>>>
> Marketing i brendiranje > EP: Uskoro obavezno označavanje sa “proizvedeno u”

EP: Uskoro obavezno označavanje sa “proizvedeno u”

meCrnogorskienEnglish available languages

Prema izglasanom izvještaju, označavanje sa “proizvedeno u” (“made in”) trebalo bi biti obavezno za neprehrambene proizvode koji se prodaju na unutrašnjem tržištu EU. Označavanjem bi pravila za proizvode bila sigurnija, ojačala bi se zaštita kupaca i nadzor tržišta. Poslanici EP-a takođe predlažu strožije kazne za preduzeća koja prodaju potencijalno opasne proizvode.

Uz pomoć “Made in” oznaka želi se poboljšati mogućnost praćenja proizvoda, a time ojačati zaštitu potrošača. Poslanici podržavaju prijedlog Komisije o obaveznom označavanju neprehrambenih proizvoda, čime bi se zamijenilo dosadašnje dobrovoljno označavanje. Danas, za oko 10% proizvoda ne znamo od kuda potiču. Uz pomoć novih pravila EU proizvođači imat će mogućnost ili da izaberu „made in EU” ili će moći da imenuju svoju zemlju porijekla.

Poslanik Christel Schaldemose (S & D, Danska) je izjavila: “Ovo je veliki korak naprijed za transparentnost u lancu snabdijevanja proizvoda, što je dobro za potrošače”. Ona je izrazila žaljenje što zemlje članice EU-a nijesu postigli dogovor o zajedničkoj poziciji zbog neslaganja oko tog jednog pitanja, čime blokiraju pregovore o regulaciji u cjelini na štetu sigurnosti potrošača u EU.

 Označavanje zemlje porijekla

 “Made in” označavanje primjenjivalo bi se na gotovo sve proizvode prodane na unutarnjem tržištu EU, uz izuzetak medicinskih proizvoda, kaže se u izvještaju EP-a. EU proizvođači moći će izabrati da li će staviti “made in EU” ili će staviti oznaku svoje zemlje. Za robu proizvedenu u više od jednog mjesta “oznaka zemlje porijekla” biti će ono gdje je roba prošla “zadnju značajnu, ekonomsku, opravdanu obradu” rezultirajući time “u novom proizvodu” ili predstavljajući time ” važnu fazu proizvodnje”.

Strožije kazne za sumnjiva poduzeća

Kako bi osigurali da se kriminalno djelo ne isplati, poslanici EP-a traže da su kazne “učinkovite i razmjerne”. Kod određivanja kazni u obzir se uzima težina, trajanje, po potrebi, namjera kršenja, te je li dotični privredni subjekat prethodno počinio sličnu povredu. Poslanici su takođe predložili da Komisija objavljuje i ažurira crnu listu privrednih subjekata za koje se ponovo utvrdi da su namjerno kršili odredbe o sigurnosti proizvoda. Dalje, založili su se za osnivanje panevropske baze podataka o nezgodama koja bi obuhvaćala sve vrste nezgoda, a posebno one koje se odnose na proizvode za kućnu upotrebu i za aktivnosti povezane sa slobodnim vremenom, prevozom i radom. Podnosilac izvještaja za nadzor tržišta Sirpa Pietikäinen (EPP, Finska) izjavila je: “Zakon je veliki korak prema boljem, koordinisanijem panevropskom nadzoru. Bolji nadzor znači sigurnije proizvode za građane EU”.

Sljedeći koraci

Zaključeno prvo čitanje izvještaja. Time se omogućava sljedećem sazivu EP-a da preuzme osnovu zakona i nastavi pregovore s državama članicama.

Izvor: EP

meCrnogorskienEnglish available languages

Top