>>>
> Magazin > Eko&urbano > Fakultet likovnih umjetnosti – nova zgrada FLU

Fakultet likovnih umjetnosti – nova zgrada FLU

meCrnogorskienEnglish available languages

Fakultet likovnih umjetnosti na Cetinju dobio je danas upotrebnu dozvolu, čime su Vlada Crne Gore i Uprava javnih radova uspješno završile još jedan projekat finansiran iz Kapitalnog budžeta.
Pozitivnom ocjenom Komisije za tehnički prijem i formalno su se stekli uslovi da objekat bude predat na upotrebu ovoj visokoškolskoj ustanovi Univerziteta Crne gore, u cilju planiranja i organizacije početka nastave.
Vlada Crne Gore je za unapređenje uslova rada studenata i nastavnog kadra Fakulteta likovnih umjetnosti izdvojila 1,2 miliona eura, a projektom su bili obuhvaćeni izgradnja prustupnih saobraćajnica, trotoara, rasvjete i pratećih sadržaja, uređenje zelenih površina, kao i opremanje objekta kancelarijskim inventarom i opremom neophodnom za održavanje stručne nastave iz smjera slikarstva, vajarstva, fotografije i dizajna.
Izgradnja objekta, u zahvatu Urbanističkog plana „Stari Obod“, završena je krajem 2017. godine. Njegova ukupna površina iznosi oko 5.100 metara kvadratnih, a predviđen je za održavanje nastave za oko 140 studenata.

Fakultet likovnih umjetnosti

Факултет ликовних умјетности на Цетињу добио је данас употребну дозволу, чиме су Влада Црне Горе и Управа јавних радова успјешно завршиле још један пројекат финансиран из Капиталног буџета.

Позитивном оцјеном Комисије за технички пријем и формално су се стекли услови да објекат буде предат на употребу овој високошколској установи, у циљу планирања и организације почетка наставе.

Влада Црне Горе је за унапређење услова рада студената и наставног кадра Факултета ликовних умјетности издвојила 1,2 милиона еура, а пројектом су били обухваћени изградња пруступних саобраћајница, тротоара, расвјете и пратећих садржаја, уређење зелених површина, као и опремање објекта канцеларијским инвентаром и опремом неопходном за одржавање стручне наставе из смјера сликарства, вајарства, фотографије и дизајна.

Изградња објекта, у захвату Урбанистичког плана „Стари Обод“, завршена је крајем 2017. године. Његова укупна површина износи око 5.100 метара квадратних, а предвиђен је за одржавање наставе за око 140 студената.

meCrnogorskienEnglish available languages

Top