>>>
> Magazin > tehno/inovativno > Evropski savez za baterije: napredak za evropsku proizvodnju

Evropski savez za baterije: napredak za evropsku proizvodnju

meCrnogorskienEnglish available languages

Već prve godine od osnivanja Evropskog saveza za baterije (EBA) sprovodi se akconi plan (AP) Komisije, grade se prvi pogoni za probnu proizvodnju i najavljeni su dalji projekti za osiguranje čelne uloge Evropske unije u strateškom području inovacija i proizvodnje baterija.

Baterije će za automobilsku industriju 21. vijeka biti jednako važne kao što su motori sa unutrašnjim sagorijevanjem bili u 20. vijeku. Želi li EU zadržati vodeći položaj u automobilskom sektoru, ali i u sistemima čiste energije, mora da raspolaže sa nezavisnim kapacitetima za razvoj i proizvodnju baterija.

Proizvodnja baterija strateški je imperativ za Evropu u kontekstu prelaska na čistu energiju te modernizacije i konkurentnosti evropske industrije, uključujući automobilski sektor. Ona će istovremeno podspješiti otvaranje radnih mjesta, razvoj, istraživanja i inovacije te pomoći evropskoj industriji da doprinese ispunjavanju obveza EU u području klime, među ostalim u smislu Pariškog sporazuma o klimi. Osim toga, cilj Komisijine nove strategije za industrijsku politiku je da od EU napravi u svjetskog predvodnika u području inovacija, digitalizacije i de-karbonizacije.

Strateškim akcionim planom za baterije obuhvaćene su sve aktivnosti koje mogu pomoći državama članicama, regijama i evropskoj industriji da uspostave konkurentne, inovativne i održive projekte proizvodnje baterija u EU. Među tim su aktivnostima mjere za pristup sirovinama, istraživanja i inovacije, vještine te regulatorni okvir kojim će se omogućiti ne samo konkurentnost, visoka kvaliteta i sigurnost baterija koje se stavljaju na tržište, već i njihova održivost i mogućnost recikliranja. AP je proizišao iz rasprava s ključnim sudionicima iz industrije, zainteresiranim državama članicama i Evropskom investicijskom bankom.

Kad je riječ o industriji, već je ostvaren znatan napredak u mnogim područjima.

U području ekosistema Evropske unije:

U manje od godinu dana zajednica znanja i inovacija InnoEnergy Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT) pokrenula je i organizirala mrežu od oko 260 sudionika u području inovacija i industrije iz svih segmenata vrijednosnog lanca baterija. Ti su se ključni sudionici obvezali na ulaganje u prioritetne mjere i projekte, koji se odnose na proizvodnju ćelija, prenamjenu baterija, oznaku za životnu sredinu, smanjenje karbonskog otiska u proizvodnji, centar za razmjenu informacija o recikliranju baterija, upotrebu baterije vozila za potporu mreži (vozilo-mreža) te jačanje saradnje između univerzitata i preduzeća radi uspostavljanja relevantnih programa obrazovanja i osposobljavanja.

U području projekata proizvodnje:

Materijali za baterije

 • Umicore je 2018. najavio veliko ulaganje u proizvodnju katodnih materijala u poljskoj Nisi. U tom će se postrojenju upotrebljavati najsuvremenije tehnologije, a očekuje se da će isporuke krenuti krajem 2020. Osim toga, u Belgiji će se izgraditi novi centar za stručnost u proizvodnim procesima radi razvoja i širenja visokoučinkovitih proizvodnih tehnologija.
 • Društvo BASF važan je sudionik na tržištu materijala za baterije. To društvo očekuje brz rast tržišta litij-ionskih baterija i planira nova proizvodna postrojenja u Evropi.
 • Društvo Solvay razvija savremene elektrolite i elektrodna veziva i separatore potrebne za visokoefikasne baterije i planira gradnju postrojenja u Evropi.

Baterijske ćelije

 • U toku je rad na oglednoj liniji projekta pod vodstvom švedskog društva Northvolt (uz pomoć zajma Evropske investicijske banke u vrijednosti od 52,5 mil eura). Proizvodnja će početi u drugoj polovini 2019. Društvo Northvolt dobilo je dozvolu za izgradnju velikog postrojenja u švedskom gradu Skellefteå. Cilj im je povećati proizvodnju na 32 GWh do 2023.
 • Grupacija BMW te društva Northvolt i Umicore osnovali su zajednički tehnološki konzorcijum kako bi blisko sarađivali na daljem razvoju cjelokupnog i održivog lanca vrijednosti za baterijske ćelije namijenjene električnim vozilima u Evropi.
 • Društvo za proizvodnju baterija SAFT u 2018. najavilo je osnivanje konzorcijuma s društvima Solvay, Umicore, Manz i drugima za razvoj i proizvodnju baterijskih ćelija, od napredne tehnologije za litij-ionske baterije do litij-ionskih baterija s krutim elektrodama i elektrolitima.
 • Siemens sarađuje sa cijelim lancem vrijednosti proizvodnje ćelija na izazovima i rješenjima u području proizvodnje. Nedavno su se uključili u prve pokusne proizvodne linije u Evropi koje su u potpunosti automatizovane i digitalizovane.
 • Društva i istraživačke institucije u Njemačkoj predano rade na što skorijoj uspostavi proizvodnje baterijskih ćelija u Njemačkoj.
 • Drugi subjekti iz EU takođe grade fabrike za proizvodnju baterijskih ćelija, posebno za potrebe pohrane energije (FAAM u Italiji i MES u Češkoj).

Ovaj popis najavljenih projekata proizvodnje i ulaganja nipošto nije konačan.

 

Komisija je započela brzu sprovođenje strateškog akcijskog plana za baterije. U toku su ključne mjere:

 1. Regulatorni okvir – rad na novoj Uredbi o ekološkom dizajnu brzo napreduje. Nastoje se utvrditi kriterijumi radnog učinka i održivosti sa kojima će baterije morati da butuu skladu prije stavljanja na tržište EU. Pripremna studija je u toku, a prvo javno savjetovanje s dionicima održat će se u Briselu. U kontekstu ekološkog dizajna baterija Zajednički istraživački centar Evropske komisije danas je objavio rezultate istraživanja o normama za baterije. Do kraja godine trebalo bi se objaviti i izvješće Komisije o evaluaciji Direktive o baterijama. U izvještaju će biti riječi o prikupljanju otpadnih baterija, postignutim razinama recikliranja u EU i sistemu označivanja.
 2. Sirovine – u Briselu na konferenciji na visokom nivou o sirovinama iznijeće se preporuke na temelju dijaloga Komisje sa državama članicama o sirovinama za baterije. Preporuke su usmjerene na razvoj privlačnih okvirnih uvjeta za istraživanje, vađenje i recikliranje sirovina za baterije u Evropi. Komisija poziva industriju da u EU izgradi i kapacitete za rafiniranje sirovina.
 3. Među-regionalno partnerstvo za baterije – to je partnerstvo uspostavljeno 2018. godine. Pod vođstvom Slovenije sedam regija sarađivaće u projektima u području naprednih materijala. Drugo partnerstvo pod vodstvom Lombardije za preradu i ponovnu proizvodnju baterija već je daleko odmaklo u uspostavi mreže pokusnih oglednih postrojenja za recikliranje. Sve se više regija želi pridružiti tim partnerstvima i doprinijeti im na temelju svojih specifičnih prednosti. Potpora se finansira iz Evropskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).
 4. Istraživanja – 2019. pokrenuće se poziv s ukupnim budžetom od 114 milijuna eura iz Programa EU za istraživanja i inovacije Horizont 2020. za pitanja povezana s baterijama, čime će se doprinijeti i ciljevima Evropskog saveza za baterije. Dodatne teme za projekte povezane s baterijama objavit će se 2020., a za njih će se namijeniti ukupno 70 milijuna eura.
 5. Vještine – u okviru programa Erazmus plus, pozivom će biti obuhvaćeno šest sektora, uključujući „baterije za elektromobilnost”. Odabrana udruženja za sprovođenje plana za sektorsku suradnju u području vještina utvrdiće nedostatke i buduće potrebe za vještinama u tom sektoru, razviti strategiju za sektorske vještine, raditi na „temeljnim” evropskim strukovnim profilima i „temeljnim” evropskim strukovnim obrazovnim programima relevantnima za tržište rada, te sastaviti nacrt akcijskog plana za provedbu na nacionalnoj i regionalnoj razini.

Info

Akcioni plan za baterije, donesen je u maju 2018., i najavljena ulaganja u području materijala za baterije i baterijskih ćelija. Taj AP je dio trećeg paketa „Evropa u pokretu”, kojim se dopunjuje ambiciozni plan Junkerove Komisije za modernizaciju mobilnosti. AP uključuje skup odlučnih mjera u području kritičnih sirovina, istraživanja i inovacija u EU kao i regulatornih zahtjeva radi potpore konkurentnosti EU preduzeća.

 • Izvor: EC

meCrnogorskienEnglish available languages

Top