>>>
> Finansije i investicije > Komisija pokreće istragu o provizijama za platne kartice

Komisija pokreće istragu o provizijama za platne kartice

meCrnogorskienEnglish available languages

Komisija je pokrenula zvaničnu istragu kojom će utvrditi da li platne kartice MasterCard narušavaju konkurenciju u Evropskom ekonomskom prostoru (EEP), što je u suprotnosti sa pravilima EU o zaštiti konkurencije. Komisija je izrazila sumnju da pojedine međubankarske provizije MasterCarda i poslovna praksa u vezi sa karticama mogu povrijediti konkurenciju. Pokretanje postupka ne prejudicira ishod istrage.

Platne kartice su od izuzetnog značaja širom unutrašnjeg tržišta Evropske unije, naročito za kupovinu preko granica ili putem interneta. Potrošači i preduzeća u Evropi ostvaruju više od 40% negotovinskih plaćanja putem kartica. Stoga, za Evropsku komisiju prioritet predstavlja sprečavanje remećenja konkurencije putem sporazuma između banaka o provizijama i drugim uslovima. Komisija je tokom 2007. godine već zabranila neke međubankarske provizije MasterCarda, a trenutno se istražuje slučaj Visa-e.

Komisija je pokrenula detaljnu istragu o:
1) Međubankarskim provizijama za plaćanja koja ostvaruju vlasnici kartica iz država van Evropskog ekonomskog prostora – nasuprot provizijama za prekogranične transakcije unutar EEP-a koje su već zabranjene 2007. godine. Takve provizije odnose se, na primjer, na to kada turista iz Sjedinjenih Američkih Država koristi kreditnu karticu MasterCard za kupovinu kod trgovca u EEP-u;
2) Svim pravilima o tzv. „prekograničnom sticanju“ u sistemu MasterCard koja ograničavaju
mogućnost trgovcima da ostvare bolje uslove koje nude banke osnovane na nekom drugom mjestu unutar unutrašnjeg tržišta; i
3) Poslovnim pravilima i praksama u vezi sa MasterCard-om na koje Komisija usmjerava pažnju
zbog zaštite konkurencije (kao što je pravilo o priznavanju svih kartica koje obavezuju trgovce da prihvate sve vrste kartica MasterCard).
Pomenute provizije i poslovne prakse mogu da ograniče konkurenciju. Naplata međubankarskih
provizija u većini slučajeva se prenosi na trgovce što dovodi do većih ukupnih troškova. Na kraju, pomenuto ponašanje dovodi do usporavanja prekograničnog poslovanja i nanosi štetu potrošačima u Evropskoj uniji.

Pored primjene mjera za zaštitu konkurencije, Komisija namjerava da prije ljeta predloži regulativu o međubankarskim provizijama za plaćanje karticama koja će obezbijediti pravnu sigurnost i trajne jednake uslove svim pružaocima usluga kartica u Evropskoj uniji.

Izvor: Evropska komisija

meCrnogorskienEnglish available languages

Top