>>>
> Finansije i investicije > Konkurs Ministarstva nauke za programe Horizont 2020 i COST

Konkurs Ministarstva nauke za programe Horizont 2020 i COST

meCrnogorski available languages

Na Univerzitetu Crne Gore održan Info dan povodom konkursa Ministarstva nauke za podsticanje učešća u programima Horizont 2020 i COST, na kojem su potencijalni aplikanti mogli bolje da se upoznaju sa uslovima i detaljima prijavljivanja. Rok za podnošenje prijava produžen je do 28.2.2020. godine.

cost horizont 2020 montenegro crna gora univerzitet crne gore forum projekat konkurs program rok

Ispred Ministarstva nauke prisutnima su se obratile mr Branka Žižić, v.d. generalne direktorice Direktorata za inovacije i tehnološki razvoj i Milena Milonjić, načelnica Direkcije za EU Okvirne programe za istraživanje i inovacije koje su informisale o konkursu koji je raspisan 3. decembra 2019. Na početku Info dana, Milena Milonjić je prisutne upoznala sa detaljima konkursa, dokumentacijom koja je potrebna za apliciranje sa akcentom na prijavni formular. Milonjić je naglasila da, za projekte u trajanju od dvije godine (2020. i 2021.), Ministarstvo nauke će nosiocu projekta odobriti iznos do 20.000 € (za obje istraživačke godine), što može iznositi do 100% predviđenih troškova. Projektima koji budu podržani putem ovog Konkursa, omogućiće se realizacija istraživanja na teme iz tekućih Horizont 2020 ili COST projekata. Uslov za apliciranje za sredstva je da postoji identifikovan projekat u koji se tim želi uključiti i početno odobrenje koordinatora tog projekta za pridruživanje tima iz Crne Gore evropskom timu. Predstavljene su platforme na kojima se mogu pronaći svi potrebnoi podaci o tekućim projektima.

Branka Žižić je ukazala na glavni cilj konkursa, a to je povećanje učešća u programima Horizont 2020 i COST, ali i proširivanje i produbljivanje saradnje i u drugim međunarodnim programima u oblasti nauke i inovacija. U tom smislu, akcenat ovog Konkursa je proširivanje istraživačkih i inovativnih mreža i kontakata novim partnerstvima kao i pokretanje istih ili sličnih istraživanja na nacionalnom nivou koje su aktuelne u EU. Istaknuto je da projekat koji bi se realizovao u Crnoj Gori može imati iste ili slične aktivnosti (na manjoj skali) onima koje konzorcijum evropskih partnera realizuje kroz tekući H2020 projekat, u kojem bi crnogorski tim imao status posmatrača ili treće strane. Na taj način bi se uhvatio korak sa naprednim evropskim istraživanjima, ostvarila bliska komunikacija i saradnja sa evropskim partnerima i olakšalo buduće uključivanje u veće, EU konkurse.

Kad je riječ o širenju aktivnosti tekućih COST projekata, riječ je o sprovođenju istraživačkih ili inovativnih aktivnosti u Crnoj Gori, za koje je kroz COST program obezbijeđena podrška za mobilnost i razmjenu znanja, ali nijesu predviđeni troškovi istraživanja. Potrebno je da se tim iz Crne Gore prethodno već uključio (do kraja roka Konkursa) u neku od tekućih COST akcija koja se ne završava u ovoj godini. Izuzetno, razmatraće se i projekti gdje se COST akcija okončava do kraja ove godine, ukoliko je i do sada crnogorski tim imao izraženu mobilnost u njoj, i gdje su jasni benefiti od realizacije ovakvog projekta.

Glavni kriterijumi za ocjenu projekata ovog Konkursa su: Implementacija i izvodljivost; kvalitet naučnoistraživačkog tima; uključivanje mladih istraživača i stručnih saradnika; i uticaj projekta na snaženje naučnoistraživačkog ili inovativnog tima, ustanove i države u izabranoj oblasti istraživanja / inovacija.

meCrnogorski available languages

Top