>>>
> Finansije i investicije > IPARD podrška za razvoj Sjevera Crne Gore

IPARD podrška za razvoj Sjevera Crne Gore

meCrnogorski available languages

IPARD podrška za razvoj Sjevera Crne Gore

IPARD podrška za razvoj Sjevera Crne Gore

Mogućnosti podrške i uslovi za prijavljivanje na javni poziv za bespovratnu podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju kroz drugi IPARD javni poziv koji je objavljen nedavno predstavljene su proteklih dana na terenu, zainteresovanim proizvođačima u devet opština na sjeveru – Bijelom Polju, Beranama, Rožajama, Petnjici, Andrijevici  Plavu, Gusinju, Mojkovcu i Kolašinu.
Za podršku da, uz veće investicije, unaprijede poljoprivrednu proizvodnju registrovana poljoprivredna gazdinstva mogu konkurisati sa projektima čiji prihvatljivi troškovi iznose od 10.000€ do 500.000€. Za svoju investiciju mogu dobiti bespovratnu podršku do 60% prihvatljivih troškova. Veći iznos podrške – 65% mogu dobiti mladi farmeri (do 40 godina), dok je za one koji realizuju investiciju u planinskom području (iznad 600 metara nadmorske visine) omogućena bespovratna podrška do 70% prihvatljive investicije.
Poljoprivrednicima su pojašnjeni i kriterijumi koji su uslov za apliciranje na javni poziv.  S obzirom da se kroz IPARD podržavaju investicije koje su znatno veće od onih koje proizvođači imaju kroz mjere ruralnog razvoja iz Agrobudžeta, u trenutku podnošenja zahtjeva za odobravanje podrške, oni moraju imati određen broj grla ili površine pod zasadima, kako bi investicija i dodijeljena podrška imala puni ekonomski efekat.  U tom smislu, informisani su detaljno o početnim uslovima u svim sektorima proizvodnje koji se podržavaju, kao i kriterijumima u pogledu prethodnog iskustva u poljoprivrednoj proizvodnji.
Prisutnima je pojašnjeno da mogu ostvariti podršku za investicije u izgradnju ili rekonstrukciju objekata i drugih pomoćnih objekata, nabavku namjenske opreme i mehanizacije, investicije u opremu i sredstva za ponovnu preradu repro-materijala, izgradnju ili rekonstrukciju ograda, izgradnju ili rekonstrukciju objekata  i nabavku opreme za obnovljive izvore energije (solarni), zatim u sistem navodnjavanja, nabavku protivgradne mreže i mreže zaštite od ptica, sadnog materijala za višegodišnje zasade i investicije u konsolidaciju i poboljšanje zemljišta.
traktor poljoprivreda ipard podrška crna gora
Takođe, proizvođači su se interesovali na koji način trebaju podnijeti obrazac zahtjeva za dodjelu podrške. Objašnjeno je da se svi potrebni obrasci vezani za apliciranje na projekat mogu preuzeti sa internet stranica Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, kao i internet stranice koja je uspostavljena posebno za IPARD program – www.ipard.gov.me. Obrasci i sve dodatne informacije se mogu preuzeti i u regionalnim kancelarijama odjeljenja za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva i u biljnoj proizvodnji.
Podsjećamo da će realizacijom ovog IPARD Javnog poziva u narednom periodu proizvođačima biti na raspolaganju novih 12,3 miliona eura bespovratne podrške, iz EU fondova i nacionalnog budžeta.
Zainteresovanim poljoprivrednicima je savjetovano da se potrude da apliciraju na poziv sa kompletiranom dokumentacijom, kako bi procedura odobravanja projekata i ugovaranje podrške bila što kraća, a oni prije dobili sredstva. Na tu potrebu jasno ukazuju iskustva iz prethodnih IPARD poziva.

meCrnogorski available languages

Top