>>>
> Magazin > Menadžment > CoVID19 > Kafemati zabranjeni u CG, sportski ribolov uz dozvolu

Kafemati zabranjeni u CG, sportski ribolov uz dozvolu

meCrnogorski available languages

Kafemati zabranjeni u Crnoj Gori zbog pandemije koronavirusa. Sportski ribolov moguć uz dobijanje dozvole.

Kafemati zabranjeni u Crnoj Gori zbog pandemije koronavirusa

Na osnovu člana 1, tačka 5 Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa („Službeni list Crne Gore“, broj 15/2020 i 27/2020), u daljem tekstu Naredba, Operativni štab za podršku privredu obavještava sljedeće:

Zabranjuje se rad svih kafemata i aparata za pripremu kafe i drugih napitaka, što znači da isti moraju biti stavljeni van funkcije.

Nadležne inspekcije će vršiti kontrolu poštovanja ove zabrane i ukoliko utvrde da su kafemati i aparati u funkciji, preduzeće mjere zabrane rada zatvaranjem objekta i pokrenuti postupak za oduzimanje dozvole za rad.

Sportski ribolov moguć uz dobijanje dozvole MPRR

Svaki sportsko – rekreativni ribolov je izuzet od zabrane sportskih i rekreativnih aktivnosti na svim javnim površinama, osim kada su u pitanju prostori nacionalnih parkova obuhvaćeni „Odlukom o privremenoj zabrani ulaza i boravka u nacionalnim parkovima u skladu sa Naredbama o sprovođenju mjera za sprečavanje infekcije izazvane novim koronavirusom, donesenim od strane Ministarstva zdravlja Crne Gore“, koju je donijelo Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore.

U skladu sa tačkom 1 ovog obavještenja, potrebno je obezbijediti dozvolu za obavljanje sportskog ribolova, koju je propisalo Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Neophodno je poštovanje svih naredbi koje je donijelo Ministarstvo zdravlja, uključujući i najnovije, koje se odnose na fizičku distancu i broj lica u pogledu prisustva i zadržavanja na javnim površinama, uz napomenu da će u tom cilju biti pojačane kontrole svih nadležnih službi.

meCrnogorski available languages

Top