>>>
> BIBLIO > Kako se donosi zakonodavstvo EU?

Kako se donosi zakonodavstvo EU?

meCrnogorskienEnglish available languages

Fraza “odlučeno je u Briselu” se često upotrebljava u medijima u Evropi. Postavlja se pitanje – Na koji način se usvaja zakonodavstvo EU i šta je pozadina zakonodavnog procesa?

Evropski parlament preuzeo je centralnu ulogu u donošenju odluka na nivou EU 1992. godine uvođenjem postupka saodlučivanja. Prema postupku saodlučivanja, odnosno redovnim zakonodavnim postupkom, prijedlogu kojeg sastavlja Evropska komisija je potrebno zeleno svjetlo Parlamenta i vladā država članica u Savjetu EU kako bi postao dio evropskog zakonodavstva. Sistem daje jednaku težinu Parlamentu i Savjetu u raznim oblastima (npr. ekonomsko upravljanje, imigracija, energija, saobraćaj, životna sredina ili zaštita potrošača). Nakon stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona 1. decembra 2009. godine preimenovani redovni zakonodavni postupak postao je glavni zakonodavni postupak u sistemu odlučivanja Evropske unije.

U nastavku pogledajte informativnu animaciju usvajanja zakonodavstva Evropske unije.

Izvor: EP

meCrnogorskienEnglish available languages

Top