>>>
> Marketing i brendiranje > III Konferencija o nacionalnom brendiranju Crne Gore – 1. dio

III Konferencija o nacionalnom brendiranju Crne Gore – 1. dio

meCrnogorski available languages

U Budvi je održana treća Konferencija o nacionalnom brendiranju, u oganizaciji je Ministarstva ekonomije i pokroviteljstvom fondacije Hans Zajdel. Obuhvatala je tri tematske cjeline: Crna Gora u očima inostrane javnosti, savremeni instrumenti komunikacije i nacionalno brendiranje i promovisanje i pozicioniranje države kroz kulturu, turizam, inovacije, arhitekturu i sport. Konferencija je trajala od 1-3. marta 2017. i održala se u hotelu “Avala”.

1. dan – Crna Gora u očima inostrane javnost

Budva, 1. mart 2017.

Direktor Direktorata za razvoj nacionalnog brenda i zaštitu potrošača u Ministartsvu ekonomije Jovo Rabrenović otvorio je konferenciju. Istakao je:

„Mi smo na samom početku procesa izgradnje nacionalnog brenda. Počeli smo izborom znaka nacionalnog brenda prošle godine i pred nama je veoma važan i složen zadatak njegove izgradnje. Jako je važno, da znamo kako drugi vide Crnu Goru, kako bismo mogli da napravimo kvalitetnu strategiju razvoja nacionalnog brenda i učinimo sve da Crna Gora bude prepozata u svijetu na način na koji bismo mi to željeli“.

 
Rukovodilac Projekta njemačke Fondacije ,,Hans Zajdel“ (Hanns Seidel Stiftung) za Srbiju i za Crnu Goru Lutz Kober kazao je da je Ministartsvo ekonomije mnogo uradilo na polju razvoja nacionalnog brenda.
„Ovaj posao koji obavljate je jako važan i zaista mislim će dovesti do dobrih rezultata. Naša fondacija je spremna da u Njemačkoj sprovede anketu koja bi se bavila percepcijom Crne Gore u njemačkoj javnosti i tako da svoj doprinos ovom ovom procesu“, izjavio je Kober.
III Konferencija o nacionalnom brendiranju Crne Gore - 1. dio rabrenović lutz kobber kober
Govoreći na temu „Crna Gora u očima inostrane javnosti“, generalni direktor Direktorata za bilateralne odnose u Ministarstvu vanjskih poslova i bivši šef misije Crne Gore u Briselu Ivan Leković kazao je da institucije Evropske unije Crnu Goru posmatraju kao stabilnu državu koja predstavlja dobrog partnera.
„Crna Gora u očima institucija EU ima sve bolji imidž koji proizilazi iz njene unutrašnje strukture. Ima titulu ‘najboljeg komšije’ i lider je u regionalnim odnosima. U odnosu na druge države, koje su takođe u procesu pristupanja, Crna Gora je najbolja – otvorila je 26 poglavlja i dva poglavlja je zatvorila. Sve to daje dodatni doprinos izgradnji imidža Crne Gore u Briselu“, kazao je Leković.
S obzirom na činjenicu, kako je kazao, da je Brisel centar diplomatije i multilateralizma, predstvaljanje nacionalnog brenda i imidža Crne gore veoma je važno jer doprinosi poboljšanju njenog ukupnog imidža.
 
Ambasador Republike Slovenije u Crnoj Gori Mitja Močnik kazao je da se danas o Crnoj Gori govori kao o perspektivnoj i partnerskoj zemlji. Naveo je:
„Danas više od 60% Slovenaca je uvjereno da Crna Gora svoju budućnost temelji na evropskim i euroatlasnskim integracijama“
Prema riječima ambasadora Bosne i Hercegovine u Crnoj Gori Đorđa Latinovića, sve više naučnih radova na temu nacionalnog brendiranja, sve više jako pozitivnih tekstova o Crnoj Gori u renomiranim inostranim časopisima, kao i uspostavljanje Direktorata koji se bavi procesom izgradje nacionalnog brenda dokaz su da je Crna Gora napravila značajan napredak u ovoj oblasti.
„Problem postoji kada govorimo o regionalnom imidžu, jer Crna Gora dijeli sve pozitivno i sve negativno od tog regionalnog imidža. I BiH i Crna Gora su u očima međunarodne javnosti percipirane na negativan način zbog, prije svega, raspada bivše Jugoslavije i medijskih slika koje su tada otišle u svijet i ostale zajedničko obilježje svih zemalja Zapadnog Balkana. To Crna Gora ne može sama ispraviti, već moramo zajedničkom strategijom učiniti sve da da percepcija bude promijenjena. Upravo Berlinski proces nosi taj koncept: da se svijetu predstavimo kao jedinstven, zajednički ekonomski prostor koji može nešto ponuditi“,
izjavio je Latinović i dodao da su najvažniji resursi u procesu brenidranja koje Crna Gora ima lijepa zemlja i ljudi.
 
Sa tom ocjenom složio se i direktor Kulturno-ekonomskog centra Azerbejdžana u Crnoj Gori Seyran Mirzazadeh, koji je rekao da je Crna Gora dosta učinila u izgradnji svog imidža i privlačenju stranih investicija. Kazao je da je u očima Azerbejdžanaca Crna Gora  multikulturalno društvo i stabilna i bezbjedna država. Podsjetio da investitor za jedan od najvećih projekata u Crnoj Gori dolazi upravo iz Azerbejdžana (Porto Novi) i da predstavlja najveću azerbejdžansku investiciju u svijetu izvan energetskog sektora.

Jedan od zaključaka prvog dana konferencije bio je da Crna Gora, kao i ostale države regiona, shvata neophodnost poboljšanja nivoa svoje vidljivosti i prepoznatljivosti u očima inostrane javnosti i da je na tom putu je do sada napravila napredak.

  • Ministarstvo ekonomije (1)

meCrnogorski available languages

Top