>>>
> EU/Politiko > Ko je ko u Evropi i EU

Ko je ko u Evropi i EU

meCrnogorskienEnglish available languages

Kakva je razlika između Evropske unije, eurozone i Šengenskog područja? Sljedeća infografika u kratkim crtama to objašnjava:

Evropska unija – EU

Evropskom unija ima svoj nadnacionalni parliamentarni sistem koji čine predstavnici koje se biraju u svakoj državi članici. EU ima zajedničku politiku u oblastima trgovine, poljoprivrede i regionalnog razvoja. Takođe ima zakonodavstvo vezano za pravosuđe i unutrašnje poslove, koji omogućavaju slobodni protok ljudi, dobara, usluga i kapitala unutar svojih granica.

Sadašnje države članice EU (28), po abecednom redu, su: Austrija, Belgija, Bugarska, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Holandija, Irska, Italija, Kipar, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Malta, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Courtesy of: Visual Capitalist

 

Eurozona

Eurozona je monetarna unija koju čine 19 država članica EU koje su uvele euro kao zvanično sredstvo plaćanja. Osnovana 1999 godine za kontrolisanje inflacije. Eurozonom rukovodi odbor centralnih banaka. Eurosistem čine Evropska Centralna Banka (ECB) i centralne banke država članica.

Članice eurozone dijele monetarnu politiku, ali ne postoji zajednička fiskalna politika. Države članice EU su se obavezale da će u jednom usvojiti euro, izuzev Danske i UK. Švedska ne koristi euro, ali ne planira njeno uvođenje u bliskoj budućnosti.

Osim država članica EU, evropske patuljaste države Andora, Monako, San Marino i Vatikan koriste euro i imaju sopstvene kovancie. Crna Gora takođe koristi euro, ali nije zvanični član eurozone.

Šengenske države (Schengen)

Države članice EU ukinule međusobne granice i pasoške kontrole. Ovaj proces započeo je 1995. Šengenske države funkcionišu kao jedinstveni državni subjekati i dijele zajednički vizni režim.

Međutim, tu postoji par izuzetaka u Evropskoj uniji. Irska i Ujedinjeno Kraljevstvo su izvan Šengenskog viznog režima i one imaju sopstveni. Novopridružene države članice EU, među kojima Hrvatska, Bugarska, Rumunija i Kipar. One su u obavezi da se jednog dana priključe šengenskom sistemu.

Pored pojedinih država članica Evropske unije, države EFTA-e (Island, Norveška, Švajcarska i Lihtenštajn) su u šengenskoj zoni. Takođe, Monako, San Marino, i Vatikan nisu zvanične članice Šengena, ali su njihove granice otvorene.

meCrnogorskienEnglish available languages

Top