>>>
> Finansije i investicije > Evropski strukturni i investicioni (ESI) fondovi: Komunikacija o doprinosu 2014-2020

Evropski strukturni i investicioni (ESI) fondovi: Komunikacija o doprinosu 2014-2020

meCrnogorskienEnglish available languages

Komisija je usvojila Komunikaciju o doprinosu iz evropskih strukturnih i investicionih fondova (ESI fondovi) strategiji rasta EU, planu ulaganja i prioritetima Komisije tokom naredne decenije. U izvještaju se nalaze i ishodi pregovora sa svim državama članicama o sporazumima o partnerstvu i programima kao i ključni izazovi povezani s pojedinačnim zemljama.

Potpredsjednik EK zadužen za zapošljavanje, rast, ulaganja i konkurentnost Jirki Katainen, izjavio je:

Postoji ogroman potencijal za kombinovanje ESI fondova i Evropskog fonda za strateška ulaganja (EFSU) iz Plana ulaganja, ali lokalna i regionalna tijela možda ga nisu svjesna. Zbog toga ćemo članica Komisije Krecu i ja uskoro objaviti smjernice o komplementarnosti Fondova kako bismo omogućili da države članice potpuno iskoriste nove prilike.

Komesar za regionalnu politiku Korina Krecu izjavila je:

Usporedno sa padom nacionalnih i regionalnih ulaganja povećava se potreba za ESI fondovima. Fondovi snažno i pouzdano podupiru povratak EU trajnom prosperitetu tako što se usmjeravaju prema najperspektivnijim sektorima, povećavaju koheziju i konvergenciju u EU te pomažu regijama i gradovima u ostvarivanju koristi iz talenta i ideja ljudi. Red je na državama članicama da efikasno upravljaju sredstvima iz Fondova i da ih ulažu kako bi se postigli ciljevi opisani u Komunikaciji.

Npr., u periodu 2014–2020. fondovi će uložiti 121 milijardu EUR u istraživanje i inovacije, IKT i potpore malim preduzećima širom EU. Dva miliona preduzeća primiće direktnu potporu iz Fondova kako bi si povećala konkurentnost i sposobnost za istraživanje i inovacije. Oko 15 miliona kućanstava moći će dobiti širokopojasni pristup velike brzine zahvaljujući Evropskom fondu za regionalni razvoj, a gotovo 20 milijuna ljudi u ruralnim krajevima dobiće nove ili poboljšane IKT usluge ili infrastrukturu putem potpore iz Evropskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

ESI fondovi, reformisani za period 2014–2020. godine, jasno su usmjereni na četiri ključna sektora koji pomažu rast:

  1. istraživanje i inovacije,
  2. digitalne tehnologije,
  3. pomoć privredi sa niskim emisijama ugljen-dioksida, i
  4. pomoć malim preduzećima.

Ulaganja iz ESI fondova, usmjerena na rezultate te u skladu s evropskim semestrom i preporukama za pojedine zemlje, uspostaviće prave uslove za uspjeh kvalitetnih projekata, napredak preduzeća i poboljšavanje svakodnevnog života ljudi, što sve vodi prema novom početku u Evropi.

Dodatne informacije

U periodu 2014-2020 454 milijardi EUR iz budžeta EU, odnosno 637 milijardi EUR kad se uključi i nacionalno sufinanciranje – uložiće se u gradove i regije EU u okviru više od 500 programa iz ESI fondova. ESI fondovi predstavljaju važan dio javnih ulaganja u EU. Očekuje se da će između 2014. i 2016. godine oko 14% ukupnih javnih ulaganja dolaziti iz pomenutih izvora i da će taj procenat dostići 70% u pojedinim državama članicama.

Članom 16 Uredbe o zajedničkim odredbama propisano je da se u Komunikaciji prikazuju glavni ishodi pregovora između država članica, njihovih partnera (regionalnih i lokalnih subjekata) i Komisije u pogledu sporazuma o partnerstvu i programa. U Prilogu II nalazi se sažetak ključnih pitanja za svaku pojedinu državu članicu, a u Prilogu I usredotočuje se na programe međuregionalne suradnje. Kako bi se javnosti pružila najveća moguća transparentnost, Komisija je pokrenula platformu otvorenih podataka za ESI fondove, namijenjenu za praćenje napredovanja provedbe programa u okviru ESI fondova.

Izvor podataka: EK

meCrnogorskienEnglish available languages

Top