>>>
> Magazin > tehno/inovativno > IAEA: nacionalne konsultacije za prijavljivanje projekata iz Crne Gore

IAEA: nacionalne konsultacije za prijavljivanje projekata iz Crne Gore

meCrnogorski available languages

IAEA: nacionalne konsultacije za prijavljivanje projekata iz Crne Gore

IAEA: nacionalne konsultacije za prijavljivanje projekata iz Crne Gore

U Ministarstvu nauke održan je prvi krug nacionalnih konsultacija za prijavljivanje projekata u novom ciklusu tehničke pomoći Međunarodne agencije za atomsku energiju zemljama članicama, 2022-2023. godina.
Sastanku su prisustvovali predstavnici sljedećih institucija, čije nadležnosti na nacionalnom nivou korespondiraju sa aktivnostima IAEA, i to: Ministarstva održivog razvoja i turizma, Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, Kliničkog centra Crne Gore, Instituta za javno zdravlje, Specijalističke veterinarske laboratorije, Univerziteta Crne Gore i Zavoda za geološka istraživanja.
Nacionalna službenica za vezu, za saradnju sa IAEA, mr Smilja Kažić Vujačić je u uvodnom dijelu ukazala na dosadašnju uspješnu saradnju sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju, posebno u dijelu tehničke saradnje, gdje je kroz realizaciju 15 projekata nacionalnog karaktera finansirano preko četiri miliona eura projektnih aktivnosti za Crnu Goru. Ona je podsjetila da je u toku realizacija dva nacionalna projekta i to: Univerziteta Crne Gore – Prirodnomatematičkog fakulteta i Instituta za javno zdravlje a još uvijek je u toku realizacija projekata Kliničkog centra Crne Gore – Instituta za bolesti djece kao i Centra za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore d.o.o.Takođe je podsjetila da svi nacionalni projekti moraju imati svoje uporište u Okvirnom programu za saradnju Crne Gore i Međunarodne agencije za atomsku energiju (CPF) 2014-2020, odnosno da se moraju bazirati na pet prioriteta definisanih u samom Programu.
Sagledavajući prioritete i aktivnosti na nacionalnom nivou, a posebno u svjetlu novog Zakona o zaštiti od jonizujućih zračenja, radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbjednosti, predstavnica Ministarstva održivog razvoja i turizma Tamara Đurović je ukazala da bi bilo poželjno prijavljivanje novog projekta kod IAEA, kako bi se obezbijedila ekspertska podrška za pripremu podzakonskih akata te implementaciju njihovih odredaba.
Predstavnici Kliničkog centra Crne Gore, u domenu zaštite od zračenja su ukazali na neophodnost nadgradnje PACS sistema, kojim bi se u narednom periodu definisale personalne doze za svakog pacijenta, dok bi, u skladu sa potrebama daljeg razvoja Kliničkog centra Crne Gore, u saradnji sa IAEA trebalo fokus staviti na mogućnost nabavke PET/CT sistema (domen nuklearne medicine).
Predstavnik Univerziteta Crne Gore-Prirodnomatematičkog fakulteta, dekan prof. dr Predrag Miranović je ukazao na neophodnost nastavka tekućeg projekta i u ciklusu 2022-2023, o čemu je već razgovarano sa Agencijom u Beču, dok je predstavnik Specijalističke veterinarske laboratorije, dr sci Bojan Adžić ukazao na važnost projektne podrške u dijelu Afričke kuge svinja odnosno svih zoonotskih bolesti te patogena u hrani. Predstavnik Zavoda za geološka istraživanja Dragan Radojević je ukazao na dobru saradnju sa IAEA u dijelu regionalnih projekata i istakao važnost novih projekata, prvenstveno zbog nabavke laboratorijske opreme za potrebe te institucije.
Pored iskaza interesovanja za nacionalne projekte ukazano je i na važnost regionalnih koje će kandidovati institucije iz Crne Gore u ciklusu 2022-2023, a da bi se došlo do jedinstvenog pristupa o Programu koji će Crna Gora kandidovati kod IAEA za pomenuti ciklus, pored daljih konsultacija unutar resora potrebno je sprovesti i interresorne konsultacije. Važna prilika, na kojoj će se dati detaljne informacije predstavnicima nadležnih crnogorskih institucija koje se tiču narednog ciklusa te projektnog prijavljivanja, biće u periodu od 25. do 27. marta 2020. godine kada će ekspertska misija IAEA posjetiti Crnu Goru i održati dvodnevnu radionicu.

meCrnogorski available languages

Top