>>>
> Ekonomija Crna Gora > Indeks prosperiteta 2015: Crna Gora 60. u svijetu

Indeks prosperiteta 2015: Crna Gora 60. u svijetu

meCrnogorskienEnglish available languages

Britanska think-tank organizacija Institut Legatum, objavila je podatke Indeksa prosperiteta za 2015. godinu. U istraživanju, indeks prosperiteta je rađen za 142 države svijeta. Crna Gora zauzela je 60. mjesto.

Indeks prosperiteta na svojstven način mjeri nivo prosperiteta u svijetu i bilježi njihove promjene. Tradicionalno, mjera prosperiteta država zasnivala se na makroekonomskim indikatorima, kao što je to npr. BDP po glavi stanovnika. Indeks prosperiteta pored makroekonomskih uključuje i druge mjerljive varijable lične prirode i blagostanja kod građana.

Istraživanje je obuhvatalo ukupno 89 varijabli koji su sačinjavali osam indikatora: ekonomija, preduzetništvo i mogućnosti, vlada, obrazovanje, zdravstvo, bezbijednost i sigurnost, lične slobode i društveni kapital. Na osnovu pomenutih indikatora, izvodio se konačni indeks prosperiteta.

Prema podacima za 2015. godinu, 10 najprosperitetnijih država bili su:

 1. Norveška
 2. Švajcarska
 3. Danska
 4. Novi Zeland
 5. Švedska
 6. Kanada
 7. Australija
 8. Holandija
 9. Finska
 10. Republika Irska

Za svaki od indikatora, najbolje su bile plasirane sljedeće države:

 • Ekonomija: Singapur
 • Preduzetništvo: Švedska
 • Vlada: Švajcarska
 • Obrazovanje: Australija
 • Zdravstvo: SAD
 • Bezbjednost i sigurnost: Hong Kong
 • Lične slobode: Kanada
 • Društveni kapital: New Zealand

Začuđujuće, ali za varijablu “zdravstvo”, najbolju ocjenu u svijetu dobile su Sjedinjene Američke Države. Posebno kroz prizmu ne tako davno snimljenih filmova Majkla Mura ili usvojenog zakona o zdravstvu, u žargonu poznatog kao “Obamacare“.

Crna Gora

Prema Indeksu prosperiteta, Crna Gora u 2015, godini zauzima 60. mjesto u svijetu, što je za 5 pozicija bolje rangirano mjesto u odnosu na 2014. godinu. Najbolji rezultat CG je zabilježila u indikatoru bezbjednosti i sigurnosti (48). Najgori indeks zabilježen je u oblasti ekonomije (112). U prvom rangiranju Crne Gore 2012. godine, zabilježen je nabolji rang (57). U 2013. godini bio je 71; a u 2014. godini 65.

Ključni pokazatelji za Crnu Goru:

1.6% Troškovi za pokretanje poslovanja (% BND-a po glavi stanovnika)
13.7% Smatra da je sada pravo vrijeme za traženje posla
77.2% Vjeruje da je CG dobro mjesto za migrante
61.6% Smatra da je prisutna korupcija u preduzećima i Vladi
7,6 Odnos nastavnika naprema učenika
86% Može da računa na pomoć od drugih ljudi

 

Indikatori za Crnu Goru:

Ekonomija
pi 2015 me ekon
Preduzetništvo i mogućnosti
pi 2015 me pred
Vlada
pi 2015 me vlad
Obrazovanje
pi 2015 me obra
Zdravstvo
pi 2015 me zdra
Sigurnost i bezbjednost; Lične slobode
pi 2015 me sig slo
Društveni kapital
pi 2015 me druš

Izvor: Institut Legatum , Indeks prosperiteta

meCrnogorskienEnglish available languages

Top