>>>
> Activism & ORG > Indeks ljudskih sloboda: Crna Gora 40. u svijetu

Indeks ljudskih sloboda: Crna Gora 40. u svijetu

meCrnogorskienEnglish available languages

Indeks ljudskih sloboda procjenjuje stanje slobode ljudi u svijetu na osnovu širokog mjerenja koje obuhvataju lične, građanske i ekonomske slobode. Sloboda ljudi predstavlja socijalni koncept koji prepoznaje dostojanstvo ličnosti i mjeri se negativnim slobodama ili odsustvom prinudnih ograničenja. Indeks ljudskih sloboda je podatak koji može pomoći u objektivnijem razmatranju odnosa sloboda i drugih društvenih i ekonomskih pojava, kao i na koji način različite mjere sloboda su međusobno povezane. Izvještaj su zajednički objavili Institut Cato, Fraser i Liberales pri Fondaciji za slobodu Friedrich Naumann.

Indeksi objavljeni u izvještaju predstavljaju široku mjeru ljudskih sloboda, koji se definiše kao odsustvo prinudnih ograničenja. Indeksi koriste 76 različitih indikatora ličnih i ekonomskih sloboda u sljedećim oblastima:

  • vladavina prava
  • bezbjednost i sigurnost
  • mobilnosti
  • vjeroispovjest
  • udruživanje, okupljanje i građansko društvo
  • izražavanje
  • veličina Vlade
  • pravni sistem i pravo vlasništva
  • pristup stabilnim finansijama
  • regulacija kreditiranja, tržišta rada i poslovanja

Indeks ljudskih sloboda pokriva 152 države za 2012. godinu, zadnju godinu za koju postoje značajni podaci. Indeks rangira države počevši od 2008. godine, prve godine za koju su se robusni indeksi mogli izvesti. Preliminarni podaci će biti ažurirani koristeći vrijednosti za 2013. godinu i postepeno prezentirani i ažurirani na godišnjoj osnovi.

Na skali od 0 do 10 (gdje 10 predstavlja više slobode) neponderisani prosječni indeks za sve 152 ispitane države u 2012. godini iznosio je 6,96. Prvih 10 država po indeksu ljudskih sloboda bili su Hong Kong, Švajcarska, Finska, Danska, Novi Zeland, Kanada, Australija, Irska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Švedska. U Jugoistočnoj Evropi najbolji rank imala je Rumunija (32), zatim Crna Gora (40), Bugarska (42), Hrvatska (44), Republika Makedonija (45), Grčka (46), Albanija (54), BiH (56), Turska (62) te Srbija (80).

Rezultat Crne Gore po kategorijama je 8.27 za lične slobode, 7,41 za ekonomske i 7.48 za ukupan indeks sloboda. (…) Od posebnog značaja je i podatak da je ovo prvo sveobuhvatno istraživanje ekonomskih, ličnih i građanskih sloboda na globalnom nivou, a rezultati su dobijeni na osnovu isrcpnih izvještaja o stanju tih sloboda u 152 države svijeta. (iz saopštenja Vlade Crne Gore)

Od 17 definisanih regiona svijeta najveći stepen ljudske slobode zabilježen je u Śevernoj Evropi, Śevernoj Americi i Zapadnoj Evropi, a najniži na Bliskom istoku, Śevernoj Africi, Podsaharskoj Africi i Južnoj Aziji. Rezultati istraživanja na koje indeks ljudskih sloboda navode da sloboda igra ključnu ulogu u dobrobiti čovjeka. Indeks nudi mogućnost za dalja dublja istraživanja uticaja pojedinih faktora na slobodu, kao što su uticaji političkih režima, ekonomskog razvoja i širokog spektra ljudskog blagostanja.

Izvor: Cato Institute

meCrnogorskienEnglish available languages

Top