>>>
> Biznis > Globalni izvještaj o konkurentnosti: Crna Gora rangirana 73.

Globalni izvještaj o konkurentnosti: Crna Gora rangirana 73.

meCrnogorskienEnglish available languages

Crna Gora zauzela je 73. mjesto od 141 ekonomija koliko je analizirano kroz Globalni izvještaj o konkurentnosti. Izvještaj o konkurentnosti je sastavio Svjetski ekonomski forum (WEF). U odnosu na prethodnu godinu, kada je razmatrana 140 ekonomija svijeta, crnogorska privreda je za dva mjesta gore pozicionirana (71. u 2018. godini).

Prema svojim performansama, Crna Gora je najbolje ocjenjena u polju tržišta rada, gdje zauzima 26. mjesto. Sa druge strane, prema makroekonomskoj stabilnosti zauzuma 104. mjesto od 141, i u tom pogledu je nazadovala u odnosu na prethodnu godinu. Gore je ocjenjena i prema parametru “veličina tržišta” gdje je 134. ekonomija svijeta. Međutim, taj parametar (veličina teritorije) se ne može mijenjati sam po sebi, t.j. predstavlja fiksan faktor. To nije smetalo manjoj državi, kao što je Singapur, da se nađe na 1. poziciji konkurentnosti ekonomija, a već se duže vremena nalazi na vrhu. To je rezultat vrhunskih performansi javne uprave, infrastrukture, tržišta rada i ostalih brojnih podfaktora.

Analizirajući dokumenat, možemo zaključiti da su crnogorske institucije, IT sektor, zdravstvo, ključne sposobnosti građana, tržište proizvoda finansijski sistem, dinamika poslovanja napredovali, a ostali parametri ostali isti, izuzev makroekonomske stabilnosti i infrastrukture. Zbog nazadovanja u sektoru ME stabilnosti, kao i relativnog jačanja drugih ekonomija na svijetu, Crna Gora je nazadovala za dva mjesta.

Izvještaj o Crnoj Gori možete pogledati ovdje:

Kompletan izvještaj za svaku zemlju ponaosob dostupan je na sljedećem linku:

Naj 10

Prvih deset ekonomija po konkurentnosti za 2019. godinu su:

  1. Singapur (+1)
  2. SAD (-1)
  3. Hong Kong (+4)
  4. Holandija (+2)
  5. Švajcarska (-1)
  6. Japan (-1)
  7. Njemačka (-4)
  8. Švedska (+1)
  9. UK (-1)
  10. Danska (=)

U zagradama naznačena je promjena njihovog ranga u odnosu na prethodnu godinu.

 

meCrnogorskienEnglish available languages

Top