>>>
> Magazin > tehno/inovativno > Info dan o programima EU “kreativna Evropa” i “Evropa za građane”

Info dan o programima EU “kreativna Evropa” i “Evropa za građane”

meCrnogorskienEnglish available languages

U pres sali Crnogorskog narodnog pozorišta u Podgorici održan info dan “EU programi Kreativna Evropa i Evropa za građane 2014-2020 – pregled otvorenih konkursa”, u organizaciji Ministarstva kulture i Deska za Kreativnu Evropu Crne Gore. U prvom dijelu info dana predstavljen je kalendar poziva za dostavljanje projekata u 2015. godini, koji se odnosi na konkurse u okviru potprograma Kultura i MEDIA Kreativne Evrope. 

info dan Info dan o programima EU "kreativna Evropa" i "Evropa za građane" programi kultura evropa

U odnosu na potprogram “kultura”, predstavljeni su konkursi za podršku projekata književnog prevodilaštva, kroz koji se pruža podrška izdavačkim kućama u procesu prevođenja, objavljivanja i promocije visokokvalitetne evropske književnosti kao i drugi trenutno otvoreni konkurs – Podrška evropskim platformama. 

Kada je riječ o potprogramu “MEDIA”, koji je odnedavno dostupan i crnogorskom audiovizuelnom sektoru, prisutni su upoznati sa modalitetima učešća u ovom potprogramu koji se odnose na trenutno dostupne konkurse: podrška razvoju publike, podrška za distribuciju nenacionalnih evropskih filmova – program automatske podrške, podrška razvoju pojedinačnih projekata, televizijsko programiranje evropskih audio-vizualnih djela i podrška transnacionalnoj distribuciji EU filmova – selektivna šema. Pored pregleda konkursnih uslova i smjernica, prisutni su upoznati sa osnovnom i pratećom prijavnom dokumentacijom, kao i primjerima podržanih projekata u okviru prošlogodišnjih poziva.

U drugom dijelu info dana bilo je riječi o mogućnostima sufinansiranja projekata u okviru nove generacije programa Evropa za građane, tj. na tematskim konkursima: evropsko sjećanje , mreže gradova, bratimljenje gradova i projekti civilnog društva. Na info danu učestvovalo je oko 90 predstavnika crnogorskih institucija kulture, lokalnih samouprava i civilnog sektora. Januarski Info dan bio je prvi u nizu prezentacija i edukativnih radionica koje će Ministarstvo kulture organizovati tokom 2015. u brojnim crnogorskim opštinama sa ciljem promovisanja EU fondova i programa u oblasti kulture, aktivnog građanstva, međukulturnog dijaloga i audiovizuelnih djelatnosti.

Izvor: Min. kulture

meCrnogorskienEnglish available languages

Top