>>>
> Finansije i investicije > IRF: Podrška za mlade preduzetnike

IRF: Podrška za mlade preduzetnike

meCrnogorski available languages

Cilj programa podrške za mlade preduzetnike Investiciono-razvojnog fonda (IRF) je podsticanje osnivanja i razvoja poslovanja mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva koji su u vlasništvu crnogorskih državljana u životnoj dobi do i sa 35 godina života.

Dakle, cilj je da se toj ciljnoj grupi posveti posebna pažnja kako bi se obezbIjedio viši stepen uključivanja u preduzetništvo i stvaranje uslova za uspješnije poslovanje mladih. Krediti su namijenjeni za ulaganja u osnovna sredstva – materijalnu imovinu (zemljište, građevinske objekte, opremu i uređaje, osnovno stado, podizanje dugogodišnjih zasada, sitan inventar…), nematerijalna imovina (razvoj proizvoda ili usluge, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize…) i obrtna sredstva. Iznos kredita namijenjen ulaganju u obrtna sredstva može biti do 20% ukupnog iznosa kredita.

Korisnici kredita mogu biti privredna drušva i preduzetnici u svim oblicima organizovanja koje predviđa Zakon o privrednim društvima, kao i lica koja djelatnost obavljaju na način definisan pravilima djelatnosti kojima se bave (zanatlije, poljoprivredni proizvođači, PZU i sl.). Krajnji korisnici ovih kreditnih aranžmana mogu biti subjekti koji od Poreske uprave obezbijede potvrdu da uredno izmiruju svoje poreske obaveze.

Ukoliko je podnosilac zahtjeva preduzeće, osnivači preduzeća ne mogu imati više od 20% učešća u vlasništvu drugog preduzeća, dok u slučaju preduzetnika isti, ne smiju participirati u vlasništvu drugog privrednog subjekta sa više od 20%. Takođe, da bi ostvarili pravo po ovoj kreditnoj liniji vlasnik preduzeća, odnosno preduzetnik mora biti mlađi od 35 godina.

Više informacija podršci i uslovima kreditiranja možete dobiti na internet prezentaciji Investiciono-razvojnog fonda.

meCrnogorski available languages

Top