>>>
> Ekonomija Crna Gora > Finansije stabilizovane, očekujemo povećanje investicija

Finansije stabilizovane, očekujemo povećanje investicija

meCrnogorski available languages

Premijer Duško Marković izrazio je zadovoljstvo rezultatima koje je Vlada ostvarila u prvoj polovini mandata i najavio da će Vlada nastaviti da radi na isti način i u predstojećem periodu. Predsjednik je, na sastanku Savjeta stranih investitora u Podgorici, istakao da je cijela Crna Gora u zamahu koji vodi prosperitetu i budućnosti. Stabilizovane su javne finansije, imamo makroekonomsku stabilnost, povećana je investiciona aktivnost. Ostvarene stope ekonomskog rasta od 4,8% za prvih pola godine su među najvećima u regionu i Evropi – rekao je premijer.

Podsjetivši na nepovoljan kontekst u kojem je 41. Vlada Crne Gore započela mandat – u stanju visokog budžetskog deficita i javnog duga, nepovoljnog regionalnog i šireg okruženja – predsjednik Vlade je rekao da su iskušenja bila takva da uspjeh nije bio izgledan.

„Kada sam preuzeo dužnost predsjednika Vlade, kada sam se suočio sa tim bilo je više razloga da vjerujem da nećemo uspjeti nego da ćemo uspjeti prevazići postojeće probleme. Danas ipak mogu da kažem da smo uspjeli, da smo, kako bismo mi u Crnoj Gori rekli, ‘stali na zelenu granu’, da smo obezbijedili pozitivan trend, da smo uhvatili priliku koja nam se pružila i da smo dali ozbiljan odgovor na sve izazove o kojima smo govorili“ – rekao je premijer Duško Marković.

Osvrnuo se na napredak u oblasti evropskih integracija i dodao da ćemo u decembru imati ukupno 32 otvorena poglavlja jer smo dobili informaciju da će u decembru biti otvoreno Poglavlje 27 koje se tiče zaštite životne sredine. Ukazao je i na činjenicu da smo kao članica NATO-a pokazali da smo sposobni da preuzmemo obaveze iz Alijanse i da ih izvršavamo.

Predsjednik Vlade je rekao da su Vladine politike rezultirale visokim ekonomskim rastom prema kojem rast u ovoj godini prema najpesimističjim procjenama ne može biti manji od 4,1%. Govoreći i o uspjesima Vlade premijer je posebno istakao punjenje budžeta.

„Na dan 16. novembra, naplaćeno je preko 170 miliona eura više nego u istom periodu prethodne godine. To je ozbiljan rezultat. Naplata budžetskih prihoda je iznad plana i vjerujem da će takav trend na kraju godine rezultirati smanjenjem deficita na 3,2% za 2018, a podsjećam da je na kraju 2017 bio 5,7 %“ – rekao je premijer na sastanku sa predstavnicima stranih investitora.

U uspjeh predsjednik Marković je uvrstio i strane direktne investicije i finansije koje su povećane u prvih devet mjeseci ove godine za 48% u odnosu na isti period prošle godine i posebno otvaranje novih radnih mjesta.

„Ovakvi rezultati rada Vlade doveli su do toga da imamo otvorenih 9.000 radnih mjesta. Nijesmo mogli do skoro da govorimo uopšte o otvaranju, a ne o ovakvom broju. To je fantastičan rezultat. To je smanjenje stope nezaposlenosti od 4% po evidenciji Zavoda za zapošljavanje, dakle administrativnoj koja nije baš pouzdana jer sadrži podatke koji ne daju realnu sliku, a 4,6 % pad stope nezaposlenosti po anketnoj evidenciji. Sad je nezaposlenost na nivou 14,4 %, a u decembru 2017. je bila preko 21% i po jednoj i po drugoj evidenciji“ – rekao je premijer Duško Marković.

Predsjednik Vlade je rekao da će na isti način Vlada nastaviti da radi i u narednom razdoblju: „Želim da nastavim sa ovakvim rezultatima“ – rekao je predsjednik Marković dodajući da će i budžet za narednu godinu biti razvojni i da ni jedan euro iz zaduženja, kao ni u protkle dvije godine, neće otići u tekuću potrošnju.

Premijer je rekao da će Vlada istrajati u namjeri usvajanja Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga, ali da će saslušati i razmotriti sve primjedbe koje dolaze od zainteresovanih strana. Zahvalio se na razumijevanju i podršci koju su iz Savjeta stranih investitora iskazali prema ovom zakonskom rješenju. Dodao je da očekuje da zakon počne sa primjenom naredne godine, dok je njegova puna implementacija predviđena za 2021. godinu.

Odgovarajući na pitanje o nazadovanju naše zemlje na Doing Business listi, predsjednik Marković je rekao da smo prethodnom periodu usvojili zakone koji bi trebalo da unaprijede poslovanje, da olakšaju biznis i eliminišu barijere. Međutim, rekao da je da je problem vjerovatno u implementaciji zakona i da se na tome mora raditi.

U tom kontekstu je naveo i Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata čije efekte još sagledava.

„Još ne vidim ono što sam očekivao i što mi je rečeno da ćemo dobiti novim zakonom. Upozoravaju me i da raste divlja gradnja, da imamo malo inspekcija, da se planovi sporije donose nego ranije“, rekao je premijer. Nije stvar liste i pozicije na listi, rekao je predsjdnik Vlade, već ovo odražava kvalitet naših politika u realnom životu.

meCrnogorski available languages

Top