>>>
> Ekonomija Crna Gora > Geomehaničko istraživanje crnogorskog podmorja okončano

Geomehaničko istraživanje crnogorskog podmorja okončano

meCrnogorski available languages

geomehaničko istraživanje crnogorskog podmorja

Uprava za ugljovodonike Crne Gore 15. januara 2020. godine označilo je završetak radova na istraživanjima geotermičkog istraživanja podmorja.

,,Ispitivanje tla za potrebe utvrđivanja njegovih geomehaničkih karakteristika, na pozicijama budućih istražnih bušotina, završeno je nakon 17 dana rada.

Istraživanje je realizovano kao dio pripremnih aktivnosti za prvo istražno bušenje, koje je definisano Radnim programom Ugovora o koncesiji za istraživanje i proizvodnju ugljovodonika sa kompanijama Eni / Novatek.

Geomehaničko istraživanje je vršeno pomoću specijalizovane opreme koja se nalazila na brodu Kommandor Susan”, kompanije Horizon Geosciences. Geomehaničko istraživanje je neinvazivnog karaktera i nije uticala na biodiverzitet mora.”

, navodi se u saopštenju Uprave za ugljovodonike.

geomehaničko bušenje crnogorskog podmorja crna gora jadransko more nafta plin gas ispitivanje istraživanje primorja mora

Slijedi faza probnog bušenja na 25 kilometara od obale, i nada da će ispitivanje i eksploatacija proći bez ekoloških incidenata.

O Upravi za ugljovodonike

Krajem 2014. godine Vlada Crne Gore je donijela odluku o osnivanju Uprave za ugljovodonike, kao samostalnog organa državne uprave. Zakonom je propisano da Uprava za ugljovodonike vrši poslove koji se odnose na: pripremu stručnih predloga za određivanje blokova za istraživanje i proizvodnju ugljovodonika; pripremu javnog poziva za dodjelu ugovora o koncesiji i sprovođenje postupaka za dodjelu ugovora o koncesiji; pripremu nacrta ugovora o koncesiji; davanje saglasnosti na radni program istraživanja i program bušenja, odnosno planove bušotina; davanje saglasnosti na program razvoja i proizvodnje, verifikacije ležišta, plan prestanka aktivnosti proizvodnje i deinstalacije postrojenja; vođenje evidencije zaključenih ugovora o koncesijama; prikupljanje i upravljanje podacima i dokumentacijom u vezi sa istraživanjem i proizvodnjom ugljovodonika; obračunavanje naknade za koncesiju za istraživanje; obračunavanje naknade za koncesiju za proizvedenu naftu i gas; obračunavanje godišnjeg iznosa sredstava koji se uplaćuje na račun za deinstalaciju postrojenja; utvrđivanje ispunjenosti uslova za izvođenje radova u skladu sa obaveznim radnim programom, programom razvoja i proizvodnje i planom deinstalacije; utvrđivanje ispunjenosti uslova postrojenja za istraživanje i proizvodnju ugljovodonika i odobravanje njihove upotrebe; registraciju i klasifikaciju bušotina; davanje odobrenja za testiranje i proizvodnju ugljovodonika; odobravanje bušotine ili promjene pravca bušotine; vršenje kontrole izvršavanja obaveza preuzetih ugovorom o koncesiji, kao i druge poslove koji su joj određeni u nadležnost.

Pored navedenog, nadležnosti Uprave za ugljovodonike su dodatno razrađenje ugovorima o koncesiji za proizvodnju ugljovodonika i ugovorima o zajedničkim operacijama, i to u smislu kontrole nad izvršavanjem ugovora o koncesiji od strane koncesionara i kontrolom nad prudencijalnim sprovođenjem aktivnosti istraživanja i proizvodnje ugljovodonika od strane koncesionara.

Управа за угљоводонике Црне Горе 15. јануара 2020. године означило је завршетак радова на истраживањима геотермичког истраживања подморја.,,Испитивање тла за потребе утврђивања његових геомеханичких карактеристика, на позицијама будућих истражних бушотина, завршено је након 17 дана рада.Истраживање је реализовано као дио припремних активности за прво истражно бушење, које је дефинисано Радним програмом Уговора о концесији за истраживање и производњу угљоводоника са компанијама Ени/Новатек.Геомеханичко истраживање је вршено помоћу специјализоване опреме која се налазила на броду “Коммандор Сусан”, компаније Хоризон Геосциенцес. Ова врста истраживања је неинвазивног карактера и није утицала на биодиверзитет мора.“, наводи се у саопштењу Управе за угљоводонике.

meCrnogorski available languages

Top