>>>
> EU/Politiko > Island više nije kandidat za članstvo u EU

Island više nije kandidat za članstvo u EU

meCrnogorskienEnglish available languages

Islandski ministar vanjskih poslova Gunar Bragi Svenson se sastao sa letonskim kolegom Egarsom Rinkevicsom, čija zemlja predsjedava Evropskom unijom. Na sastanku, islandski MVP je predao notu Predsjedništvu evoropske unije i Komisije kojom obavještava da je Vlada Islanda odlučila na sastanku kabineta da nemaju namjere da ponovo počnu sa pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji.

Samim tim, islandska Vlada više ne smatra Island državom kandidatom za članstvo i zahtjeva od EU da postupaju u skladu sa zvaničnim stavom. Dalje, naznačeno je da pomenuta nova poliitika zamjenjuje sve obaveze preuzete tokom pristupnih pregovora od strane bivše vlade. Tokom razgovora, ministar Rinkevics je naznačio važnost nastavka jakih odnosa i saradnje između Islanda i EU, u skladu sa osnovama sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru.

MVP Islanda izrazio je iskrenu želju za daljom saradnjom između Islanda i EU. Letonski MVP je izjavio da poštuje zaključke Islanda i da je u saglasnosti sa značajem jačanja pozitivne i bliske saradnje između EU i Islanda. Odluka Vlade Islanda da se obrati notom Predsjedništu EU je uslijedila nakon intezivne komunikacije izmešu islandske Vlade i EU tokom proteklog perioda.

meCrnogorskienEnglish available languages

Top