>>>
> Ekonomija Crna Gora > CBCG: Preporuke Vladi Crne Gore za ekonomsku politiku 2020

CBCG: Preporuke Vladi Crne Gore za ekonomsku politiku 2020

meCrnogorski available languages

gov.me

Centralna banka Crne Gore, shodno Zakonu o Centralnoj banci Crne Gore, može davati Vladi Crne Gore preporuke u oblasti ekonomske politike.

Preporuke za 2020. godinu podržavaju srednjoročne ciljeve razvoja ekonomije Crne Gore, postavljene dokumentima  „Program  ekonomskih reformi  za  Crnu  Goru  2020−2022“  i „Fiskalna strategija Crne Gore 2017−2020“. Pomenuti ciljevi uključuju kontinuirani razvoj pravne i institucionalne strukture Crne Gore, baziran na sljedećim pretpostavkama:

 • Ekonomski rast uslovljen razvojem privatnog sektora, naročito mikro, malog i srednjeg preduzetništva, sa posebnim akcentom na rast i oporavak svih preduzeća u privredi;
 • Razvoj i implementacija pravnog okvira u skladu  sa  propisima Evropske unije i unapređenje konkurentnosti poslovnog  ambijenta,  uz  uvažavanje  specifičnosti Crne Gore;
 • Valorizacija potencijala Crne Gore, dominantno u prioritetnim oblastima;
 • Zaštita životne sredine;
 • Smanjenje eksterne makroekonomske neravnoteže, uz postizanje finansijske stabilnosti i fiskalne održivosti, sa posebnim naglaskom na strukturne reforme;
 • Smanjenje nezaposlenosti;
 • Uvođenje neformalnog sektora u legalne tokove, tj. smanjenje neformalne ekonomije.

Centralna banka Crne Gore (CBCG), među postavljenim ciljevima ekonomske  politike,  prioritet  daje  nastavku  procesa  fiskalne konsolidacije  usmjerene  ka suficitu u tekućoj potrošnji Države, širenju ekonomske osnovice kroz investicioni ciklus u privatnom i državnom sektoru i na taj način, širenju poreske osnovice, što sveukupno doprinosi jačanju  fiskalne  održivosti  i  stabilnosti.  Ostvarivanje  ciljeva  ekonomske  politike  u  2020. godini, u ambijentu fiskalne konsolidacije, realizovaće se kroz sljedeće očekivane vrijednosti makroekonomskih indikatora:

 • Stopa inflacije na godišnjem nivou u rasponu od  1% − 2%;
 • Povećanje zaposlenosti sa akcentom na domaću radnu snagu;
 • Rast aktivnosti prerađivačke industrije i smanjenje uvozne zavisnosti;
 • Smanjenje deficita budžeta.

cbcg centralna banka crne gore cbcg.me gov.me crna gora

Preporuke su usmjerene na liječenje ranjivosti privrednog sistema Crne Gore i grupisane su na sljedeći način:

 • Preporuke u oblasti realnog sektora;
 • Preporuke u oblasti finansijskog sistema;
 • Preporuke u oblasti fiskalne politike;
 • Preporuke u oblasti statistike.

Krajnji cilj ovih preporuka je rast životnog standarda građana Crne Gore.

gov.me Crna Gora CG

meCrnogorski available languages

Top