>>>
> Magazin > tehno/inovativno > eUprava – rezultati istraživanja

eUprava – rezultati istraživanja

meCrnogorskienEnglish available languages

Skoro polovina građana EU (46%) putem interneta traži posao, koristi javne biblioteke, ispunjava obrasce za povraćaj poreza, registruje rođenje, podnosi zahtjev za pasoš ili koristi servise euprava. Prema anketi, 80% ispitanika smatra da elektronske usluge štede vrijeme, 76% cijeni fleksibilnost i 62% njih smatra da štedi novac. Ipak, isti korisnici su pokazali veće zadovoljstvo upotrebom internet bankarstva (ocjena 8,5 na skali od 0 od 10) i internet trgovinom (7,6) u odnosu na elektronske javne usluge (6,5).

Potpredsjednik Evropske komisije Neelie Kroes izjavila je povodom dobijenih rezultata: “Trendovi euprave u Evropi su obećavajući. Ipak, ako su korisnici pokazali veće zadovoljstvo elektronskim bankarstvom nego elektronskim javnim uslugama, to je pokazatelj da javne uprave moraju da bolje dizajniraju usluge euprave prema potrebama korisnika. Takođe, moramo više uraditi kako bi euprava funkcionisala preko granica.

Digitalna agenda za Evropu ima za cilj da do 2015. godine poveća upotrebu usluga euprave na 50% građana Evropske unije. U Izvještaju o uporednoj analizi e-uprave za 2012. godinu ispitano je 28.000 korisnika interneta u 32 države. Među ključnim rezultatima je sljedeće:

  • Najpopularnije usluge bile su prijavljivanje poreza na dohodak (73% korisnika podnosi elektronske prijave), promjena adresa (57%) i prijavljivanje na fakultete ili apliciranje za stipendije (56%);
  • Iako je 54% korisnika i dalje preferiralo neposredan kontakt ili ostale tradicionalne kanale komunikacije, barem 30% njih istaklo je da bi mogli postati redovni korisnici usluga euprava ako bi se pružile bitnije usluge;
  • 47% korisnika usluga e-uprave dobili su sve što su željeli putem elektronskih servisa, a 46% dobili su samo dio onoga što su tražili.

Takođe, istraživanje ukazuje na to da su neophodna poboljšanja elektronskih usluga za značajne događaje u životu, kao što su gubitak ili traženje posla, osnivanje preduzeća i prijavljivanje na studije.

  • Za osobe koje žive u svojoj državi, u prosjeku više od pola koraka u administraciji u vezi sa pomenutim bitnim životnim događajima može se ostvariti elektronskim putem. Internet stranice pružaju informacije o preostalim koracima. Međutim, potrebno je više transparentnosti i interakcije sa korisnicima za bolje osposobljavanje građana.
  • Trenutna situacija nije idealna za skoro dva miliona građana koji putuju ili mijenjaju mjesto boravka među državama članicama EU. Dok većina država članica pruža određene informacije o studiranju ili osnivanju preduzeća iz inostranstva, manje je učestala registracija putem interneta. Građanima drugih država članica EU svega devet država omogućava  prijavu na studije putem interneta, a samo sedamnaest država dozvoljava vršenje nekih od koraka za osnivanje preduzeća na pomenuti način.

Izvor: Evropska komisija

meCrnogorskienEnglish available languages

Top