>>>
> Ekonomija Crna Gora > Ekonomske mjere Crne Gore za sanaciju posljedica CoVID19

Ekonomske mjere Crne Gore za sanaciju posljedica CoVID19

meCrnogorski available languages

Ekonomske mjere Crne Gore za sanaciju posljedica CoVID19

Ekonomske mjere Crne Gore za sanaciju posljedica CoVID19

ekonomske mjere – Vlada CG donijela više ekonomskih mjera: Cilj je olakšavanje života građanima i pomoć privredi u vrijeme pandemije koronavirusa

Vlada Crne Gore donijela je danas više mjera čiji je cilj olakšavanje života građana i pomoć prirfedi u vrijeme pandemije koronavirusa uz poziv građanima da se mjera pridržavaju i da iskazuju solidarnost.
Premijer Duško Marković, guverner Centralne banke Crne Gore Radoje Žugić i predsjednik Odbora direktora Investiciono-razvojnog fonda (IRF) Zoran Vukčević saopštli su nakon na konferenciji za medije održanoj nakon 162. sjednice Vlade da su dosadašnje mjere donijete pravovremeno, da je finansijski sistem siguran i da će privredi biti olakšano poslovanje koliko god to bude moguće.

„Naša zemlja je do skoro bila jedina država u Evropi koja nije zahvaćena korona virusom. Odolijevali smo zahvaljujući pravovremenim odlukama koje smo donosili, a tako ćemo raditi i sada kada imamo i prve slučajeve oboljelih od virusa. Naredbe i preporuke su morale biti rezolutne. Razvoj događaja naše građane i privredu stavlja pred izazove i posljedice. Zbog toga sam zatražio da resori u saradnji sa Centralnom bankom pripreme set sveobuhvatnih mjera za građane i privredu radi ublažavanja posljedica izazvanih korona virusom. Vlada je te mjere upravo usvojila“ – kazao je predsjednik Vlade Duško Marković.
Premijer je rekao da je ovo trenutak kada svi – država, privreda i građani – moraju podijeliti teret opasnosti jer jedino tako možemo uspjeti.
„Već imamo svijetle primjere onih koji su svoje hotelske i turističke kapacitete, i druge resurse, besplatno ponudili za karantinski smještaj, i onih koji uplaćuju pomoć preko posebog računa. Zahvalni smo im. Zbog toga pozivam i očekujem: da svaka kompanija dio akumuliranog profita usmjeri za saniranje posljedica krize koju ćemo pretrpjeti; da zaštiti životni standard svojih zaposlenih; da se kapital ne zarobljava već da se vraća i unosi u ekonomske tokove; da građani svoj komfor i svoje navike, pa i svoje rashode, podrede svom zdravlju i zdravlju svojih najbližih. Tako će svaki građanin dati doprinos cijelom društvu“ – kazao je predsjednik Vlade.
Vladine mjere
Mjere koje je danas usvojila Vlada, a koje je predstavio Premijer, su:
1. Odlaganje otplate kredita na zahtjev građana i privrede kod svih banaka, mikrokreditnih institucija i IRF u trajanju od 90 dana.
„Potrebno je da naš bankarski sektor omogući najviši stepen administrativne efiksnosti kako bi svi koji žele bez ikakvih poteškoća iskoristili ovo pravo. Uvjeren sam da banke imaju potencijal za to“ – rekao je predsjednik Vlade.
2. Odlaganje uplate poreza i doprinosa na zarade kao i obaveza shodno Zakonu o reprogramu.
3. Kreiranje nove kreditne linije IRF namijenjene za poboljšanje likvidnosti preduzetnika, mikro, malih, srednjih i velikih preduzeća do maksimalnog iznosa po korisniku od tri miliona eura. Po pojednostavljenoj proceduri, bez naknade za odobrenje i sa kamatnom stopom od svega 1,5%. „Ova sredstva namijenjena su preduzećima koja posluju u oblasti nabavke ljekova, medicinske opreme i vozila; turizma i ugostiteljtsva; saobraćaja; usluga; proizvodnje i prerade hrane“ – kazao je predsjednik Vlade.
4. Obezbjeđivanje jednokratne novčane pomoći penzionerima sa najnižom penzijom i korisnicima materijalnog obezbjeđenja u iznosu od po 50 eura. Za tu svrhu Vlada je danas opredijelila million eura.
5. Odlaganje plaćanja zakupa nepokretnosti koje su u državnom vlasništvu, takođe na period od 90 dana.
„Država i ovdje mora biti primjer i dati podsticaj drugima“ – pojasnio je premijer Duško Marković.
6. Obustava isplate varijabilnog dijela zarade i svih budžetskih naknada za rad u komisijama, upravnim odborima i drugim radnim tijelima. U državnoj upravi obustava, a lokalnim samoupravama preporuka od koje očekujemo isti efekat.
„Dakle, ni jedan jedini cent potrošnje iz budžeta preko osnovnih zarada!“ – precizirao je Premijer. Dodao je da će članovi Vlade izdvojiti po pola plate jednokratno i uplatiti na račun Nacionalnog tijela za zarazne bolesti. Kazao je da je uplatu donacije zatražio i od svih javnih funkcionera.
7. Ograničavanje i kontrola budžetske potrošnje uz zabranu pokretanja svih javnih nabavki osim onih koje su neophodne za funckionisanje zdravstvenog sistema, odnosno hitnih nabavki, shodno odredbama zakona.
„Istovremeno, zabranjuje se budžetskim korisnicima uplata donatorskih sredstava po ovom ili nekom drugom osnovu. Budžet je jedinstven i sada je njegova funkcija da sačuvamo zdravlje građana i obezbijedimo funkcionisanje države. Zabranjujemo primanje donacija svakoj zdravstvenoj i drugoj državnoj i ustanovi, jer za te namjene postoji i Nacionalno tijelo i jedinstveni žiro račun.
8. Avansno plaćanje pružaocima usluga i izvođačima radova na započetim kapitalnim projektima uz obezbjeđenje bankarske garancije u vrijednosti avansa, kako bi se osigurala njihova likvidnost i održao kontinuitet u izvođenju radova, tamo gdje to ne ugrožava zdravlje građana. Premijer je precizirao da „započeti kapitalni projekti neće biti zaustavljeni, jer oni znače i razvoj i pretpostavku bržeg oporavka ekonomije i standarda“.
9. Sve mjere koje se odnose na likvidnost privrede odnose se i na privredna društva koja su osnivači crnogorskih medija.
„Pored toga, uputili smo jasnu preporuku Agenciji za elektronske medije odnosno Ministarstvu kulture – da pronađu način – i na period od 90 dana, elektronske medije oslobode plaćanja naknade, a štampanim medijima hitno omoguće određena konkursna sredstva koja će tematski biti usmjerena na potrebu društveno-odgovornog djelovanja koje proizilazi iz aktuelne situacije“ – kazao je predsjednik Vlade.
Premijer Duško Marković je rekao da će sa ciljem podrške lokalnim javnim emiterima, Ministarstvo kulture svima odrediti jednokratnu novčanu pomoć.
„Za podršku medijima odlučili smo se jer he njihova uloga u ovakvim situacijama ključno važna!“ – kazao je predsjednik Marković.
Ostanite doma, za kršenje naredbi neće biti kompromisa
Predsjednik Vlade Crne Gore je rekao da ovu bitku ne mogu dobiti samo zdravstveni radnici. „Oni su i najugroženiji od svih nas, i ostavimo ih da pomažu onima kojima je medicinska pomoć potrebna. Posebno im zahvaljujem na dosadašnjem pregnuću i patriotizmu, kao i svim drugim službama na iskazanoj požrtvovanosti. Zato moram dodatno podcrtati: Pridržavajmo se naredbi i mjera! Ne pridržavajući se, imaćemo opasnost od njegovog nekontrolisanog širenja. Ne zaboravite da je do prije dva dana epidemija bila na granicama Crne Gore, a sada je na pragu naših domova! Zato – ostanite u svojim domovima. Trenutak je takav da će se sankcionisati oni koji ne poštuju naredbe i preporuke, i oko toga neće biti kompromisa“ – kazao je Premijer.
Podsjetio je da je Savjet za odbranu i bezbjednost donio odluku da se pored javnog reda i mira, fokus bezbjednosti prenese na karantinske objekte i nadzor nad mjerama izolacije i distance.
Premijer je rekao da nijedna zabrana nije kaznena, već nužna mjera – da bismo spasili živote ljudi, da bismo sačuvali supstancu crnogorskog društva.
„Zato sve donijete odluke moramo da razumijemo i u skladu sa tim se i ponašamo. Cilj i fokus svih ovih mjera je čovjek, građanin, njegova porodica i naša zajednička kuća. Siguran sam da ćemo udruženi i solidarni odbraniti te vrijednosti. Ovo je vrijeme koje je u Crnoj Gori rodilo nove junake – institucije, kolektive, pojedince u njima, građane. Želim da im svima zahvalim. Vjerujem da će u narednim danima, sve do konačnog uspjeha, primjera solidarnosti i hrabrosti, uz odgovornost, biti sve više“ – zaključio je predsjednik Vlade.

Centralna banka: nema razloga za paniku i strah
Guverner Centralne banke Crne Gore Radoje Žugić upoznao je javnost da su kao proizvod komunikacije CBCG, Vlade i komercijalnih banaka, na Savjetu CBCG donijete mjere koje služe da saniraju, odnosno umanje posljedice negativnog uticaja pandemije korona virusa na ekonomiju naše države.
Precizrao je da se u Odluci Savjeta kao prva tačka definiše moratorijum na plaćanje svih obaveza građana, preduzetnika, kompanija i svih korisnika kredita, a sve se to odnosi na kamate, glavnice, provizijke i ostale elemente koji se tiču dugovanja prema bankama.
„Uz rekordnu likvidnost banaka (blizu jedne milijarde eura), i više stotina miliiona eura dodatne likvidnosti , moja poruka građanima je: nemojte da brinete za vaše depozite, depoziti su na sigurnom, banke su stabilne, sigurne, visoko likvidne, i imamo dodatne izvore finansiranja. Nema nijednog razloga da se diže panika i proizvodi strah“ – poručio je guverner Žugić.
Rekao je da je ono što je u odnosu na uporedne sisteme više učinjeno kod nas – fleksibilno restruktiranje kredita.
„To znači da banke kada naprave restrukturiranje, a restrukturiraju se samo otencijalno naplativih kreditra, to se tretira kao novoodobreni kredit koji ne zahtijeva od banaka nove troškove, nmove terete po osnovu novih rezervacija,. Ovim elementimaa smo ukinuli kriterijum dani kašnjenja. Na osnovu toga banke imaju prostorada eventualno u saradnji sa svojim klijenitma nakon isteka perioda od 90 dana naprave i duže periode, ali eventulano i niže kamatne stope, kao podršku očuvanju realne ekonomije. Da bi banka odobrila ove povoljnosti za klijente neophodno je dokumentovati: za građane, svako ko izgubi posao, svako kome kasni isplaata zaraad, svako kome je umanjena zarada ima pravo na drugu fazu restrukturiranja kredita – prva faza je obavezna. Za kompanije, dokaz je negativan uticaj pandemije na poslovanje, posebno na MSP, ali i za velike kompanije“ – rekao je guverner Centralne banke Crne Gore Radoje Žugić.
IRF: Pomoći ćemo preduzećima da prebrode prvi udar
Predsjednik Odbora direktora Investiciono-razvojnog fonda Zoran Vukčević je rekao da je kreditna linija Fonda za likvidnost usmjerena ka tome da omogući preduzećima da prebrode prvi udar i da imaju mogućnost da ta sredstva koriste za nabavku proizvoda poluproizvoda i za plate.
„Reprogram postojećih kreditnih aranžmana- nakon moratorijuma reprogram aranžmana sagledavajući situaciju za svako preduzeće u skladu sa potrebama preduzeća“ – rekao je direktor IRF.
Sada ne razmišljamo o vanrednom stanju
Odgovarajući na pitanja novinara premijer Duško Marković je rekao, među ostalim, da se za sada ne razmišlja o uvođenju vanrednog stanja.
Na pitanje da li će isplata zarada i penzija iz budžeta biti redovna, premijer je odgovorio potvrdno dodajući da ipak moramo računati na negativne efekte pandemije na ekonomiju.
„Ove mjere koje smo preduzeli usmjerene su, između ostalog, kao socijalna podrška, kao stabilizacione mjere i istovremeno mjere koje treba da obezbijede održivost javnih vinansija. Dakle, vjerujem da barem u izgledno vrijeme nećemo imati problema u vezi sa tim“ – rekao je Premijer.
Ministar finansija: Prijavljivati PDV, na zahtjev će biti oslobađanja od plaćanja
Odgovarajući na pitanja novinara o tome da li treba prijavljivati PDV, ministar finansija Darko Radunović je kazao da svakako treba prijavljivati, a da će na zahtjev biti oslobađanja. Važno je, kako je dodao, imati redovne evidencije i znati kolike su poreske obaveze.
Ministar Radunović je, odgovarajući na pitanja, saopštio da nije razmatrana mogućnost promjene stope PDV-a kao i da sada nije trenutak da se radi rebalans budžeta, ali da će vjerovatno okolnosti dovesti do toga da se u nekom trenutku taj posao uradi.
„Mi ćemo voditi računa da funkcioniše zdravstvo, vodićemo računa o socijalno ugroženima, ali mi nemamo mogućnost emitovanja novca. Mi ćemo ovim olakšicama, oslobađanjima, odlaganjima itd. stvarati ambijent i prostor za funkcionisanje privrede” – rekao je ministar finansija.
Ministarka ekonomije: Građani napravili zalihe osnovnih namirnica za četiri mjeseca
Ministarka ekonomije Dragica Sekulić je kazala da je glavni zadatak obezbijediti neprekidno snabdijevanje električnom energijom, vodom, telekomunikacionim uslugama građanima koji su kod kuće ovih dana.
„U ovom trenutku nijesmo razmatrali mjere odgađanja plaćanja računa za struju, telefon, vodu, ali to ne znači da se o njima neće razgovarati u narednom periodu. Moramo biti svjesni da sve te kompanije funkcionišu na tržišnim principima i da je neophodno da te sisteme sačuvamo kako bi oni mogli da pružaju usluge koje su u interesu građana Crne Gore“- kazala je ministarka Sekulić.
Ministarka ekonomije je istakla da niko od nas nije dobio ni jedan podatak o tome da je ijedna pekara u Crnoj Gori danas bez brašna. Ona je rekla da su građani prethodnih dana napravili zalihe osnovnih životnih namirnica na nivou četvoromjesečne potrošnje.
„Bez obzira na to Crna Gora je jedina zemlja u kojoj na rafovima u prodavnicama ne nedostaje ama baš ništa. To znači da sve službe uključujući Vladu Crne Gore, Ministarstvo ekonomije, Upravu za bezbjednost hrane, Upravu carina i mnoge druge, rade 24h kako ni jedna namirnica ne bi falila. U ovom trenutku ima dovoljno svih životnih namirnica. Uvozi se i brašno i pšenica, naši mlinovi rade“ – pojasnila je ministarka ekomomije.
Rekla je da je na osnovu 300 tržišnih nadzora inspekcija, dodala je ona, imamo vrlo mali broj promjena cijena životnih namirnica koje su u skladu sa zakonom.
Ministar Purišić: Pomoć od 50 eura za preko 20.000 građana
Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić kazao je da će se pomoć od po 50 eura isplaćivati preko centara za socijani rad: ”Ta vrsta pomoći predviđena je za 8.583 korisnika materijalnog obezbjeđenja porodice. Njima će pomoć dijeliti poštari”.
Dodao je i da će 11.957 penzionera koji primaju minimalnu penziju dobiti jednokratnu pomoć od po 50 eura i to na isti način na koji se isplaćuju njihove penzije.

meCrnogorski available languages

Top