>>>
> Magazin > tehno/inovativno > Inovacije: Konkurentnost država u 2018

Inovacije: Konkurentnost država u 2018

meCrnogorskienEnglish available languages

Švajcarska je najinovativnija država na svijetu, pokazuje zadnje dostupno istraživanje (2018) Indeksa globalne konkurentnosti koje je izrađeno pod okriljen Svjetskog ekonomskog foruma. Kapacitet Švajcarske za inovaciju i kvalitet naučno-istraživačkih institucija su samo dva od seta faktora koje su omogućile da bude bude na vrhu pomenute liste. Švajcarske kompanije su spremne da ulažu u istraživanje i razvoj (R&D) i sarađuju sa univerzitetima.

Indeks rangira zemlje na osnovu 12 faktora konkurentnosti .Zemlje su poređane na osnovu svakog faktora, od kojih je 12. “inovacija”. Svaki faktor se takođe dijeli na razne pod-infekse. Švajcarska zauzima vrh na cjelokupnoj listi globalne konkurentnosti već šest godina zaredom.

Po inovativnosti, Sjedinjene Države zauzimaju drugo mjesto, što se podudara i sa globalnim indeksom konkurentnosti. SAD imaju jaki inovativni ekosisitem. Isto kao i Švajcarska, Sjedinjene Države imaju visok rang i na podindeksima, izuzev kod primjene patenata, gdje su pozicionirane tek na desetom mjestu.

Treće mjesto koje je zauzeo Izrael se podudara sa sličnim snagama kao i u slučaju Švajcarske. Izrael ima dobar kapacitet za inovaciju, visokokvalitetne naučno-istraživačke institucije i jaki privatni sektor koji troši i sarađuje po pitanju istraživanja i razvoja.

Zemlje Evropske unije su takođe vodeće na indeksu inovativnosti. Od preostalih sedam pozicija sa liste, pet pripadaju Evropskoj uniji, odnosno Finskoj, Njemačkoj, Holandiji, Švedskoj i Danskoj. Finska ima najbolji rezultat za broj naučnika i inženjera, dok je Njemačka na vrhu po korporacijama koje ulažu na istraživanje i razvoj. Kvalitet holandskih naučnih istraživanja u najvećoj mjeri podstiče rezultat inovacija toj zemlji. Švedska, koja je na sedmoj poziciji, ima najveći uspjeh po pitanju primjene patenata. Tu takođe ima zapažen učinak i Danska, koja je na desetom mjestu.

Japan (8.) i Singapur (9.) se takođe nalaze u deset najinovativnijih ekonomija svijeta. Japan bilježi najveće rezultate po pitanju primjene patenata, dok je Singapur jak po pitanju ulaganja države u naprednim tehnološkim proizvodima.

Kakav učinak ostvaruju države?

Za Japan i Južnu Koreju bi se moglo reći da su izgubile poziciju po pitanju inovacija tokom prethodnih godina. Neke veće ekonomije u razvoju, sa druge strane, ostvaruu uspjeh u inovacijama. Kina, Indija i Indonezija se naročito po tom pitanju ističu i vidan je njihov napredak.

Zbog čega su inovacije važne?

Inovacije i dalje predstavljaju ključni pokretač ekonomskog rastu. Brže tehnološke promjene u prethodnim godinama stvorile su dosad neviđene šanse, kao i izazove. Izvještaj Svjetskog ekonomskog foruma navodi da se priroda inovacija promijenila u protekloj deceniji. U prošlosti, inovacije su bile rezervisane isključivo za velike korporacije ili univerzitetske labaratorije. Danas inovacije pokreću brojni izvori, odnosno ono što se naziva “distribuirana inteligencija globalne mase“.

Izvještaj objašnjava prijetnje budućoj konkurentnosti ekonomija. Dvije od njih se tiču inovacije. Pod jedan, finansijska ranjivost može da ugrozi sposobnosti država da nastave da finansiraju inovacije i tehnološki napredak. Drugo, dok ekonomije u povoju napreduju po pitanju inovacije, istovremeno moraju da urade mnogo više kako bi se benefiti inovacije široko primjenjivali u društvu.

Crna Gora

Gdje se na globalnoj listi konkurentnosti ekonomija nalazi Crna Gora u 2018. godini? Crnogorska ekonomija je pozicionirana 77. od ukupno 137 ekonomija koje su se razmatrale. Njeni učinci su u okviria regiona u istraživanju zvanog “Evropa i Sjeverna Amerika”. Parametri: veličina tržišta, poslovna sofistikacija i inovacija se nalaze znatno ispod prosjeka pomenutog regiona. Veličina tržišta se ne može promijeniti reformama, ali u određenim poslovnim okolnostima, mala veličina tržišta bi mogla predstavljati prednost i na tu kartu Crna Gora bi trebala da igra i da se tako pozicionira na svjetskom tržištu.

Ipak, Vlada bi morala da preuzme mjere po parametrima koji utiču na poslovno okruženje i posebno na inovativnost. Crnogorski rang za inovativnost je 91. mjesto, što je slabije mjesto od Gvatemale, Malija i Bocvane, a jače od Zambije i Urugvaja. Što se tiče zemalja u okruženju, Srbija je 95. , Albanija 87. , Hrvatska se (iznenađujuće) nalazi na tek 106. mjestu, Bosna i Hercegovina 123. Slovenija je visoko pozicionirana na 35. mjestu, nakon Italije koja je 34. Rumunija je 96., Bugarska 68. , a Turska zauzima 69. mjesto.

Slijedi spisak ekonomija po inovativnosti:

meCrnogorskienEnglish available languages

Top