>>>
> Ekonomija Crna Gora > Javni dug Crne Gore na kraju 2017. iznosio 65,1 % BDP-a

Javni dug Crne Gore na kraju 2017. iznosio 65,1 % BDP-a

meCrnogorski available languages

Javni dug Crne Gore na kraju prošle godine iznosio je oko 65,1 odsto BDP-a, saopštio je generalni direktor Direktorata za državni trezor u Ministarstvu finansija Dragan Darmanović, predstavljajući Izvještaj o javnom dugu Crne Gore na dan 31.12.2017. godine, koji je usvojen na današnjoj sjednici Vlade.
„Stanje javnog duga na kraju 2017. godine iznosi oko 65, 1 odsto i sačinjavao ga je državni dug koji je iznosio oko 62 odsto i dug lokalne samouprave koji je iznosio oko 3,1 odsto. Neto javni dug na kraju 2017. godine uzimajući u obzir i depozite iznosio je 63, 45 odsto BDP-a. U istom periodu kao što smo naveli državni dug kao što je već rečeno iznosio je oko 62 odsto, dok je državni dug umanjen za depozit iznosio oko 60,3 odsto.“- izjavio je Darmanović.
On je istakao da se spoljni dug tokom 2017. godine najviše uvećao zbog povlačenja sredstava za kapitalne projekte u iznosu od oko 180 miliona eura, od čega najviše za Autoput po osnovu kineskog kredita i dodao da se Vlada zadužila i za finansiranje budžeta u iznosu od oko 190 miliona eura.
„Što se tiče unutrašnjeg duga, unutrašnji dug se povećao za nekih 13 miliona eura, najviše zbog zaduženja za potrebe finansiranja budžeta. U isto vrijeme, garancije su iznosile oko 7,4 odsto BDP-a i one bilježe dalji pad u odnosu na raniji period, što je i politika Vlade da smanjuje izdate garancije, smaim tim i normalno da se smanjuje rizik koji država ima po osnovu ovih aranžmana“ – rekao je Darmanović.
On je saopštio da je Vlada na današnjoj sjednici donijela i srednjoročnu Strategiju upravljanja javnim dugom, u periodu od 2017. do 2020. godine, istakavši da je cilj i prioritet Vlade u naredne tri godine da snizi dug u okviru Mastrihtskih kriterijuma , te da on iznosi ispod 60 odsto.
  • MinFin

meCrnogorski available languages

Top