>>>
> Ekonomija Crna Gora > Ekonomska saradnja Crna Gora – Bugarska

Ekonomska saradnja Crna Gora – Bugarska

meCrnogorski available languages

Crna Gora – Bugarska: Održano četvrto zasijedanje Mješovite komisije za ekonomsku saradnju

Bugarska je organizovala četvrto zasijednje dvije vlade. Crnogorsku delegaciju predvodio je državni sekretar Ministarstva ekonomije, g-din Nikola Vujović, dok je Bugarska delegacija predvođena od strane zamjenika ministra energetike, g-din Žečo Stankov.
Cilj održavanja sjednice navedene komisije je razmatranje konkretnih modaliteta za produbljivanje saradnje u oblastima koje su prepoznate kao obostrano korisne, kao što su: trgovina, investicije, industrija, mala i srednja preduzeća, nauka, tehnologija i inovaciije, energetika, turizam, poljoprivreda i šumarstvo.
Tokom komisije je ustanovljeno da postoje mogućnosti za unaprjeđenje saradnje u cilju rasta obima trgovinske razmjene i investicija, te će se u narednom periodu zajednički raditi na identifikovanju novih razvojnih šansi i razmjeni informacija o potencijalnim investicionim projektima.
Kao rezultat rada i konstruktivnog dijaloga, u Sofiji je 19. novembra potpisan Protokol četvrte sjednice Mješovite komisije za ekonomsku saradnju izmedju Vlade Crne Gore i Vlade Republike Bugarske.
Planirano je da se naredna sjednica Mješovite komisije održi u Podgorici, shodno potpisanom Protokolu.

 

Црна Гора – Бугарска: Одржано четврто засиједање Мјешовите комисије за економску сарадњу

Бугарска је организовала четврто засиједње двије владе. Црногорску делегацију предводио је државни секретар Министарства економије, г-дин Никола Вујовић, док је Бугарска делегација предвођена од стране замјеника министра енергетике, г-дин Жечо Станков. Циљ одржавања сједнице наведене комисије је разматрање конкретних модалитета за продубљивање сарадње у областима које су препознате као обострано корисне, као што су: трговина, инвестиције, индустрија, мала и средња предузећа, наука, технологија и иновациије, енергетика, туризам, пољопривреда и шумарство. Током комисије је установљено да постоје могућности за унапрјеђење сарадње у циљу раста обима трговинске размјене и инвестиција, те ће се у наредном периоду заједнички радити на идентификовању нових развојних шанси и размјени информација о потенцијалним инвестиционим пројектима. Као резултат рада и конструктивног дијалога, у Софији је 19. новембра потписан Протокол четврте сједнице Мјешовите комисије за економску сарадњу измедју Владе Црне Горе и Владе Републике Бугарске. Планирано је да се наредна сједница Мјешовите комисије одржи у Подгорици, сходно потписаном Протоколу.

meCrnogorski available languages

Top