>>>
> Magazin > tehno/inovativno > Konkurs za “Evropsku prijestonicu inovacija”

Konkurs za “Evropsku prijestonicu inovacija”

meCrnogorskienEnglish available languages

Evropska komisija objavila je konkurs za odabir prve „Evropske prijestonice inovacija“, takozvane iCapital. Nagradiće se grad koji izgrađuje „ekosistem inovacija“ kojim se povezuju građani, javne organizacije, univerziteti i preduzeća. S obzirom da 68% populacije EU trenutno živi u urbanim sredinama, upravo će urbane sredine doprinijeti većoj inovativnosti. Pružanjem usluga gradovi podspješuju inovacije, ali ključno je da se stvori odgovarajuće inovaciono okruženje i za druge u kojem će se moći povezivati javne i privatne sfere. Grupa nezavisnih stručnjaka izabraće pobjednika u proljeće 2014. godine, a odabrani grad dobiće 500.000 eura namjenjenih dodatnom jačanju svojih nastojanja. Krajnji rok za prijavu je 3. decembar 2013. godine.

Evropski komesar za istraživanje, inovaciju i nauku Máire Geoghegan-Quinn izjavila je: „Gradovi predstavljaju pogone evropske ekonomije. Sedam od deset građana EU žive u urbanim područjima a pomenuti regioni prikupljaju dvije trećine bruto društvenog proizvoda Evropske unije. Želimo da podstaknemo gradove da povećaju svoj ulog kada je riječ o inovaciji i da umreže gradove koji dijele najbolje ideje za budućnost“.

Gradovima će se ocjenjivati inicijative i dosadašnja dostignuća, kao i buduće ideje za poboljšavanje inovativnih kapaciteta. Moraće pokazati da slijede sveobuhvatnu strategiju koja je:

  • Inovativna – u pogledu koncepta, procesa i sredstava;
  • Inspirišuća – u cilju okupljanja talenata, izvora finansija, investicija i uključivanja i angažovanja građana;
  • Integrisana – koja pokazuje veze sa ciljevima strategije Evropa 2020, naime pametnog, održivog i uključujućeg rasta širom Evrope; i
  • Interaktivna – koja stvara zajednicu za inovacije unutar grada is a drugim gradovima.

Takmičenje je otvoreno za gradove država članica EU i pridruženih država u programu istraživačkog okvira EU. Nagrada je predviđena za gradove sa preko 100.000 stanovnika za inicijative koje traju barem od 1. januara 2010. godine. U državama u kojima ne postoji grad sa preko 100.000 stanovnika pravo na prijavu ima najveći grad.

Dodatne informacije

 Inovacije su ključne za privredni rast i konkurentnost preduzeća i imaju središnju ulogu u strategiji Evropa 2020. Evropska unija je postavila cilj da postane „Unija inovacija“. Putem istraživanja i inovacija i regionalne politike, EU je promovisala pametni i održivi urbani razvoj. Naredni program istraživanja i inovacija Evropske unije „Horizont 2020“ će se odvijati od 2014. do 2020. godine. Više nego ikad usrediće se na finansiranje čitavog „lanca inovacija“, od naučnog prodora do razvoja bliskih tržištu. Buduća regionalno finansiranje EU takođe će se usredsrediti na istraživanje i inovacije, na primjer za izgradnju istraživačke infrastrukture.

Linkovi:

 

Izvor: Evropska komisija

meCrnogorskienEnglish available languages

Top