>>>
> Finansije i investicije > Javni dug CG 77,2% BDP-a, Budžetski deficit niži u 2019

Javni dug CG 77,2% BDP-a, Budžetski deficit niži u 2019

meCrnogorski available languages

Javni dug CG 77,2% BDP-a, Budžetski deficit niži u 2019 –  IZVJEŠTAJ O PRELIMINARNIM NIVOIMA BUDŽETSKOG GOTOVINSKOG DEFICITA, JAVNOG DUGA I NETO ZADUŽENJA ZA 2019. GODINU

Javni dug CG 77,2% BDP-a, Budžetski deficit niži u 2019 –  IZVJEŠTAJ O PRELIMINARNIM NIVOIMA BUDŽETSKOG GOTOVINSKOG DEFICITA, JAVNOG DUGA I NETO ZADUŽENJA ZA 2019. GODINU

Shodno članu 25 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Ministarstvo finansija priprema i objavljuje izvještaj o preliminarnim nivoima budžetskog gotovinskog suficita, odnosno deficita, javnog duga i neto zaduženja na svojoj internet stranici.

Ključni pokazatelji su sljedeći:

  • Budžetski deficit u 2019. manji je u odnosu na 2018. godinu za 15%
  • Izvorni prihodi budžeta u 2019. veći su u odnosu na one ostvarene u 2018. za 8%

 

Mjere fiskalnog prilagođavanja implementirane na strani prihoda tokom 2019. godine karakterišu:

  • Ublažavanje akciznog kalendara, zadržavanjem akcize na duvan u 2019. godini na istom nivou iz 2018. godine (specifična akciza na cigarete 30€ na 1000 komada, a proporiconalna 32% maloprodajne cijene cigareta);
  • Akciza na gaziranu vodu sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju povećana je na iznos od 25€ po hektolitru;
  • Akciza na etil‐alkohol povećana je shodno definisanom kalendaru utvrđenom Fiskalnom strategijom za period 2017‐2020. godine;
  • Uvedena je akciza na ugalj u iznosu od 0,15€/GJ;
  • Smanjenje zaostalog poreskog duga kroz sprovođenje Zakona o reprogramu poreskih potraživanja;
  • Nastavljeno je sa oporezivanjem dohotka fizičkih lica (koji se primjenjuje na dio zarade iznad nacionalnog prosjeka) po stopi od 11%;
  • Povećanje minimalne zarade za 15% (na 222€), uz istovremeno smanjenje doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca za 2 p.p.

 

Javni dug Crne Gore 3,8 milijardi €, odnosno 77,2% BDP-a

Javni dug sastoji se od duga centralnog nivoa države tj. državnog duga i duga lokalnih samouprava, odnosno opština; Glavnog grada i Prijestonice u slučaju Crne Gore.

Ukupan bruto javni dug Crne Gore, na dan 31.12.2019. godine, iznosio je 3.788,8 mil. EUR, odnosno 77,2% procijenjenog BDP-a, dok je neto javni dug (uzimajući u obzir depozite Ministarstva finansija, koji uključuju i zlatne rezerve), na kraju 2019. godine, iznosio 3.191,7 mil. EUR, odnosno 65,0% BDP-a. Depoziti na kraju 2019. godine (uključujući i 38.477 unci zlata) iznose 597,13 mil.€

Ukupan državni dug (bez depozita), na kraju 2019. godine, iznosio je 3.708,4 mil. EUR, ili 75,6% BDP-a., dok je ukupan neto državni dug (tj. uključujući depozite), na kraju 2019. godine, iznosio 3.111,30 mil. € ili 63,4% BDP-a.

U strukturi državnog duga, domaći dug iznosi 15,6%, a inostrani dug 84,4%. Dug lokalnih samouprava, na kraju 2019. godine iznosio je 80,4 mil. € ili 1,6% BDP-a procijenjenog za 2019. godinu.

 

Cjelokupni dokumenat preliminarnog Izjveštaja:

 

izvor: Ministarstvo finansija

meCrnogorski available languages

Top