>>>
> Finansije i investicije > Isplata socijalnih davanja za januar 2020 Crna Gora

Isplata socijalnih davanja za januar 2020 Crna Gora

meCrnogorski available languages

Koliko iznosi isplata socijalnih davanja u Crnoj Gori za 2020. Podaci za januar:

Isplata materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite počeće u subotu 15.02.2020. godine.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja je obezbijedilo sredstva za isplatu materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite za januar 2020. godine u iznosu od 7.174.722,52 eura

 • Za korisnike materijalnog obezbjeđenja boraca i ličnu i porodičnu invalidninu izdvojeno je 449.083,91 eura.
 • Za korisnike materijalnog obezbjeđenja izdvojeno 844.853,40 eura, dok je za korisnike dodatka za djecu izdvojeno 373.547,34 eura.
 • U skladu sa Uredbom o načinu ostvarivanja prava raseljenih lica iz bivših jugoslovenskih republika i interno raseljenih lica sa Kosova koja borave u Crnoj Gori izdvojeno je za troškove sahrane 27.484,54 eura.
 • Za pravo na dodatak za njegu i pomoć izdvojeno je 1.361.969,25 eura, a za pravo na ličnu invalidninu 511.080,08 eura.
 • Naknada roditelju ili staratelju lica koje je korisnik lične invalidnine 475.730,38 eura.
 • Za smještaj u ustanovama socijalne i dječje zaštite obezbijeđeno je 167.847,90 eura, a za smještaj u ustanovama van Crne Gore izdvojeno 21.166,92 eura, za korisnike porodičnog smještaja 122.677,23 eura.
 • Za troškove ishrane djece u predškolskim ustanovama 69.749,08 eura.
 • Za korisnike refundacije za porodiljsko odsustvo izdvojeno je 1.668.731,32 eura.
 • Naknada po osnovu rođenja troje ili više djece u skladu sa Zakonom i izvršenju Odluke Ustavnog suda Crne Gore 576.198,63 eura.
 • Za uplatu doprinosa korisnicama nakande po osnovu rođenja troje ili više djece 146.558,16 eura.
 • Za povlastice na putovanje lica sa invaliditetom izdvojeno je 357.977,70 eura.
 • Za potrebe lica smještenih u azilu izdvojeno je 66.68 eura.

Izvor: Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore

 

meCrnogorski available languages

Top