>>>
> Finansije i investicije > IPA: 57 mil. EUR za prekograničnu saradnju HR-BiH-CG

IPA: 57 mil. EUR za prekograničnu saradnju HR-BiH-CG

meCrnogorskienEnglish available languages

Evropska komisija usvojila je novi program prekogranične saradnje za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, vrijedan oko 67 miliona eura, od kojih se 57 miliona izdvaja iz Evropskog fonda za regionalni razvoj i Instrumenta za pretpristupnu pomoć.

Program ima za cilj da poboljša kvalitet zajedničkih javnih usluga u regionu, da promoviše razvoj održivog turizma i da unaprijedi konkurentnost lokalnog biznisa. Komesarka za regionalnu politiku, Korina Kretu, poručila je:

“Prekogranični programi pružaju konkretne mjere u cilju unapređenja kvaliteta života i nude nove ekonomske šanse i radna mjesta ljudima koji žive u pograničnim regionima Evropske unije i njenih susjeda. Ovi programi su prilika za regione da pronađu zajednička rješenja za prevazilaženje zajedničkih izazova”.

Program će takođe pomoći u ostvarivanju ciljeva Strategije za Jugoistočnu Evropu 2020Makroregionalne strategije EU za dunavski region i Strategije EU za jadransko-jonski region.

 

Više o programu

Program pod nazivom “Interreg IPA CBC Hrvatska – BiH – Crna Gora” pokriva 12 NUTS-a (nomenklatura teritorijalne jedinice za statistiku) III regiona u Hrvatskoj, 10 opština u Crnoj Gori, i Distrikt Brčko i 109 opština u Bosni i Hercegovini.

Pet glavnih prioriteta programa su:

  1. Poboljšanje kvaliteta usluga u oblasti zdravstva i socijalne njege
  2. Zaštita životne sredine, poboljšanje prevencije rizika i promocija energetske efikasnosti
  3. Doprinos razvoju turizma i očuvanju regionalne kulturne i prirodne baštine
  4. Unapređenje ekonomske konkurentnosti regiona
  5. Pružanje tehničke pomoći u cilju poboljšanja efikasnosti u upravljanju i sprovođenju programa.

Izvor: ME4EU EU4ME

meCrnogorskienEnglish available languages

Top