanja obavještenja o činjenicama i okolnostima proizvođačima kamiona. Odluka se ne odnosi na Skaniju (Scania) i proces protiv Skanije je nastavljen.

Kazne

Ukupne kazne koje su izrečene proizvođačima su:

Pro­iz­vo­đač: U­ma­nje­nje kaz­ne u sklo­pu priz­na­nja U­ma­nje­nje ka­zne u sklo­pu na­god­be Kazna (EUR)
MAN 100% 10% 0
Volvo – Renault 40% 10% 670 448 000
Daimler 30% 10% 1 008 766 000
Iveco 10% 10% 494 606 000
DAF  – 10% 752 679 000
Ukupno:  – –  2 926 499 000

 

Dodatne informacije

Član 101 Sporazuma o funkcionisanju EU i član 53 Sporazuma o Evropskom ekonomskom području zabranjuje kartele i druge restriktivne poslovne sporazume. Istraga Evropske komisije je počela sa prijavom kompanije MAN, kojoj je dodijeljen imunitet. U januaru 2011. godine Komisije je sprovela nenajavljeni uvid u kompanijama.

Odluka Komisije je nagodba, kojom kompanije priznaju njihovo učešće i odgovornost za učešće u kartelu. Institut nagodbe je zasnovan na Regulaciji protiv monopola 1/2003 i omogućava Komisiji da sprovede pojednostavljenu proceduru po kratkom postupku. Time se komisiji omogućava da donosi odluke relativno brzo i da se oslobode raspoloživi resursi u suzbijanju osumnjičenih kartela. Nagodba takođe omogućava kompanijama pogodnost u brzoj odluci, kao i oslobađanje 10% od kazne.

  • Slučaj je zaveden pod brojem 39824 i biće javno dostupan kada se riješe tehnička pitanja o povjerljivosti.

Izvor: Evropska komisija

meCrnogorskienEnglish available languages

Top