>>>
> Magazin > Menadžment > CoVID19 > Epidemija koronavirusa: Crna Gora pokazala sposobnost upravljanja rizikom

Epidemija koronavirusa: Crna Gora pokazala sposobnost upravljanja rizikom

meCrnogorski available languages

Epidemija koronavirusa: Crna Gora pokazala sposobnost upravljanja rizikom

Sastanak Marković-Mekluni: Crna Gora pokazala sposobnost upravljanja rizikom epidemije koronavirusa

Crna Gora je pokazala regionalno i šire liderstvo kad je u pitanju odgovor na globalnu opasnost koja prijeti usljed širenja koronavirusa. „Vaše djelovanje na dva kolosijeka, kroz odlučne zdravstveno-bezbjednosne mjere i kroz odmjerene ekonomske mjere i preporuke, zaslužuje poštovanje“ – ocijenila je stalna koordinatorka UN u Crnoj Gori Fiona Mekluni na sastanku sa predsjednikom Vlade Duškom Markovićem.
Premijer Marković je kazao da solidarnost neupitno stanuje u Ujedinjenim nacijama, kao i ostale univerzalne vrijednosti koje služe dobrobiti čovječanstva. Ovo je prilika da ih osjetimo na konkretnoj opasnosti, a Crna Gora će ih uvijek i u svakoj situaciji slijediti.

Duško Marković - Fiona Mekluni (20.03.2020.)

Fiona Mekluni i šefica Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori Mina Brajović su kazale na sastanku da sistem UN u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, koja je lider u odgovoru na ovu pandemiju, stoji na raspolaganju Crnoj Gori za ekspertsku i svaku drugu vrstu pomoći. U tom kontekstu, potrebno je što prije donijeti odgovarajući nacionalni Plan za pripravnost i odgovor u skladu sa pravilima UN, kako bi naša zemlja mogla koristiti benefite resursa SZO i ostalih međunarodnih organizacija za pomoć u borbi protiv epidemije i saniranju njenih socijalnih i ekonomskih posljedica.
Predsjednik Vlade ocijenio je da je Crnoj Gori potrebna ekspertiza, analitika i znanje koje nude UN i SZO, ali da ovaj trenutak podrazumijeva i konkretnu finansijsku i materijalno-tehničku pomoć, koju će Crna Gora na najbolji način koristiti. Marković je dao nalog da se formira operativno multiresorsko tijelo koje će pripremiti nacionalni Plan i kandidovati ga preko kancelarije SZO, a zbog značaja tog Plana, tijelom će rukovoditi potpredsjednik Vlade Milutin Simović.

Epidemija koronavirusa: Crna Gora pokazala sposobnost upravljanja rizikom Corona korona virus koronavirus coronavirus covid 19 ostani doma dostanite doma śedi doma sjedi doma Crna Gora

meCrnogorski available languages

Top