>>>
> Magazin > Menadžment > CoVID19 > Koronavirus u Crnoj Gori – NKT formalno proglasio pandemiju

Koronavirus u Crnoj Gori – NKT formalno proglasio pandemiju

meCrnogorskienEnglish available languages

Koronavirus u Crnoj Gori – NKT formalno proglasio pandemiju.

Koronavirus u Crnoj Gori – NKT formalno proglasio pandemiju

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti danas je na sjednici, kojom je predsjedavao predsjednik Milutin Simović, razmotrilo izvještaj Kriznog medicinskog štaba.
Ocijenjeno je da štab, na čelu sa Prof. dr Rankom Lazovićem, pravovremeno i uspješno sprovodi sveobuhvatne mjere adaptacije crnogorskog zdravstvenog sistema na pandemiju koronavirusa. Takav pristup će biti najbolji mogući garant zaštite zdravlja i životâ građana i pružanja mogućih zdravstvenih usluga u skladu sa okolnostima.
Konstatovano je da su mjere koje su preduzete nakon prvog saznanja o širenju infekcije u Tuzima dale rezultat. Novi izvještaji su potvrdili punu opravdanost mjera preduzetih u cilju zaštite zdravlja građana Tuzi i šire. Visoko su ocijenjeni disciplina većine građana Tuzi, koji u potpunosti poštuju mjere, kao i saradnja i kooperativnost lokalne samouprave na čelu sa predsjednikom Opštine Tuzi Nikom Đeljošajem.
Nacionalno koordinaciono tijelo je informisano o pojedinačnim pokušajima kršenja naredbi. Još jednom su pozvane sve državne institucije da sa ciljem zaštite zdravlja i životâ građana nastave da bez izuzetka procesuiraju svako kršenje naredbi.
Na sjednici je konstatovano da je i u vrijeme kada je cio svijet zaokupljen borbom protiv pandemije koronavirusa uočeno širenje lažnih vijesti od strane pojedinaca i grupa koje nastoje da i ovu situaciju iskoriste za svoje destruktivne politike.
Nacionalno koordinaciono tijelo je odlučilo da se sanitarne knjižice koje posjeduju određena lica, a kojima je istekao rok važenja, smatraju važećim do 30. juna 2020. godine.
Donijeta je odluka o formalnom proglašenju epidemije zarazne bolesti COVID 19 zbog koje je ugroženo čitavo područje Crne Gore.

Zabrana Međugradskog putničkog saobraćaja

Obavještenje o zabrani putničkog međugradskog saobraćaja za zaposlene u privrednim subjektima iz oblasti poljoprivrede i agroindustrije, ribarstva kao i onim koji obavljaju veterinarsku djelatnost i registrovani poljoprivredni proizvođači

Operativni štab za podršku privredi za vrijeme trajanja mjera za sprječavanje širenja koronavirusa daje sledeće uputstvo, a vezano za tumačenje Naredbe:

“zabrana putničkog međugradskog saobraćaja, osim za putnička motorna vozila kojima se vrše djelatnosti bitne za promet roba, snabdijevanje i dostavu ljekova, hitnu medicinsku pomoć, komunalne djelatnosti, snabdijevanje gorivom i električnom energijom, prevoz zaposlenih, prevoz lica koja su boravila van mjesta boravka, odnosno prebivališta, radi povratka u to mjesto”

Napomena:

– Zaposleni u privrednim subjektima iz oblasti poljoprivrede i agroindustrije, ribarstva kao i onim koji obavljaju veterinarsku djelatnost i registrovani poljoprivredni proizvođači,  u skladu sa Obavještenjem za prevoz lica u službene svrhe izuzeti su od zabrane prevoza u međugradskom putničkom saobraćaju, ukoliko se prevoze od mjesta prebivališta do radnog mjesta i nazad, kao i u slučaju službenih međugradskih putovanja neophodnih za promet živih životinja za proizvodnju hrane, proizvodnju, preradu i distribuciju hrane i hrane za životinje, i za nesmetano pružanje veterinarskih usluga, kao i za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, osim za opštine za koje je donijeta epidemiološka mjera zabrane napuštanja područja te opštine.

U tom cilju, potrebno je obezbijediti:

–       putne naloge za zaposlene u privrednim subjektima iz oblasti poljoprivrede i agroindustrije, ribarstva, kao i onim koji obavljaju veterinarsku djelatnost i potvrde zaposlenima koji putuju do radnog mjesta sa naznačenim mjestom prebivališta i radnim mjestom;

–       potvrdu o potrebi kretanja zaposlenog zbog nesmetanog obavljanja procesa rada;

–       za poljoprivredne proizvođače rješenje o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava koje je izdalo Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i/ili rješenje koje je izdala Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove  do 24. marta 2020. godine.

Obavještenje subjektima koji obavljaju djelatnost prodaje na malo hrane neposredno krajnjem potrošaču

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove podsjeća i upozorava subjekte u poslovanju hranom koji obavljaju djelatnost prodaje na malo hrane neposredno krajnjem potrošaču na obavezu preduzimanja svih propisanih mjera higijenskog rukovanja hranomuz obavezno sprovođenje i mjere predostrožnosti u skladu sa preporukama za sprječavanje pojave pandemije koronavirus u Crnoj Gori.

Mjere predostrožnosti u cilju sprječavanja širenja korona virusa prvenstveno se odnose na objekte u kojima se vrši priprema i prodaja hleba i peciva, voća i povrća, specijalizovanim prodavnicama, prodaji na pijacama ali i na sektorima gdje se vrši narezivanje, obrada i pakovanje hrane.

Poslodavci su dužni da organizuju rad u navedenim objektima na način da lica koja rukuju hranom ne vrše  naplatu računa za izdatu hranu već da naplatu vrše druga, za to određena lica, a naročito u pekarama sa povećanim prometom,

U objektima sa manjim prometom, prihvatljivo je da lice koje uslužuje potrošača vrši obavezno pranje ruku nakon naplate novcem ili platnom karticom samo ako je u objektu obezbijeđena oprema za pranje ruku (lavabo, sredstvo za pranje ruku, ubrusi) u neposrednoj blizini.

Inspektori će svakodnevno vršiti pojačan nadzor  objekata za prodaju na malo hrane.

Pozivaju se potrosaci da svaku primijećenu pojavu nehigijenskog rukovanja hranom ili prisutnost hrane sa isteklim rokom upotrebe, izmijenjenih organoleptičkih svojstva, nedoststka oznaka/deklaracija na hrani i sl. odmah prijave inspektorima za hranu radi urgentnog postupanja i preduzimanja mjera na email:  upravazabezbjednosthrane@ubh.gov.me  ili putem kontakt telefona inspektora za hranu i veterinarskih inspektora.

Podgorica, Cetinje, Tuzi, Danilovgrad 067 205 984;

067 335 355;

020 201 946,

067 637 275;

067 336 552

Bar, Budva,     068 801 083;

068 801 025,

068 872 774;

Kotor, Tivat, Herceg Novi 067 230 324;

068 872 824;

Nikšić . Plužine, Šavnik   068801 046;

068 801 061

Berane, Rožaje,Andrijevica,Gusinje,Petnjica            068 801 071;

067 239 918;

Bijelo Polje 068 801 039;

067 335 195;

Pljevlja, Žabljak 068 801 052;
Ulcinj

068 872 811;

 

Koronavirus u Crnoj Gori – news

meCrnogorskienEnglish available languages

Top