>>>
> Magazin > Eko&urbano > Evropske prijestonice kulture 2020-2033

Evropske prijestonice kulture 2020-2033

meCrnogorskienEnglish available languages

Od 1985. do 2019. godine, 60 gradova imalo je titulu evropske prijestonice kulture. Projekat je otpočeo 1983. godine, kada je tadašnji grčki ministar kulture Melina Merkuri predložila na zvaničnom nivou međudržavnu inicijativu pod nazivom ‘Evropska prijestonica kulture’. Uspjeh tog projekta se razvio 1999. godine, kada je Savjet EU prepustio inicijativu zajednici i razvio transparentniji rotirajući sistem za gradove nosioce pomenute titule.

Sve više i više gradova se pridružilo trci za zvanje kulturne prijestonice, i sve više novca se ulagalo na njihov marketing. Procjenjuje se da je operativni budžet programa kod gradova 1985-1994 u prosjeku iznosio 25 miliona eura po gradu, dok je za period 2007-2017 taj iznos troškova dostigao prosječnu vrijednost od 60 miliona eura.

Za evropske prijestonice kulture u narednom periodu određene su:

  • 2020 – Rijeka, Hrvatska ; Galvej, Irska
  • 2021 – Temišvar, Rumunija ; Elefsina, Grčka ; Novi Sad, Srbija
  • 2022 – Kaunas, Litvanija; Eš sir Alzet, Luksemburg
  • 2023 – Vesprem, Mađarska;
  • 2024 – Tartu, Estonija; Bode, Norveška ; Bad Išl, Austrija

nakon toga, biće dodatno definisani gradovi iz sljedećih država:

X* = predstavnik izvan EU

Simbolična proslava evropskih kulturnih identiteta se, međutim, značajno zasnivao na ekonomskoj uspješnosti akcija. Stručnjaci smatraju da su postojali konflikti u ispunjavanju kontradiktornih prioriteta, kao što su npr. ekonomski nasuprot kulturnim. Takođe, kritike su se odnosile da su lokalne inicijative nisu bile uključene u ovaj projekat, te da su dovodili do društvenih podjela i iscrpljivanju lokalnih resurasa.

Nakon isteka trajanja projekta, evaluacije su pokazale razvitak turizma i ekonomije, kao i prepoznavanje prioriteta urbane regeneracije kod lokane populacije.

 

meCrnogorskienEnglish available languages

Top