>>>
> EU/Politiko > EVROPA SAD – POTENČENI „BLICKRIG“ LITIJAŠTVA

EVROPA SAD – POTENČENI „BLICKRIG“ LITIJAŠTVA

meCrnogorski available languages

EVROPA SAD – POTENČENI „BLICKRIG“ LITIJAŠTVA

Ozvaničena javna kriminalna korupcija „Evrope sad“, sa jedinstve nim svetosrpskim političkim blokom, masovnim podmićivanjem podizanjem penzija i plata za sadašnje i uskore izbore, što uzroku je inflaciju i zarobljenost NCG. To je samo druga „nova“ forma organizovanog kriminala i mafijašenja pobjedničkog litijašenja, kao plagijat nacizamnog „blic-kriga“.

Piše: Sreten Zeković

Sreten Zeković – Razur crnogorskoga jezika i njegova revitalizacija –  Montenegrina.net | Kultura, umjetnost i nasljeđe Crne Gore. Culture, Arts &  Heritage of Montenegro.

Litijaštvo je opštiji sinonim za nacifikaciju SPC u Srbiji i njeno nacizamno sijamstvo (spupčenost) crkveno-vjerskog i ukupnog svesrpskog političkog opozicionog i „većinskog“ bloka. u nezavisnoj i sekulaarnoj Crnoj Gori. Zajedno čine jedinstveni (neodvojivi, nepo dvojivi) stari(nski), još ranosrednjevjekovni, i to istočno-vizantijsko-azijatski (ob)lik, carsko-bogomoljski, imperijalni, kojim se već obogotvorava „sveto imperijalno pravo jačega i većega“.

Na osnovu toga, i po uzoru zv. .socijal-darvinizma, svi osvojeni narodi, nacije, države i bogomolje uobičajeno se smatralo da se svi imenuju prema pripadnosti osvajačkom narodu i podčinjenosti njego voj imperiji čiji nezajažljivo proširivani ram u ujed-njenom svetosr pstvu i svetosrpskom sv(ij)etu, kao velikosrpstvu, postaje neizdržljivo ćeskkobno, „zarobljeno u tuđina“ (Njegoš) i vapi za oslobađanje, nezavisnost, sekularnost i slobodu, kojih nema u društvu u kojem se veljači i prvači vladajuće litijaštvo

Navedeno svetosrpsko litijašenje duboko je anticivilizacijsko, antisuverenističko, antidržavno i antiljudsko, antisekularno, antidemo kratsko, „dvojne demokratije“, odnosno demonokratsko. Sušto je antite tičko-agnostičko, neujednačeno, nesimeterično, „spiralno osmičenje“ sa neuhvatljivim i pomjenljivim središtem. To je poput trojstva dvojstva jeddnog (istog) ili dvojstva trojstva jednog sa stalnim „bitnim ostatkom“ koji se ujedno udvaja na svoj  „bitni višak“, na jednoj, i „bitni manjak“, na drugoj strani, i obrnuto. a vazda odlagano u nedo gled (apsolutna, metafizička relativizacija matematizirane „beskona čnosti konačnog“ (simbol ∞), bez njihovog namirenja i jednačenja. Narodski rečeno, hibridno spajanje „žaba i baba“ (bez đedova).

Istorijski je problem litijaškog sijamstva sakralnog i svjetovnog izoštravan još u procesu raskola i podjele vezantijskog i rimskog carstva (koje već samo po sebi potvrđuje rečeno sijamsto) još kod Tertulijanovih apologeta (agnostika) istočne crkveno-vjerske ortodo ksije (anticivilizacijske sekularnosti) protiv gnostika, koji uvažavaju civilizacijsku tok posvjetovljavanja. Ovo pitanje se dugo diferenciralo  u sukobu odnosa primarne dominacije teologije nad filozofijom, religije nad znanjem i naukom, vjere nad razumom i uopšte nad mišlje njem. Istočni agnosti su zak(g)oreli u ishazam, a zapadni gnostici u teozofiju iz koje se razvila renesansa, hmanizam evropska filizofija, saznanje, nauka sve do savremene

Navedeno litijaško pitanje bivstveno je žestoki otpor, zapravo, srednjevjekona kontrare formacija novovjekoj reformaciji, sekularnoj tranziciji (moderni), post-moderni, nihilizmu metafizike subjektiviteta, savremenosti, ovdašnjosti, sadašnjosti, post-imperijalnoj (i/li post-kolo nijalnoj i neokolonijalnoj) istor(iolog)iju koju je reinkarnirano preśekao staljinistički putinizam sverustva. Iščekivano ojunačeno su to javno potvrđivali vrhovi svetosrpstva: SPC i Srpske vlade, na čelu sa A. Vučićem i Ivicom Dačićem. To je učinio crkveno-vjerski mitropoliti i skoro cijeli litijaški politićki blok i njihov predstavljani kandidat za treću vladu kao kao tobožnjeg njihovog centra M. Lekića, koji je na TV sučeljavanju o ruskoj agresiju na Ukrajinu doslovno plagirao Putina: „Ukrajina je komunistička tvorevina“. Odmah su se pojavili hvalitelji Putina kao nadu za novi treći svjetski poredak u koem su viđeli spas za odlaganje priznanja nezavisne, evropske, sekularane i NATOV.ske Crne Gore. CG..

Toga radi litijaška kontrareformacija nije (samo) retrogradno vrtanje i natraški hod u rano srednjovjekovlje, nego (i) bitno i njegovo žilavo gospod(ar)sko nastavljanje, kao nuž(de)nog uslova svog samoo pstanka

Također, primarni univerzalni monolitni teološki kratizam subjektivistički se svodi samo na uski politički teokratizam, a on se izopačava u satanokratizam, kojim litijaškom propagandom skriva sopstveni opšti tekraizam kao satanokratizam koja se od istorijskog počela do sada ispoljavala kao „ugroženo agresivna“ litijaška revolu cija, zaprijećena i ratnička zavjera, pr(ij)evara i obmana.

Rečeno litijaštvo je puna, apsolutna, bezuslovna zloupotreba i manipulacija Srpske crkve i njene nacifikovane religije u političke osvajačke interese, svrhe i ciljeve protiv nezavisne, sekularne, građa nske evropsko-zapadne demokrtske Crne Gore. Ovo sijamsko litijaštvo ne može da opstoji, a da ne negira, poriče i ništi novu nezavisnu Crnu Goru majsku 2006. i da je nihilistički preśeče (blickrigom) i izbriše njenu istoriju.

Riječ je o najopasnijem „spoju nespojivog“ dvojnog totalitari zma: imperijalnog političko-državnog, na jednom, i svetosrpsko-ssvetosavskog, na drugom boku, koji se površinski i prividno zamjenjuju kao „dvojni nacionalizam“ antitetički srpski i crnogorski, i još više, antinomično nacioalizam i antinacionalizam, a ustvari je samo jedan, isti, u dva sijamska hibridna lika.

Sijamski hibridni litijaški total(itar)izam je zaglibio: prvo, u biologizam i njegov organicizam, koji je sofistički preinačen u tzv. etnogenetiku, svojstvenu nacizmu i fašizmu, i drugo, dovršen u teoetno getiku. To asocira na kobne „identične sijamske blizance“ nerazdvojnost Crne Gore i Srbije (svesrpskog sveta), Crnogoraca i Srba u obruču svetosrpstva. Strastveno je to obrazlagao i dopunjavao „svesrpski svetac-nacista“ dr Nikolaj Velimirović, zasvećen u „AB-revoluciji“ i 90-tih ratn(ičk)ih godina“. Ovi sveti nacista SPC to izlaže u njegovoj knjizi „Nacionalizam svetog Save i srpski narod kao teodul“ u kojoj izričito glorifikuje lično Adolfa Hitlera kao „sveca, genija i heroja, ali mu je morao istaći da je rečeni „nacionalizam svetog Save prvi u Evropi, prije 700 godina“.

N. Velimirović je mnogo prije nego što je zasvećen i njegove mošti šetale po ratničkoj Srbiji bio glavni učitelj svijeh tvrdih svetosavaca., među kojima je najagresivniji i najvjerniji bio mitropolit Amfilohije Radović, udarni političko crkveno vjerski litijaš, ucjenjivač, platilac posla korumpiranom triumfiratu lidera DF Z Krivokapiću, URE D. Abazoviću i. Demkrata A. Bečiću. Ujedno je naručio Vladu ministarskih apostola, među kojima su Spajić i Milatović. Njihov naredbo davac mitropolit Amfilohije optuživan je za nezakoniti transfer novca, a njegovi izvršitelj za organizovanje mafijašenje protv crnogorskih građana, nezakonito prisvajanje državnog novca za formiranje i širenje njihove partije, za podmićivanje građana za izbore podizanjem penzija i plata i izazivanje kobne inflacije i  zarobaljavanja nezavisne Crne Gore. Zajedno sa ukupnim litijaškim političkim blokom izvršili su krađu crnogorskih crkveno-vjerskih svetinja, promijenili Zakon o slobodi vjeroispovijesti, potpisali  temeljni sporazum sa SPC, Time su udarili u temelj nezaisnojCG, jer su znali da tim činjenjem SPC u Srbiji Crna Gora je sijamski nerazdvojiva od Srbije. Zato im je sada lako obma njivat narod da su oni za suverenost CG, Evropu, NATO, pa čak i „Evropa sad“, na prečac, „blic krig“ to onemogućili već u onim prvim litijaškim nasiljem. Ova hitra, „blickrig“ taktika littijaša je plagijat

poslanika Branko Radulovića koji često ponavljao  na Skupštinama CG.

Sve to litijaški blok pred izbore, zarobljeni NCG i globalnu situaciju omekšano i sa tobože svojim priznatim grješkama propagira

u ime Amfilohijeve „bore protiv podjela“  „izmirenja“ „mira i sloge i jedinstva“, a dobro zna da je temeljna podjela obnova nezavisnosti Crne Gore 2006, a s njom ulazak u NATO i EU. To je njihova neizvidana dijagnoza, a ustvari litjaški blok stvara osnovne podjele i bori se za imperijalno jedinstvo, mir, slogu i zajedništvo, kao i u prvoj Jugoslaviji 1918. i proslavljali praznik „1918 – 2018.“

Zato ste, kao u srednjem vijeku, satanisali, stigmali i uništavali lidera suverenizma i ostalog napretkaa Mila Đukanovića, a s njim i sve ostale , najmanje pola građana CG koji vama ne služe.Totalno ste satanisali  kralja Nikolu, docnije i Josipa Breoza Tita., ali ih ne nemožete izbrisati  iz istorije.

meCrnogorski available languages

Top