>>>
> Magazin > tehno/inovativno > EK: Novi program obrazovanja i osposobljavanja – ET 2020

EK: Novi program obrazovanja i osposobljavanja – ET 2020

meCrnogorskienEnglish available languages

Komisija predlaže jačanje saradnje na nivou EU u oblasti obrazovanja i osposobljavanja do 2020. godine. U objavljenom nacrtu zajedničkog izvještaja Komisije i država članica poziva se na stvaranje socijalno uključivijih evropskih sisitema obrazovanja i osposobljavanja u okviru širih nastojanja u borbi protiv radikalizacije nakon napada u Parizu i Kopenhagenu tokom 2015. godine.

U izvještaju predlaže se veća usredsređenost politike na traženje odgovora na najhitnije izazove sa kojima se suočava društvo EU. Šest novih prioriteta navedenih u izvještaju uključuje poboljšanje vještina i mogućnosti zapošljavanja te stvaranje otvorenih, inovativnih i digitalnih okruženja za učenje uz istovremeno njegovanje temeljnih vrijednosti ravnopravnosti, nediskriminacije i aktivnog građanstva.

Komesar EU za obrazovanje, kulturu, mlade i sport Tibor Navracsics, izjavio je:

Mladi iz EU suočavaju se sa zajedničkim izazovima na koje je potreban zajednički odgovor. Prijetnja radikalizacije pokazuje da hitno moramo poboljšati obrazovne mogućnosti širom svih naših zajednica. Sa ministrima obrazovanja radićemo na jačanju zajedničkog rada u cilju smanjenja ranog napuštanja školovanja, suzbijanja socijalne isključenosti i promocija različitosti u razredima širom Europe.

Komesar EU za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage Marianne Thyssen, izjavila je:

Zapošljavanje mladih glavni je prioritet Evropske komisije. Relevantne i visokokvalitetne vještine danas su više nego ikad potrebne za nalaženje posla. Boljom saradnjom u obrazovanju i osposobljavanju pomoći će se poboljšanju razine vještina i kompetencija čime će se riješiti problem neusklađenosti između ponude i tražnje što se tiče vještina, kao i pružiti potpora mladima EU za uspješan ulazak na tržište rada.

Očekuje se da će Savjet usvojiti izvještaj do kraja godine. U izvještaju se takođe predlaže određivanje novih prioriteta za razdoblja od pet godina, umjesto prethodnih trogodišnjih ciklusa, kako bi se omogućio učinak na dulji rok. Šest je novih prioriteta koje je predložila Komisija:

  1. relevantne i visokokvalitetne vještine i sposobnosti, s naglaskom na rezultate, zaposlenje, inovaciju i aktivno građanstvo;
  2. uključivo obrazovanje, jednakost, nediskriminacija i promocija građanskih kompetencija;
  3. otvoreno i inovativno obrazovanje i osposobljavanje, uključujući potpuno prihvaćanje digitalnog doba;
  4. snažna potpora predavačima;
  5. transparentnost i priznavanje vještina i kvalifikacija sa ciljem olakšavanja učenja i mobilnosti radne snage; i
  6. održiva ulaganja, uspješnost i efektivnost sistema obrazovanja i osposobljavanja.

Dodatne informacije

Program Obrazovanje i osposobljavanje do 2020. (Education and training 2020 – “ET 2020”) uspostavljen je 2009. godine. Nudi državama članicama, Komisiji i obrazovnim ustanovama forum za razmjenu najboljih praksi, informacija i savjeta za političke reforme. Evropska komisija upravlja pomenutim sredstvom saradnje.

Strateški okvir “ET 2020” odnosi se na sve oblike učenja na svim nivoima procesa cjeloživotnog učenja, uključujući obrazovanje u ranom djetinjstvu i školi sve do visokog obrazovanja, strukovno obrazovanje i osposobljavanje te obrazovanje odraslih. Komisija i države članice započele su 2014. postupak srednjoročnoga pregleda stanja kako bi se procijenio napredak od 2012. i lakše pripremili budući prioriteti za saradnju u oblasti obrazovanja i osposobljavanja na nivou EU. U okviru pomenutog postupka tokom 2014. sprovedeno je nezavisno ocjenjivanje, pripremljeno nekoliko nacionalnih izvještaja te su izvršene konsultacije sa državnim službenicima, evropskim socijalnim partnerima i ostalim zainteresovanim stranama u području obrazovanja i osposobljavanja. Zaključci analize odražavaju se u nacrtu zajedničkog izvještaja programa “ET 2020” koje je Komisija predstavila.

Krajem 2015. godine, Komisija će takođe predstaviti Pregled obrazovanja i osposobljavanja 2015. godine, godišnju analizu napretka prema obrazovnim ciljevima iz strategije Evropa 2020. Glavni ciljevi uključuju smanjenje ranog napuštanja školovanja te povećanje sticanja visokoškolskih kvalifikacija.

Komisija će ubrzo predložiti nacrt izvještaja EU za mlade, u kojem će izvijestiti o evropskoj saradnji u području rada sa mladima u periodu između 2013. i 2015. godine. U izvješću će biti posvećena pažnja prioritetnim temama kao što su nezaposlenost mladih, socijalna uključenost i saradnja mladih.

 

Izvor podataka: Evropska komisija

 

meCrnogorskienEnglish available languages

Top