>>>
> EU/Politiko > EP: Posebni odbor za poreska rješenja

EP: Posebni odbor za poreska rješenja

meCrnogorskienEnglish available languages

Da li multinacionalne kompanije plaćaju pravedan iznos poreza? Evropska komisija nije u to ubjeđena, te je pokrenula istragu kojom su obuhvaćene države članice za koje se sumnja da pružaju multinacionalnim kompanijama poreske olakšice. U Evropskom parlamentu odlučeno je da sprovedu istraživanje uspostavljanjem specijalnog odbora za poreska rješenja.

Šta su poreska rješenja?

Poreska rješenja (ili odluke o porezima) su akti koje izdaju poreske uprave. U njima se unaprijed ističe na koji način će se porez obračunati i koje će se odredbe za naplatu poreza primjenjivati. Poreska rješenja su legalna, i stoga se niko u EP ne zalaže za njihovo ukidanje.

Uloga EP-a

Uspostavljen je odbor sastavljen od 45 članova kako bi se riješile brojne istrage koje je pokrenula Evropska komisija. Istrage se odnose na poreska rješenja za multinacionalne kompanije u Luksemburgu (FIAT, Amazon), Irskoj (Apple), Belgiji i Holandiji (Starbucks). Komisija je u decembru 2014. godine povećala opseg istrage o poreskim rješenjima kako bi pokrila sve države članice.

“Postoje izgledi da više država članica omogućava multinacionalnim kompanijama da iskoriste prednosti njihovih poreskih sistema i samim tim umanje njihov poreski teret”. – Zaključak EK, decembar 2014. god.

U čemu je problem?

Prilikom sastavljanja poreskog rješenja, poreske uprave imaju široku diskreciju. Komisija je izrazila zabrinutost zbog toga što se u pojedinim državama članicama koristi diskreciono pravo za ublažavanje poreskog opterećenja određenih korporacija, čime im se omogućava da plaćaju manji porez i samim tim daje konkurentska prednost. Selektvno pružanje olakšica (npr. isključivo multinacionalnim kompanijama, a ne i domaćim firmama) se može smatrati nedozvoljenom državnom pomoću.

Značaj

Izuzetno je značajno da velike kompanije plaćaju pravedni iznos poreza jer budžetski rezovi uzimaju danak. Komisija smatra da se do tri biliona eura izgubi svake godine zbog utaje poreza i izbjegavanja plaćanja, koje uključuje agresivna poreska rješenja za korporacije.

Izvor: EP

meCrnogorskienEnglish available languages

Top