>>>
> Marketing i brendiranje > Kako dati dobro ime firmi?

Kako dati dobro ime firmi?

meCrnogorskienEnglish available languages

Ko god je razmišljao o pokretanju sopstvenog biznisa, uvijek se na početku tog razmišljanja susretao sa problemom – kako smisliti naziv za firmu. Poslovno ime može imati suviše neodređeno značenje ili može biti previše ograničavajuće. Takođe, može biti zvučno i lako pamtljivo ili može biti nedovoljno upečatljivo i bezizražajno. Postavlja se pitanje: kako dati ime firmi, a da istovremeno bude snažno i prepoznatljivo, a da sa druge strane potpuno odgovara vrsti posla kojom se preduzeće bavi?

S tim na umu, ovdje ćemo navesti najvažnija pitanja koja trebate sebi postaviti prilikom razmatranja mogućeg imena novog preduzeća. Od tog izbora može zavisiti uspjeh na tržištu ili njen neslavni završetak.

 

Kakvu korist će preduzeće ostvariti imenom?

Ime može da pomogne diferenciraciji u odnosu na konkurente, kao i da pomogne u izgradnji imidža preduzeća. Iz tog razloga, veoma je važno da se jasno definiše kakose želi firma percipirati na tržištu, pa da tek onda birati ime firme.

Jedan od uspješnih primjera je kompanija Apple, koja je svojim imenom napravila jasnu distinkciju od konkurenata, čija imena su u to vrijeme imala izražen korporativni, birokratski prizvuk (kao npr. tadašnji lider na tržištu IBM). Svojim imenom Apple je želio da bude percipiran kao jednostavan, topao, ljudski, pristupačan i drugačiji. Kao što znamo, Apple je danas jedna od najuspješnijih svjetskih kompanija, a privrženost kupaca Apple-ovim proizvodima graniči sa religijskim fanatizmom.

 

Da li je ime ograničavajuće?

Ne valja se imenom “sputavati” preduzeće. Poželjno je izbjeći imena koja mogu da “ograniče” buduće širenje poslovanja u novim djelatnostima ili na novim lokacijama.Firma koja je nazvana “Voćni sokovi”, teško će kasnije moći pod tim imenom da ubjedi potrošače da se bave proizvodnjom džemova, marmelada ili voćnih rakija. Ili recimo, ako se građevinskoj firmi da ime “Niskogradnja”, imaćete problem kasnije ukoliko se odluči da proširivanje djelatnost i na poslove visokogradnje. Zato treba razmisliti unaprijed, jer nikad ne se ne zna kakve se nove poslovne mogućnosti mogu pojaviti u budućnosti, a promjena postojećeg imena često nije ekonomična.

 

Da li je ime smisleno za ono čime će se preduzeće baviti?

U većini slučajeva, najsigurnija i najbolja opcija je da izbor imena koje će davati neki nagovještaj o onome šta se proizvodi ili čime se firma bavi. Pri tome, nemojte misliti da takva imena ne mogu biti i te kako upečatljiva. Uzmite primjere snažnih regionalnih kompanija kao što su recimo Fructal ili Imlek.

Sa druge strane, ponekad neobične riječi ili pojmovi mogu prilično dobro da funkcionišu kao ime firme, odnosno da budu veoma dobro prihvaćeni na tržištu (na primjer Yahoo ili Kodak). Međutim, treba imati na umu da su to prilično rijetki i specifični slučajevi, odnosno da davanje neobičnih imena može biti veliki rizik za preduzeće.

 

Pamtljivost

U principu, što je ime kraće, tim bolje. Najupečatljivija imena firmi uglavnom imaju dva do tri sloga i ne sadrže apostrofe, crtice, brojeve, posebne znakove i sl. Takođe, nastojte da izbjegavate skraćenice, one uglavnom ništa ne znače većini ljudi. Jednostavna i jasna imena pokazuju više stila, a i koštaju mnogo manje. Primjera radi, zamislite samo koliko manje novca treba da se na zgradi svake poslovnice svijetlećim slovima ispiše “Addiko Bank” umjesto “Hypo-Alpe-Adria Bank”.

 

Da li se lako izgovara?

Ovo pravilo se u zadnje vrijeme pomalo i ignoriše, pogotovo kod firmi koje su orijentisane na poslovanje preko interneta. Međutim, treba imati na umu da, iako nekad može doprinijeti određenoj prepoznatljivosti, ime koje se teško izgovara “na prvu”, u velikoj većini slučajeva nije baš dobar izbor. Sigurno ne želite da vaši kupci lome jezik dok prijateljima objašnjavaju gdje su kupili proizvode koji su ih tako oduševili. Tipična greška na našim prostorima je korištenje komplikovanih engleskih riječi u imenu firme. Npr. ako svoj frizerski salon nazovete “Beauty & Fashion Lounge”, teško da će prosječna domaćica biti u stanju da to uopšte izgovori, a kamoli zapamti.

 

Da li dobro zvuči?

Veoma je važno kako ime firme zvuči kada se izgovara, jer imena koja imaju dobru zvučnost prenose određenu energiju i uzbuđenje na slušaoca. Sa druge strane, imena slabe zvučnosti uglavnom asociraju na nešto hladno i beživotno. Da se razumijemo, nije nemoguća misija “naučiti” kupce da drugačije doživljavaju imena slabije zvučnosti, ali u tom slučaju se unaprijed pomirite s tim da ćete morati potrošiti znatno više novca za promociju.

 

Prvi izlazak na tržište

Kao što smo već pomenuli, ponekad postoje izuzeci od pravila da naziv firme treba lako da se izgovara, odnosno čita. Ukoliko će potencijalni klijenti prvi put doći u dodir sa imenom vašeg preduzeća putem oglasa u štampanim medijima ili na internetu, tada neobično ime u kombinaciji sa upečatljivim vizuelnim identitetom (znak, logotip, zaštitne boje itd.) može biti dobitna kombinacija.

Sa druge strane, ukoliko u startu planirate da predstavite svoju firmu putem “zvučnih” medija (kao što su radio i televizija), tada je bolje da se fokusirate na one ideje za ime firme koje dobro zvuče kada se izgovore.

 

Da li ime preduzeća jedino vama nešto znači?

Izbjegavajte imena koja nose neko skriveno značenje ili ličnu referencu koja je razumljiva samo vama. Takva imena ne govore drugima baš ništa o vašem preduzeću ili njegovoj djelatnosti, a vi nećete uvijek biti tu da im pojasnite šta to tačno znači.

Tipično za naše podneblje je davanje imena preduzećima i preduzetničkim radnjama po imenima roditelja, djece, unučadi i slično. Npr. preduzetnik je odlučio da registruje preduzeće pod imenom “Milidrag”, koje predstavlja kombinaciju imena njegovih sinova Milana i Dragana – zvuči poznato, zar ne?

Neosporno je da takvo ime nosi veoma snažnu i emotivnu konotaciju za vlasnika, međutim ono potencijalnim kupcima ne pruža apsolutno nikakav uvid u ono čime se preduzeće bavi, šta nudi na tržištu, koja je njegova vizija, vrijednosti i sl.

 

Vizuelna privlačnost

Pored prethodno navedenih argumenata, prilikom odabira imena firme treba imati na umu i kako će ono izgledati kao dio logotipa ili kada se ispiše na oglasu ili bilbordu. Generalno se smatra da ljudi imaju veću naklonost prema imenima koja izgledaju izbalansirano i sadrže pretežno zaobljena slova, nasuprot imenima u kojima dominiraju oštra i uglasta slova.

 

Značenje na drugom jeziku?

Ime firme koje na jednom jeziku funkcioniše savršeno, može imati potpuno pogrešnu, ponekad čak i izrazito negativnu konotaciju kada se napiše ili izgovori na nekom drugom jeziku. Postoji čitav niz primjera u kojima su poznate svjetske kompanije ili brendovi na teži način naučili ovu lekciju.

Ovo može biti veoma važno ukoliko planirate da poslujete na inostranim tržištima ili da sarađujete sa inostranim partnerima. Čak i ako u početku nemate takve ambicije, dobro je razmišljati unaprijed, jer nikad ne znate kuda će vas odvesti vaš biznis za pet ili deset godina. Sigurno ne biste željeli da negdje u svijetu kupci ili poslovni partneri zbijaju šale sa imenom vaše firme, kao što to mi radimo sa imenima nekih inostranih kompanija ili nazivima pojedinih inostranih brendova.

 

Slični nazivi?

Čak i ako pronađete savršeno ime za svoje preduzeće, koje zadovoljava sve prethodno navedene kriterijume, nećete imati puno koristi od njega ako ga je neko drugi već registrovao. Kao dobra ilustracija, mogu poslužiti slučajevi kompanija Google i Apple, koje su u određenim zemljama imale problem da koriste imena svojih brendova, jer je neko drugi već registrovao ime iPhone u Brazilu, odnosno Gmail u Njemačkoj. Pa i kada je brend T-Mobile ulazio u Crnu Goru (preciznije, mijenjao MOnet GSM), naišao je na administrativni problem jer je već jedan kiosk za popravku mobilnih telefona registrovao takvo ime.

Zato, ukoliko ime koje ste izabrali prođe i ovaj posljednji test, obavezno preduzmite sve potrebne pravne mjere kako biste ga adekvatno zaštitili. Nikada ne znate kada će još nekome sinuti potpuno ista genijalna ideja za ime njegove nove firme.

 

Internet

U 21. vijeku nemoguće je zamisliti neku firmu bez internet stranice ili njene digitalne promocije. Prije svega, neophodno je provjeriti da li je slobodan domen na intenetu. Ako se firma bavi lokalno, domen .me je savršeno prihvatljiv za Crnu Goru, .rs za Srbiju, .ba za BiH ili .hr za Hrvatsku. Ipak, ukoliko tržište prelazi međunarodne granice, .com domen je neophodan (iako postoje internacionalni avangardni domeni). Domen .net se veže za telekomunikacione ili kablovske operatere, .org je prihvatlji za međunarodne organizacije. Za sve ostale međunarodne poslove domen .com je neophodan. Takođe, potrebno je obratiti pažnju da li je adresa imevašefirme.com izgovorljiva? Da li se može izgovoriti bez problema na nekoj radio reklami? Ako ste čuli na radiju reklamu gdje je spikerka izgovorila “vevevesedamsrednjacrtadvadesetčetiritačkakotačkame”, šta ćete unijeti u internet pretraživaču? Bez pomoći Gugla, nemoguć je tačan unos adrese. Izbjegavati brojeve, crtice i slične znakove u nazivu.

Iz tog razloga, preporučljivo je da naziv firme bude što jednostavniji za izgovor. U suprotnom, potrošićete dio života pojašnjavajući sagovornicima preko telefona kako se tačno piše, slovo po slovo, ime vašeg preduzeća, adresa zvaničnog sajta ili vaša e-mail adresa.

Izvor: MBP

 

meCrnogorskienEnglish available languages

Top