>>>
> Ekonomija Crna Gora > Eurostat: Kupovna moć u CG 39% prosjeka EU

Eurostat: Kupovna moć u CG 39% prosjeka EU

meCrnogorskienEnglish available languages

Eurostat je objavio prve preliminarne podatke o individualnoj potrošnji po glavi stanovnika za 2014 godinu u Evropi. Stvarna indiviudalna potrošnja mjeri materijalno blagostanje domaćinstava. Prema preliminarnim podacima, u državama članicama EU pomenuti parametar je varirao između 49% i 140% prosjeka Evropske unije.
U Crnoj Gori bruto domaći proizvod po stanovniku prema standardu kupovne moći je u 2014. godini iznosio 39% prosjeka Evropske unije, dok je stvarna individualna potrošnja bila na nivou od 49% prosjeka EU.
Najveći BDP po stanovniku od zemalja članica EU ima Luksemburg sa 263%, dok je najniži u Bugarskoj sa 45% prosjeka EU. Stvarna individualna potrošnja u Luksemburgu je bila na nivou od 140% prosjeka EU, dok je u Bugarskoj bila 49%.
U regionu Hrvatska ima najveći BDP po stanovniku koji iznosi 59%, Makedonija i Srbija su na nivou od 36% i 35%, Albanija 29%, a Bosna i Hercegovina 28% prosjeka Evropske unije. U Hrvatskoj je stvarna individualna potrošnja iznosila 59% prosjeka EU, u BiH 37%, a u Albaniji 34% prosjeka EU. Eurostatovo saopštenje je priloženo u nastavku:
 

Source: Eurostat

meCrnogorskienEnglish available languages

Top