>>>
> Marketing i brendiranje > Info dani o nacionalnom brendiranju Crne Gore

Info dani o nacionalnom brendiranju Crne Gore

meCrnogorski available languages

Drugi Info dan o nacionalnom brendiranju, na kojem je predstavljen znak nacionalnog brenda Crne Gore i značaj procesa razvoja nacionalnog brenda, organizovan je u Baru.

Cilj Info dana je da se građani, pravni subjekti, privredna društva, institucije i organi lokalne samouprave, sportski i kulturni kolektivi, kao i svi zainteresovani subjekti bliže upoznaju sa procedurom dobijanja znaka nacionalnog brenda i značajem procesa brendiranja, pa samim tim daju svoj doprinos u postupku brendiranja države.

Prvi Info dan o nacionalnom brendiranju održan je u Nikšiću 22. marta. Plan Ministarstva ekonomije je da tokom ove godine posjeti i ostale crnogorske opštine gdje će građanima predstaviti znak nacionalnog brenda i potencijalne korisnike upoznati procedurom za njegovo dobijanje. Posjetiocima info dana podijeljeni su prigodni pokloni sa znakom nacionalnog brenda Crne Gore.

Oni subjekti koji budu nosioci prava korišćenja znaka (logotipa) nacionalnog brenda Crne Gore imaće mogućnost boljeg pozicioniranja na inostranom tržištu, jer posjedovanje prava i mogućnost korišćenja znaka upućuje na kvalitet, autentičnost i posebnost proizvoda, usluge, organizacije ili turističke lokacije.

Generalni direktor Direktorata za razvoj nacionalnog brenda i zaštitu potrošača Jovo Rabrenović izjavio je:

„Da bi neki subjekat stekao pravo korišćenja znaka nacionalnog brenda Crne Gore mora da ispuni određene uslove propisane Zakonom o nacionalnom brendu koji je usvojen prošle nedjelje. Cilj je da svi oni subjekti koji žele da postanu nosioci prava korišćenja znaka nacionalnog brenda na pravi način predstavljaju i odražavaju vrijednosti nacionalnog brenda, kako bi se zajedničkim djelovanjem gradio pozitivan imidž države“.

Načelnica Direkcije za razvoj nacionalnog brenda Marija Čvorović kazala je da, nakon izbora znaka nacionalnog brenda Crne Gore prošle godine, treba da uslijedi i izbor adekvatnog slogana.
„U dijelu izbora slogana za nacionalni brend Crne Gore imamo u planu da u značajnoj mjeri uključimo i konsultujemo crnogorsku javnost. Radićemo i određena istraživnja, kako u Crnoj Gori, tako i u inostranstvu, a sve u cilju prikupljanja što više informacija o percepcijama ljudi kada je Crna Gora u pitanju, kako bi sam slogan bio pravo oličenje naših kvaliteta“, kazala je Čvorović.

Izvor: Ministarstvo ekonomije

 

meCrnogorski available languages

Top